144427. lajstromszámú szabadalom • Görgős területmérő (planiméter)

2 144.427 hibája kisebb, ha a mérendő idom legnagyobb átmérője nem nagyobb a mérőtű és a mérőke­rék tengelye közti távolság felénél. A mérőtű és a kerék közti távolság, tehát a mérésben résztvevő és szerepet játszó mérőrúd hosszát is többféle módon lehet változtatni. így pl. az (1) jelű mérőrúd több, üreges részből ké­szülhet, melyek teleszkópszerűen kapcsolódnak egymáshoz és e részek egymásbatolása, illetve széthúzása révén változtatható a mérőrúd hosz­sza. Másik megoldás az, ha az (1) jelű rúd több üreggel van ellátva a (2) mérőkerék és (3) csap befogadására. Ez esetben a mérendő idom nagy­ságához mérten a legmegfelelőbb helyre illeszt­hetjük a (2) mérőkereket. További célszerű változata a találmány tár­gyának az a kivitel, amelynél a közvetlen terü­letleolvasás céljára egy átlátszó, hitelesített ská­lát erősítünk a műszerre. Szabadalmi igénypontok: 1. Görgős területmérő (planiméter) azzal jel­lemezve, hogy olyan (1) mérőrúddal bír, amely­nek egyik végén a rúd tengelyére merőleges tengely körül forgathatóan szerelt (2) kerék van, másik végébe pedig a (2) mérőkerékkel egy sík­ban tű van rögzítve. 2. Az 1. igénypont szerinti görgős területmérő kiviteli alakja, azzal jellemezve, hogy az (1) mé­rőrúd a (2) kerék befogadására alkalmas több üreggel (3) van ellátva. 3. Az 1. vagy a 2. igénypont szerinti görgős területmérő kiviteli alakja, melyre jellemző, hogy (1) mérőrúd ja több, egymásba tolható üre­ges testből van kialakítva. 4. Az 1—3. igénypontok bármelyike szerinti görgős területmérő kiviteli alakja, azzal jelle­mezve, hogy a mérési eredmény közvetlen leol­vasására alkalmas beosztással ellátott skálával van ellátva. i rajz A kiadásért felel: a Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó igazgatója 237. Terv Nyomda, 1958. - Felelős vezető: Gajda László

Next

/
Thumbnails
Contents