144529. lajstromszámú szabadalom • Szemüvegszár

Megjelent: 1958. november 15-én. ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 144,529. SZÁM 42. h. 29—37. OSZTÁLY — KA-695. ALAPSZÁM Szemüvegszár Katona Ferenc műszerész, Budapest A bejelentés napja: 1957. április 24. Az eddig ismert változtatható hosszúságú szem­üvegek szárai bár több részből készültek és a szár­részek egymáshoz képest történő állításával a szem­üvegszár a használó személynek megfelelő méretre való beállítása is lehetséges. Ez a beállítás azonban mindig csak egy meghatározott értékre történt a használó személy méretének megfelelően. Találmányom olyan változtatható hosszúságú szemüvegszár, amelynek a beállíthatósága egy üt­köző állításával történik és használaton kívül a szár visszatolható, melynek következtében a szemüveg a keret nagyságát foglalja el. Az eddig használa­tos szemüvegek a szárak íve és hajlítása miatt meglehetősen nagy helyet foglaltak el és csukott ál­lapotban ezen tények miatt akár puha, akár ke­mény tokot használt a szemüveg tulajdonosa, meg­lehetősen nagy helyet igényel akár zsebben, akár retikülben. A találmány szerinti szemüvegszár ezen a hibán is kíván segíteni, mert összecsukott álla­potában a szemüvegszárak teljesen laposan feküsz­nek rá a keretre, az ívek nem állnak ki és esetle­ges nyomás következtében a keretet is védik a tö­rés lehetőségétől. A találmány egyik kiviteli alakját az 1. ábra szemlélteti, amelynél a szemüvegszár ütközőszerve a mozgószár-részen van. A 2. ábra olyan megoldást mutat, ahol a mozgószár-rész vezetőszerve egyút­tal az ütköző is. Az 1. ábra szerint a szemüvegszár az 1 csukló­nál van a szemüvegkerethez erősítve, a 2 állóré­szen mozog, a 3 csúszószárrész melyen a 6 ütköző van elhelyezve és amely ütközők az 5 csavarral a kívánt helyzetbe fixáihatók. A 7 végződés a 2 álló­résznek az összefogására szolgál. A 8 mozgó szár­rész végén elhelyezett fülrehajló idom, amely a szemüvegkeret anyagából van készítve. A 2. ábra olyan kivitelt szemléltet, ahol az 1 csuk­lónál 2 szegecsekkel van a szár a keretre erősítve, mely belül üres és az 5. mozgórész mérete szerinti szükséges furattal van ellátva. Ez a mozgórész ru­galmas anyagból készült és megfelelőképpen van előre meghajlítva. Ezen mozgórész felső végére 6 hengeres vagy gömbölyű csavar illeszkedik, miál­tal az 5 szárrész kihúzásánál nem jöhet ki, hanem ütközik. Az 5 szárrész szabad végén van a 7 vég­ződés, amely a fül mögé jön. Ezen rugalmas szár­rész a 4 hüvelyben be és kitolható. Szabadalmi igénypontok: 1. Változtatható hosszúságú szemüvegszár, azzal jellemezve, hogy a szemüvegkerethez csuklósan csatlakozó álló szárrészbe csúsztatható az ívelt moz­gószar-rész és a mozgó szárrészen hosszirányban beállítható ütközőszerv van. 2. Az 1. igénypontban meghatározott változtat­ható hosszúságú szemüvegszár kiviteli alakja, az­zal jellemezve, hogy az ütköző szerv egyúttal a mozgó szárrész vezetőszerve is. 1 rajz A kiadásért felel: a Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó igazgatója. Terv Nyomda, 1958. — Felelős vezető: Gajda László

Next

/
Thumbnails
Contents