144449. lajstromszámú szabadalom • Ernyővel ellátott elektromos izzólámpa, különösen autólámpa

Megjelent: 1958. augusztus hó 1-én. ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 144.449. SZÁM 21. f. 31—44. OSZTÁLY — EE—313. ALAPSZÁM Ernyővel ellátott elektromos izzólámpa, különösen autólámpa Egyesült Izzólámpa és Villamossági Rt. Budapest A bejelentő által megnevezett feltaláló: Paczauer Győző mérnök, budapesti lakos A bejelentés napja: 1955. december 29. Találmányunk ernyővel ellátott elektromos izzólámpákra, különösen autólámpákra vonat­kozik. Mint ismeretes, egyes elektromos izzólám­pákban, mint pl. autólámpákban több izzószál helyezkedik el. Az egyik izzószálat ernyő (sap­ka), veszi, féloldalt körül, amely meggátolja, hogy a fény a lámpából nem kívánt helyeken lépjen ki. Ilyen ernyők alkalmazása feltétlen szükséges, azonban azzal a hátránnyal jár, hogy a lámpa fényerejét csökkenti. Találmányunk ezen hátrány kiküszöbölését célozza. Találmányunk értelmében a fenti hátrányon úgy segíthetünk, ha elektropolirozott ernyőt, célszerűen azonban az egész szerelvénnyel együtt elektropolirozott ernyőt alkalmazunk. Ismeretes volt ugyan már az ernyő kémiai úton való tisztítása, ezután azonban a tartókra való felszerelés, valamint az izzószálak behe­lyezése során a hegesztésnél nagymennyiségű oxidfelület keletkezett és a többszöri kézbevé­tel miatt a szerelvény egyébként is elszennye­ződött. Találmányunk értelmében az egész sze­relvényt, (az állványra szerelt tartókat, ernyő­ket és spirálokat) a burába való beépítés előtt egyidejűleg elektropolirozzuk. Így egyrészt az eddigi matt felületű ernyővel szemben tükör­fényes ernyőt kapunk, másrészt pedig a hegesz­tések során keletkezett szennyező oxidok és a kézbevétel folytán keletkezett pl. szerves szeny­nyezések teljes egészében eltűnnek. Így ezzel az eljárással a felületi tisztításon kívül mind az abszorbeált, mind az abszorbeált gázok csök­kentését érjük el, ami a lámpa minőségét az élettartam folyamán kedvezően befolyásolja, ez kifejezésre juthat a lumen/watt viszonyban. Az elektropolirozás célszerűen pl. kénsav se­gítségével történhet, bár alkalmazhatunk más ismert fürdőket is. Kénsav alkalmazása esetén pl. 1,60 fajsúlyú kénsavat használhatunk és a polirozást 4—6 V feszültség és 30—40 A/dm2 áramsűrűség mellett néhány percig végezhet­jük. Ámbár a fentiekben a találmányt csupán né­hány példa kapcsán ismertettük, azokra nem korlátozzuk magunkat, az igénypontok számos egyéb kivitelre is kiterjednek. Szabadalmi igénypontok: 1. Ernyővel ellátott elektromos izzólámpa, kü­lönösen autólámpa, azzal jellemezve, hogy lega­lábbis ernyője elektropolirozott. 2. Az 1. igénypont szerinti izzólámpa kiviteli alakja, azzal jellemezve, hogy belső fémszerel­vénye teljes egészében elektropolirozott. 3. Eljárás az 1—2. igénypontok szerinti izzó­lámpa előállítására, azzal jellemezve, hogy a lapításba beforrasztott tartókra az izzószálakat és az ernyőt ráhegesztjük, majd az egész szerel­vényt önmagában ismert módon elektropoli­rozzuk. 4. A 3. igénypont szerinti eljárás foganato­sítás! módja, azzal jellemezve, hogy az elektro­polirozást kénsavas fürdőben végezzük. A kiadásért felel: a Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó igazgatója. 239. Terv Nyomda, 1958. — Felelős vezető: Gajda László

Next

/
Thumbnails
Contents