144343. lajstromszámú szabadalom • Tömlőszorító pánt

Megjelent: 1958. szeptember 15-én. ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 144.343. SZÁM 74. f. OSZTÁLY - OE-39. ALAPSZÁM Tömlőszorító pánt Oetiker Hans mérnök, Horgen (Svájc) A bejelentés napja: 1957. március 4. Svájci elsőbbsége: 1956. március 14. A találmány a gyűrűvé összetehető két önálló részből álló tömlőszorító pántok körébe tartozik. A találmány szerinti pántot nyitott gyűrűként a töm­lőre tolható, lyukasztásokkal ellátott fémszalag és egy kengyel alkotja, mely legalább egy öblösödéssel kialakított fémszalagból áll, melynek mindkét vé­gén körmök vannak oly célból, hogy azok a tömlő köré helyezett szalag mindkét végének lyukaiba kapaszkodva a gyűrűt zárják, és hogy az öblösödés * összenyomása után a gyűrű kerülete annyira meg­rövidüljön, hogy a szalag nagy nyomással a tömlő­höz szoruljon. A lyukasztásos szalag tetszőleges hosszban gyártott szalag levágott darabja lehet, melynek hossza a pánttal felszereit tömlő kerületé­nek hosszához igazodik. A lyukasztások alakja bár­milyen lehet. így pl. a célnak különösen jól megfe­lelnek egymásután sorakozó, négyszögletes ablakok. A kengyel végein levő körmök alakja a lyukak alakjához igazodik, hogy a szalagba kapaszkodó kör­mök a kengyelnek megbízható tartást adjanak. A kengyel öblösödéseinek számát a mindenkori követelményeknek megfelelően választhatjuk meg. Avégből, hogy az öblösödéseket valamely szokásos szerszámmal, pl. harapófogóval összenyomhassuk, az öblösödéseknek a kengyel szalagrészével határos ol­dalai egymással legalább megközelítően párhuza­mosak legyenek, amivel elkerüljük a fogó éleinek lecsúszását. A kengyel körmeinek kölcsönös távolságát célsze­rűen úgy választjuk meg, hogy egy további ken­gyelt a már felszerelt szalag bármely helyére fel­rakhassunk és körmeit a megfelelő lyukakba nyom­va a kengyelt a szalaggal egyesíthessük, amikoris e kengyel öblösödéseinek összenyomásakor a gyűrű kerülete még jobban megrövidül. A rajz a találmány szerinti tömlőszorító pánt egyik kiviteli alakját példaképpen tünteti fel. Az 1. ábrán az —1—• szalag —2— lyukasztásai egymásután sorakozó derékszögű ablakok. A 2. ábrán a fémszalagból készült —1—- ken­gyelnek —2—• öblösödése és —3—> körmei vannak. Az öblösödésnek a kengyel szalag-részével határos oldalai egymással párhuzamosak. A 3. ábra lyukasztott fémszalag tekercsét mutatja, melyből az éppen szükséges pántdarab levágható. A 4. ábra a már felszerelt pánt képe, mely az •—1— lyukasztott szalag metszetét szemlélteti. A sza­lagot a —6— fémcsőre erősítendő —5— tömlő köré fektetjük. Az —1— szalag végeinek egy-egy lyuká­ba a —2— kengyel körmei kapaszkodnak. A ken­gyel öblösödése körszerű alakzattá van összenyom­va. Az öblösödés ilyen összenyomása folytán a gyű­rű kerülete erősen megrövidül és az —1— szalag nagy erővel az —5—• tömlőhöz szorul. A szorító­nyomást további —3—- kengyellel fokozhatjuk, ha ezt a felszerelt szalag tetszőleges helyére fektetjük, körmeit a megfelelő lyukakba nyomjuk és öblösö­déseit a —4— harapófogóval összenyomjuk. Ennek feltétele, hogy a kengyel körmei olyan távolságban legyenek egymástól, amely mellett a kengyel felra­kásakor mindegyik körömmel a szalag egy áttörése álljon szemben. Az újfajta pánt nagy előnye, hogy nagyszámú mintadarab raktárontartását szükségtelenné teszi. Elegendő egy tekercs pántszalagot és néhány ken­gyelt kéznél tartani, hogy a pántot a tömlő átmérő­jének nagyságától függetlenül összeállíthassuk és a legegyszerűbb módon felszerelhessük. Ezenkívül fennáll annak a lehetősége, hogy két kengyel alkal­mazásával a szorítónyomást szükség esetén tetsző­legesen megnöveljük. Szabadalmi génypontok: 1. Tömlőszorító pánt, gyűrűvé összetehető két ön­álló részből, jellemezve nyitott gyűrűként a tömlőre tolható, lyukasztásokkal ellátott • fémszalaggal és egy kengyellel, mely legalább egy öblösödéssel ki­alakított fémszalagból áll, melynek mindkét végén levő körmök a tömlő köré helyezett szalag mindkét végének lyukaiba kapaszkodva a gyűrűt zárják, úgyhogy az öblösödés összenyomása után a gyűrű kerülete annyira megrövidül, hogy a szalag erősen a tömlőhöz szorul. 2. Az 1. igénypont szerinti pánt kiviteli alakja,

Next

/
Thumbnails
Contents