144480. lajstromszámú szabadalom • Eljárás alumínium, illetve alumíniummal ötvözött és eloxált szermüveg keretek készítésére

Megjelent: 1958. november 1-én. ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 144.480. SZÁM 42. h. 26-37. OSZTÁLY - AO-151. ALAPSZÁM Eljárás alumínium, illetve alumíniummal ötvözött és eloxáít szemüvegkeretek készítésére Antoni József főmérnök, Budapest A bejelentés napja: 1955. december 30. Az ismeretes nehézfémekből gyártott szem­üvegkeretek korrozióállósága, vagy az alapfém nemesfémekkel történő ötvözésével, (pl. double) vagy galvanikus fémbevonattal (pl. nikkel­króm) érhető el. Esztétikai okokból legkereset­tebb fémkeret a double, vagy az aranyozott. A találmány célja: olcsó, hazai anyagból és egyszerű eszközökkel arany, vagy egyéb színű korrózióálló szemüvegkeretek előállítása. Ilyen célra legmegfelelőbb az alumínium ül. öt­vözött alumínium huzal, vagy lemez. Az: alumínium huzal, vagy lemezből, (továb­biakban alumínium) gyártott eloxált és arany, vagy egyéb színűre festett szemüvegkeret köny­nyű, olcsó, sajtolás után semmiféle mechanikai felületi megmunkálást nem igényel. Példa: Az alumínium, vagy ötvözött alumíni­um szemüveg keretet sajtolás után 5%-os nát­rium hidroxidoldatban 70—70 C°-on zsírtalanít­juk, majd 1:1 salétromsav oldatban közömbösít­jük. Ezután kémiai úton fényesítjük a követke­ző összetételű folyadékban,: 60 súly % foszforsav (68%-os) 35 súly % foszfor pontoxid 4 súly % salétromsav Hőfok: 85—90 C°. A fényesítést egyen, vagy váltóáramú eloxá­lás követi 25%-os kénsavban, majd aranyszínű festés Eloxálgold festékben. Szabadalmi igénypontok: 1. Eljárás szemüvegkeretek előállítására, az­zal jellemezve, hogy alumíniumból, vagy annak ötvözetéből, legalább 90% alumíniumot tartal­mazó keretet készítünk és azt foszforsav, kén­sav, salétromsav keverékben kémiailag fénye­sítjük, majd kénsavban eloxáljuk és végül színezzük. 2. Az 1. igénypont szerinti eljárás foganato­sítási módja azzal jellemezve, hogy a keretet eloxálás után aranyszínű anilin festékben szí­nezzük. 3. Az 1. igénypont szerinti eljárás foganatosí­tási módja azzal jellemezve, hogy eloxálás után ferriammon oxaláttal színezzük. 4. Az 1. igénypont szerinti eljárás foganatosí­tási módja azzal jellemezve, hogy a keretet el­oxálás után szerves, vagy szervétlen festékkel különféle színűre, (pl. kék, piros, fekete) festjük. 5. Az előző igénypontok bármelyikében meg­határozott eljárás foganatosítási módja azzal jel­lemezve, hogy a fényesítést elektrokémiai úton végezzük és ezután eloxálunk. 6. Az előző igénypontok bármelyikében meg­határozott eljárás foganatosítási módja azzal jel­lemezve, hogy a keret alkatrészeit fémragasztó­val egyesítjük. A kiadásért felel: a Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó igazgatója 1063. Terv Nyomda, 1958. - Felelős vezető: Gajda László

Next

/
Thumbnails
Contents