144439. lajstromszámú szabadalom • Tengelyszerkezet elsősorban teodolitokhoz

Megjelent: 1958. november 1-én. ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 144.439. SZÁM ' 42. c. 5—9.. OSZTÁLY — BO-403. ALAPSZÁM Tengelyszerkezet elsősorban teodolitokhoz A Magyar Állam, mint a feltaláló Bors Károly jogutódja, Budapest. A bejelentés napja: 1954. június 21. Teodolitoknál, de általában a nagypontosságú mérésekre alkalmazott műszereknél is, a félig ki­nematikus állótengelyeknek kis sugarú körön levő golyósorral való megtámasztása stabilitás és pon­tosság szempontjából nem kielégítő. A találmány tárgya olyan tengelyszerkezet, amelynél a tengelyt egyik végén alátámasztó go­lyósor nagy átmérőjű körön van elhelyezve két célszerűen megválasztott forgásfelület — gömb­vagy kúpfelület — között. A tengely másik végén hengeres ágyazás van. Kinematikai számításokkal igazolható, hogy ez a szerkezet ugyanakkora férőhelyen olyan szaba­tos tengelyágyazást tesz lehetővé, mint egy jóval hosszabb hengeres tengely vagy mint egy jóval szélesebben alátámasztott rövid tengely és így ki­sebb a gyártási pontatlanságok által okozott hiba. További előnye a találmány szerinti megoldásnak, hogy pl. ha a golyósor gömbfelületek között van elhelyezve, akkor e gömbfelületek optikai csiszoló­goimbákon nagy pontossággal készíthetők. A* találmány tárgyát a rajzmelléklet segítségé­vel magyarázzuk ahol az 1. ábra a találmány szerinti tengelyágyazás elvi vázlata, a 2. ábra pedig a találmány egy példakénti kiviteli alakját tünteti fel fél metszetben. Az 1. ábrán levő vázlat esetében a (4) golyók az (1) és (2) gömbfelületek között vannak elhelyezve, amelyek közül az (1) felület a forgórészhez tarto­zik, míg a (2) az állórész. A tengelyszerkezet másik végén a (3) hengeres ágyazás van. A 2. ábrán a találmány szerinti tengelyszerkezet egy teodolitműszertalpban alkalmazott példakénti kialakítása látható. A (9) aljlemezre támaszkodik az (5) mozdulatlan tengelyrész, amelynek (14) jelű felülete gömbfelü­let. E gömbfelületen vannak elhelyezve a (6) jelű golyók. A (6) golyók mozgását a (7) és (8) terelő­gyűrűk határolják. A golyósoron fekszik föl a (13) külső forgórész (15) jelű gömbfelülete. A (15) gömb­felület a (14) gömbfelülettel koncentrikus. A (11) jelű alkatrész a belső forgórész, amelyhez a (12) vízszintes kör van erősítve. A (9) aljlemezben van­nak a szokásos (10) talpcsavarok is. Szabadalmi igénypontok: .1. Tengelyszerkezet elsősorban teodolitokhoz, az­zal jellemezve, hogy a tengelyszerkezet egyik olda­lán a forgó- és állórészhez tartozó koncentrikus gömbfelületek között golyósor van elhelyezve, má­sik oldalán pedig hengeres csapágyazás van. 2. Az 1. igénypont szerinti tengely szerkezet ki­viteli alakja, azzal jellemezve, hogy a golyósor a forgó- és állórészhez tartozó kúpfelületek között 1 rajz A kiadásért felel: a Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó igazgatója. 238. Terv Nyomda, 1958. — Felelős vezető: Gajda László

Next

/
Thumbnails
Contents