144357. lajstromszámú szabadalom • Centrifugás műselyemfonógépek váltószerkezete

Megjelent: 1958. szeptember 15-én. ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 144.357. SZÁM 76. c. OSZTÁLY — Sí—630. ALAPSZÁM Centrifugás műselyem-fonógépek váltószerkezete VEB Spinn- und Zwirnereimaschinenbau Karl—Marx Stadt cég Karl Marx Stadt-ban A szabadalom bejelentésének napja: 1957. január 5. A találmány váltószerkezetre vonatkozik centri­fugás műselyem fonógépekhez. Centrifugás műse­lyem fonógépek váltószerkezetei főleg úgy vannak berendezve, hogy az oldalfalakon hengerek foglal­nak helyet, melyekben dugattyúk csúszó mozgást végeznek. A dugattyúkkal csúszógörgők forgatha­tóan vannak összekötve, amelyek a vezérlőexcen­tereken legördülnek és a dugattyúk és emelőrudak útján a váltókeretnek emelőmozgást kölcsönöznek. A hajtóműházból kinyúló emelőrudak a műselyem­fonodák szokásos agresszív gőzeinek és folyadékai­nak vannak kitéve. Az emelőrudak függélyes el­rendezése folytán a csapadék, valamint a savanyú permetvíz az emelőrudakon lefolyik és áthatol a tokfedők tömítésén és a lefelé mozgás ezt a folya­matot még elő is segíti. A savanyú permetvíz ily módon a váltótok belsejébe jut, ami a kenőszert a legrövidebb idő alatt használhatatlanná teszi és a csapágyakat és a mozgórészeken annyira korrodál­ja, hogy ezeket az alkatrészeket rövid idő múlva ki kell cserélni. Ezért karmantyúk elrendezésével kísérelték meg e hátrány kiküszöbölését. Ez a kísérlet rövid ideig sikerrel is járt, azonban az eddig ismeretes anya­gok az ilyfajta tartós igénybevételre alkalmatlanok. A karmantyúk ez okból a törési helyeken ridegek­ké válnak és törnek. A tömszelencének fojtásokkal való tömítése azt eredményezi, hogy a váltórúd járulékos súrlódás­nak van alávetve és ezenkívül a tömszelence élet­tartama csak igen rövid. A találmány célja oly tömítés létesítése, mely meggátolja permetvíznek a hajtóműbe hatolását és melynél az emelőrudakon járulékos erőt igénylő súrlódás nem lép fel. A kitűzött' feladatnak találmány szerinti meg­oldása abban van, hogy célszerűen több csőalakú hüvely súrlódásmentesen, teleszkópszerűen össze­tolhatóan van az emelőrúd. körül elrendezve és hogy az alsó és legkisebb átmérőjű hüvely a házat lezáró, karimaszerű fedővel van összekötve és hogy egy, a váltókereten elrendezett, célszerűen rugal­mas eszközökkel az emelőrúdon tömített süveg van a hüvely fölött elrendezve. A mellékelt rajz a találmány szerinti szerkezet­nek példaképpeni kiviteli alakját szemlélteti. Az 1. ábra a váltószerkezet egy része, a felső megemelt helyzetben, tengelymetszetben. A 2. ábra az alsó emelő helyzetben, ugyancsak tengelymetszetben van szemléltetve. A hajtóműházat a 3 hüvellyel ellátott, karima­szerű 2 fedő zárja le. A hajtóműházból kinyúló 4 emelőrúd felső részén foglal helyet a csupán váz­latosan jelzett 5 váltókerék. Ez utóbbi alatt 6 sü­veg úgy van elrendezve, hogy a felső 7 hüvelyt a 8 ágyával jól átfedi. 9 hüvely az alsó löketállásban súrlódásmentesen van a 7 hüvelybe betolva, rni­mellett a 3 hüvelyt körülfogja. A 9 hüvelyt a felső löketállásban 10 karima, valamint az előnyösen al­kalmazott 11 feszítőgyűrű biztosítja kiesés ellen. A szerkezet a következőképpen működik: A 4 emelőrúd lefelé mozgásánál a 10 karimával a 11 feszítőgyűrűn felfekvő 9 hüvely a 3 hüvely mentén csúszik anélkül azonban, hogy azt érintené, mindaddig, míg a 9 hüvely alsó homlokoldala a karimaszerű 2 fedőn felfekvésre kerül. A 9 hüvely ebben a helyzetben megáll és a 7 hüvely súrlódás­mentesen csúszik a 9 hüvely 10 karimáján a to­vábbi lefelé mozgásnál a 9 hüvely mentén az alsó holtpontig (2. ábra). A 4 emelőrúd felfelé mozgá­sánál először a 7 hüvely vitetik fölfelé, anélkül, hogy eközben a 9 hüvely 10 karimáját súrolná. Mi­helyt a 11 feszítőgyűrű a 10 karimán felfekszik, a 9 hüvely megemeltetik anélkül, hogy a 3 hüvellyel súrlódó kapcsolata volna. A védőszerkezet biztos védelmet nyújt a permetvíz, valamint a váltóke­ret körzetében vagy e körzet fölött az emelőrúdon lecsapódott folyadék ellen. Szabadalmi igénypont: Centrifugás műselyem-fonógépek váltószerkeze­te, azzal jellemezve, hogy célszerűen több, csőalakú

Next

/
Thumbnails
Contents