144555. lajstromszámú szabadalom • Átalakítható szórakoztató eszköz

o Megjelent: 1958. november 15-én. ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 144.555. SZÁM 77. f. 16—17. OSZTÁLY — RE—232. ALAPSZÁM Átalakítható szórakoztató eszköz Réti József cipőfelsőrészkészítő, Budapest A bejelentés napja: 1957. február 2. A találmány célja: az év minden szakában átala­kítással . használható szórakoztató eszköz létesítése könnyű anyagból, mint alumínium, vagy annak öt­vözete, egyéb fémlemez, műanyag, fa stb. aránylag olcsó kivitelben, bármely korú gyermek részére. Ismeretes olyan megoldás, pl. kétéltű jármű, mely vízben és szárazföldön, vagy hidroplán, mely leve­gőben és vizén, továbbá kocsi, mely hóban csúszva is képes közlekedni. Legtöbbjük beépített hajtószer­kezettel van ellátva; előállítása költséges, felnőtt emberek közlekedésre, szállításra, tudományos célra használják. A találmány szerinti „átalakítható szórakoztató eszköz" mindezektől eltér úgy rendel­tetésében, mint felépítésében. Nincs beépített hajtó­szerkezete, motorja stb., hanem a törzse, egyszerű tartozékok rászerelésével könnyen átalakítható többféle szórakoztató eszközzé és használható: a) —•. levegőben — hintázásra, b) — szárazföldön — (lejtőn, aszfalton stb.) ko­csikázásra, i c) — vizén — csónakázásra (főleg strandon) és d) —i havas terepen —• szánkázásra. A kivitelezési példákat a rajz szemlélteti, me­lyen a 7. ábra a közös törzs oldalnézete, 2. ábra a közös törzs felülnézete, 3. ábra a közös törzs hajóhinta alakja, 4. ábra a közös törzs kocsi alakja, 5. ábra a közös törzs szánkórészei, 6. ábra a közös törzs csónak alakja. Az (1) közös törzs kb. 5 mm vastag alumínium, illetve ötvözet stb. lemezből készülhet; a fenéklapja körül húzódó peremmel —> erősebb anyagból szilárd kiképzéssel. A törzs belsejében rögzített (3) ülőke és lába alá való (2) bordák vannak. " A hintázást szolgaija a két oldalon levő (5) hor­gokba akasztott egy-egy (4) kötél elágazás, mely át­alakításkor leveendő. 1 rajz A kiadásért fel*' * közgazdasági és Jogi Könyvkiadó igazgatója A közös törzs lehetőleg ne haladja meg a 2—3 kg-ot. A kocsikázáshoz a közös törzsön körülhúzódó pe­remre (13) anyáscsavarokkal és (14) alátéttel fel­erősíthető (16) tengelyen egy-egy gumikerekű (rol­ler) (15) kerék van. A közös törzs elején pedig a (10) villába (11) csapokkal erősített (12) rúdkor­mánykerék illeszkedik, melynek a tartólapjára tá­maszkodik a törzs a kormány (6) rúdját átfogó (8) fülekkel. A kormány (7) forgatórúdjára kerékpár­fék és csengő, illetve duda alkalmazható (pl. lejtőn, ha magától megszalad). Sima területen aszfalton stb. az alsó perem hátsó részébe akasztható rúddal tolható. Csónakázás a közös törzsön körül húzódó horony­ba illesztett felfújható (20) úszótömlő segítségével, a hajtás és a kormányzás egy kis kétvégű (21) eve­zőlapáttal történik. Szánkázáshoz a közös törzs peremére felcsava­rozható az e célra alacsonyra kiképezett szánkóal­váz a (17) szántalpakkal a (18—19) összekötő tartó­részeken. Szabadalmi igénypontok: 1. Átalakítható szórakoztató eszköz főleg gyer­mekek részére, azzal jellemezve, hogy közös törzse van, amelyen különféle szórakoztató eszközzé át­alakításhoz szükséges alkatrészek felvételére tartó­szervek vannak. 2. Az igénypontban meghatározott átalakítható szórakoztató eszköz kiviteli alakja azzal jellemezve, hogy a tartószervek: a hintakötelek részére a két­oldalon levő horgok; a kormányrúd felvételére a törzs elején levő fülek; az úszótömlő elhelyezésére a törzset körülvevő horony és a kocsikerekek, va­lamint a szánkóalváz felerősítéséhez a furatos al­sóperem. 1070. Terv Nyomda, 1958. - Felelős vezető: Gajda László

Next

/
Thumbnails
Contents