144649. lajstromszámú szabadalom • Préselt talpbélés rámánvarrott lábbelihez és gép, valamint eljárás annak előállítására

& ^'W®* Megjelent: 1958. november liMn. ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 144.649. SZÁM 71. c 30—35. OSZTÁLY — EE-289. ALAPSZÁM Préselt talpbélés rámánvarrott lábbelihez és gép, valamint eljárás annak előállítására A Magyar Állam, mint a feltalálók: Engelsmann Jenő kutató intézeti oszt. vez., Marton János kutató intézeti oszt. vez., Bogyó Sándor kutató intézeti tud. munkatárs, Hornyák Gyula kutató intézeti művezető, budapesti lakosok jogutódja A bejelentés napja: 1955. szeptember 1. Ismeretes a 3—4 mm vastag cseresbőrből előál­lított, rámánvarrott lábbeli talpbélések, melyek­nél a szükséges varratsövényt az anyag kétoldali bemetszésé, majd felhajlítása útján alakítják ki. A varratszilárdság emelésére erősebb textilszö­vettel vonják be a talpbélések húsoldalát, ill. az itt kialakított varratsövényt. Ez az eljárás azonban erősen anyagigényes, mert erre a célra 3—4 mm vastag, különleges cserzésű váll- vagy nyakbőrt használnak fel. Ehhez járul, hogy a talpbélés elő­állítása 7 műveletet és teljesen gépesítve ugyan­ennyi gépet igényel. Az eljárás további hátránya a méretpontatlanság, ami egyrészt a bőranyag he­lyenként eltérő tulajdonságából, másrészt abból ered, hogy a kivitelező személy a sövény felmet­szésénél az alkatrészt részben kézzel irányítja a gép alatt. Már ismert eljárásoknál a talpbélés húsoldalá­ra fiber és textil, vagy egyéb kombinációkból álló, esetenként előre kigyártott sövényt ragasztanak fel, a varratszilárdság emelésére pedig ugyancsak textilszövettel borítják e talpbélés sövénnyel ellá­tott húsoldalát. Az ilyen talpbélés cipőgyári köz­vetlen előállítása azonban 5 műveletet igényel, te­hát szintén hosszadalmas. A talpbélés bőranyaga ez esetben vékonyabb ugyan, de újabb költséget igényel a sövény előállítása. Ugyancsak hátránya e talpbélésnek a méretpontatlanság, főleg mert a kivitelező személy a sövény felragasztásánál a talp­bélést a gép alatt részben kézzel vezeti. _ A találmány célja e hátrányok kiküszöbölése. E célból a találmány tárgyát képező, rámánvarrott lábbelihez való talpbélést, növényi vagy állati enyvvel, vagy más, pl. melegre vagy hidegre ke­ményedő műgyantával összeragasztott többrétegű szövetből esetleg nemezből sajtolás útján állítjuk elő. Használhatunk egyrétegű pamut- vagy más szövetet is, továbbá állati szőr, műanyag, stb. ne­mezét, de egy réteg esetén azt ragasztóanyaggal, ill. általában véve keményítő hatású anyaggal impregnálni kell, hogy préselés után alakját meg­tartsa. A szövet- vagy nemezanyagot a használati igénybevétel szerint választjuk meg; legtöbbször elég két réteg, de egyes esetekben több réteggel biztosítjuk a talpbélés tartósságát. A sajtolás le­hetővé teszi, hogy a talpbélést olcsó, belföldi anyag­ból és annak is vékony rétegéből állítsuk elő; emel­lett a műveletek száma kevés, az eljárás tehát gyors és a méretpontos kivitelt, ami az eddigi talp­béléseknél nem volt elérhető, a sajtoló szerszám biztosítja. További előnye a találmány szerinti talp­bélésnek, hogy előállításához csupán egy egyszerű kézi szorítású, elektromos fűtésű présgépen vég­zett, három könnyű művelet szükséges, melyben a megfelelő nagyságszámra alkalmas présszerszám egyszerűen és gyorsan cserélhető. A termelés eme­lése a présgépek vagy préstagok számának szapo­rításával érhető el, tehát nem igényel bonyolult szerkezetű és költséges gépsorokat. A csatolt rajzok 1. ábrája a találmány szerinti talpbélés előállítására alkalmas prés példaképpeni kivitelének függőleges metszete a 2. ábra A—B vo­nala mentén és a 2. ábra a gép felülnézete. A 3. ábra metszet az 1. ábra C—D vonala men­tén csukott állapotban vagyis a sajtoló művelet végén és a 4. ábra hasonló feltüntetés, de sajtolás előtt. Végül az 5. és 6. ábra a találmány szerinti talp­bélés nézete, ill. metszete. Az ábrák szerinti kiviteli alaknál a kézi szorítású préstag egy alsó, fűthető 3 támasztólapból áll, ame­lyen a sövényt sajtoló 14 acélszalag-betéttel ellá­tott, cserélhető, alsó 4 sajtolóidom fekszik, vala­mint a felső, kétrészes 7, 8 felfogólapból, amelyre a cserélhető, kétrészes felső 5, 6 sajtolóidom illesz­kedik. A préstag felső része két párhuzamos 18 csa­pon mozgatható a tetszőleges megoldású fel nem rajzolt kézi karos emelővel. Ez az emelő a külső, idomtartó 9 bakokhoz csatlakozik. A külső 7 felfogólaphoz csatlakozik a cserélhe­tő felső sajtoló idom rugós nyomású belső 6 tagját tartó 10 bak. A különböző nagyságszámú présszerszámok cse­rélhetőeségét szem előtt tartva, a külső 7 felfőgó­lap a legnagyobb méretű talpbélésnek megfelelő kivágással bír, míg a belső 8 felfogólap méretét és

Next

/
Thumbnails
Contents