144568. lajstromszámú szabadalom • Kapcsolási elrendezés távvezetékekre időbelileg egymás után leadott, különböző irányú impulzusok vezérlésére, mely távvezetékek adott távolságokban elrendezett, sorban fekvő induktivitásokat tartalmaznak

Megjelent: 1958. november 15-én. ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 144.568. SZÁM 20. i. 24—29. OSZTÁLY — Sí—640. ALAPSZÁM Kapcsolási elrendezés távvezetékekre időbelileg egymás után leadott, különböző irányú impulzusok vezérlésére, mely távvezetékek adott távolságokban elrendezett, sorban fekvő induktivitásokat tartalmaznak VEB Werk für Signal- un9 Sicherungstechnik Berlin Berlin-Treptow (Német Demokratikus Köztársaság) A bejelentő által megnevezett feltaláló: Otto Gerd-Albrecht mérnök, Berlin-Finkenkrug A bejelentés napja: 1957. április 5. Német Demokratikus Köztársaságbeli elsőbbsége: 1957. február 25. A találmány kapcsolási elrendezés távveze­tékre leadott, egymást követő, különböző irányú impulzusok vezérlésére, mely távvezetékben egy sorozat induktivitás van. Távjelzésnél, pl. a vasútbiztosítás menetirá­nyító berendezéseinél áramlökéseket kell át­vinni. Ez az eset pl. olyan berendezésekben for­dul elő, amelyeknél egy központi ellenőrzőhely a kimenőtranszformátorán és egy kéteres veze­téken át helyenkint elrendezett korreszpondeáló műszerekkel áll összekötettésben, ezek vonal­transzfonmátorain keresztül. Az egyes vonal­transzformátorokat a központi ellenőrzőhely ki­menőtranszformátorával párhuzamosan szokták elhelyezni. Ez a módszer beszédfrekvenciáknál sikeresen alkalmazható, kisebb frekvenciáknál azonban (kb. 50 Hz-ig) előnyösebb, ha a vonal­transzformátorokat a vezetékvonulatba helyezr zük, minthogy azok párhuzamos kapcsolása kis frekvenciákon igen nagy induktivitásokat kíván. De még ekkor is fennáll az a hátrány, hogy sorban fekvő induktivitások a közvetítendő áramlökéseket csillapítják és e csillapítások a vizsgálóhelyekről kiinduló impulzusokra annyi­ban hátrányosak, hogy a vonaltranszformátorok hibás illesztését nem lehet elkerülni. A találmány célja az, említett csillapításokból származó hátrány lecsökkentése a legkisebb mértékre. A találmány szerint ennek elérésére az egyes induktivitásokkal párhuzamosan záró­cellákat helyezünk el. Ezzel még az a további előny is jár, hogy a hibás illesztésnek szintén csak kis befolyása van a vezetéknek a vonal­transzformátorral csökkentett csillapítása foly­tán, t A találmány egy változata szerint ezt úgy is elérhetjük, hogy csak a csatolt induktivitást hi­daljuk át egy zárócellával. A rajz a találmány szerinti berendezés egyik kiviteli alakját példaképpen szemlélteti. A központi Ua ellenőrzőhelyről pl. pozitív ve­zérlő impulzusok mennek a kéteres a,b vonalká­belen át az Üi, Ü2, Us ellenőrzőhelyekre, Üa-ig. Ezt a pozitív impulzust az egyik ellenőrzőhely­ről, pl. Ü2-ről kiinduló egy vagy több negatív impulzus követheti. Ámbár ezek az impulzusok az Ü2 hely vonaltranszformátorában indukálód­nak, a többi ellenőrzőhely vonaltranszformáto­rán azonban nem mennek keresztül, hanem csak azok azonos irányban kapcsolt G zárócelláin át és azokat a központi Üa eMenőrzőhely veszi fel. Ha a G' zárócellát a csatolt induktivitással párhuzamosan helyezzük el, akkor megközelítő­en ugyanezt a hatást érjük el. Szabadalmi igénypontok: 1. Kapcsolási elrendezés távvezetékekre idő­belileg egymás után leadott, különböző irányú impulzusok vezérlésére, mely távvezetékek adott távolságban elrendezett, sorban fekvő induktivi­tásokat tartalmaznak, jellemezve az egyes in­duktivitásokkal párhuzjamosan elrendezett (G) zárócelMkkal. 2. Az; 1. igénypont szerinti kapcsolási elrende­zés kiviteli alakja, azzal jellemezve, hogy csak a csatolt induktivitást hidalja át (G') zárócella. 1 rajz A kiadásért felel: a Közgazdasági iss Jogi Könyvkiadó igazgatója. 1071. Terv Nyomda. 1958. Felelős vezető: Gajda László

Next

/
Thumbnails
Contents