144706. lajstromszámú szabadalom • Lamellált hűtőbordázat, ily bordázattal ellátott hűtő és eljárás hűtőbordázat és a hűtő előállítására

Megjelent: 1959. március 15-én. ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 144.706. SZÁM 17. f. OSZTÁLY - KO-1069. ALAPSZÁM Lamelláit hűtőbordázat, ily bordázattal ellátott hűtő és eljárás a hűtőbordázat és a hűtő előállítására Központi Fizikai Kutató Intézet, Budapest A bejelentő által megnevezett feltaláló: Zsigmond György, elektromérnök budapesti lakos A bejelentés napja: 1956. május 18. A találmány lamelláit hűtőbordázatra, ily bor­dázattal ellátott hűtőre és bordázat és a hűtő elő­állítására szolgáló eljárásra vonatkozik. Hűtő elnevezés alatt a hűtött vagy hűtendő fo­lyadékot vagy légnemű anyagot szállító vagy tá­roló rendszer értendő. A hűtők általánosságban a hűtő vagy hűtendő folyadék által átáramoltatott csővezetékből és az aktív hűtőfelületet megnövelő bordázatból állnak. Az ismert hűtőknél a ^csővezetékekre felhúzott, tetszőleges alakú tárcsák alkotta hűtőbordák talál­tak alkalmazást. Ismeretesek oly hűtők is, melyeknél a hűtő vagy hűtendő közeg átáramoltatásához szükséges vezető­hornyok a hűtőbordákból vannak kialakítva. A találmány az elsőnek említett rendszerű bor­dás hűtők oly kiképzését célozza, mely a hatásos hűtőfelületet megnöveli és amely úgy spirális mint egyenes hűtőcsövezet esetében tetszőleges idomú hűtő felületének megnagyobbítására al­kalmas. Emellett a találmány szerinti hűtők az eddigi lamellás hűtőbordázattal ellátott hűtőknél köny­nyébben gyárthatók és könnyebben szerelhetők. A találmány szerinti lamellás hűtőbordázatot helyenként gyengített keresztmetszetű és e helye­ken célszerűen zeg-zug-alakban hajtogatott fém­szalag jellemzi. A találmány célszerű kiviteli alakjánál a fém­szalagot helyenként ablakok törik át és a szalag széleiből a bordázatnak a hűtőcsöyeken való fel­fekvési felületeiként szolgáló nyakak vannak ki­peremezve. A találmány szerinti hűtőnél a helyenként gyen­gített iszalagból hajtogatott bordázat a hűtő két csöve illetve spirálalakú hűtő két menetsora közé van becsúsztatva és a csövekkel egyszerű mártási eljárással össze van forrasztva. A találmány szerinti hűtőbordázat előállításánál úgy járunk el, hogy tetszőleges hosszúságú fém­szalagból, pl. rézszalagból, helyenként ablakokat vágunk ki és a fémszalag széleinek egymással szembenfekvő helyein nyakakat peremezünk ki. E két művelet célszerűen egy munkamenetben történik. Emellett a szalaganyagból készítendő hűtőbor­dázat egy bordájának minden megmunkálási mű­velete egy sajtolási ütemre, a láncbordázat pedig folyamatos sajtolással készül. A hűtő előállításánál úgy járunk el, hogy a he­lyenként gyengített keresztmetszetű szalagot zeg­zug-alakban hajtogatjuk, a hajtogatott szalagot a hűtő két csöve illetve spirálalakú hűtőnek menet­sora közé csúsztatjuk és az összeszerelt hűtőegy­séget ónfürdőbe mártjuk. A bordázat a szalag széleiből kihajlított pe­remekkel támaszkodik a hűtőcsőre. A mellékelt rajz az ismert lamellás bordázatú hűtőt és a találmány szerinti hűtőnek példakép­peni kiviteli alakját szemlélteti. Az 1. ábra a hűtőcsőre felhúzott tárcsás hűtő­bordazatot szemlélteti. A 2. ábra a találmány szerinti hűtőzbordázat létesítésére szolgáló szalag axonometrikus képe. A 3. ábra két hűtőcsö közé szerelt, szalagból hajtogatott bordázattal ellátott hűtő axonometrikus képe. Míg az ismert hűtőknél a hűtő vagy hűtendő folyadék által átáramoltatott, —5— csővezetékre egyidejűleg felhúzott, pl. négyszögletes —6— tár­csákat alkalmaznak (1. ábra), addig a találmány szerinti hűtőbordázata zeg-zug-alakban hajto­gatott —1— lemezből áll (2. ábra). E célból a tet­szőleges hosszúságú —1—• fémlemezből helyenként a szalag hosszirányára merőleges —2— ablakok vannak kivágva. A sajtoló szerszám az —1— fém-, pl. vörösrézszalag széleinek szembenfekvő helyein egy munkamenetben egyúttal a —3— nyakakat is kiperemezi. A 2. ábra szerinti szalagot azután a

Next

/
Thumbnails
Contents