144340. lajstromszámú szabadalom • Javítás ásószerszámokon

o Megjelent: 1958. szeptember 15-én. ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 144.340. SZÁM 45. a. 1-5. OSZTÁLY - NA—435. ALAPSZÁM Javítás ásószerszámokon Bejelentő: Nagy Imre, Budapest Bejelentés napja: 1956. április 14. A kézi talajművelés, illetve talaj forgatás ismert eszköze az ásó. Az ásók kialakítása vidékek szerint változik, de lényegük azonos, legtöbbje csak ásásra alkalmas, de van úgynevezett ásólapátnak kialakí­tott forma is. Az ásó fogalmába tartozó szerszámokkal a munka fárasztó, főleg akkor, ha azzal egész napi munkát kell végezni. Ezért eddig is több kísérletet tettek arra, hogy a nehéz és fáradságos munkát valamely segédeszköz vagy kiegészítő készülék alkalmazásá­val megkönnyítsék. Ilyen megoldásokról tanúsko­dik néhány hazai és külföldi szabadalom is. Ennek ellenére a megoldások nyilvánvalóan nem váltak be, mert azok a gyakorlatban nem tudtak elter­jedni. A jelen találmány olyan eszközre vonatkozik, melyet kiegészítésként rá lehet szerelni az ismert kivitelű ásókra. A nehéz és fáradságos munkát lé­nyegesen megkönnyíti, — és a.fent hivatkozott, szabadalmazott megoldásoknál lényegesen jobb — amit a gyakorlat is bizonyít. Az ásó szerszám javítását célzó eszköz nem más, mint egy pótnyél, amelyet az ásó nyelére egy csúsztatható és rögzíthető bilincs segítségével sze­relünk fel. A bilincshez csuklósan csatlakozik a pót­nyél. A pótnyél lehet meghatározott hosszúságú, de lehet állítható hosszúságú is, mint az ábrák mu­tatják. Az ábrák a találmány példaképpen felvett kivi­teli alakját mutatják: 1. ábra az eszköz elölnézete, a pótnyél hosszában állítható, lemezből készült. 2. ábra az eszköz oldalnézete, a pótnyél meghatá­rozott hosszúságú. 3. ábra az eszköz elölnézete, mely a csőből ké­szült hosszában állítható pótnyelet mutatja. A találmány szerinti pótnyéllel ellátott ásó —3— nyelének végén — 1—• fogantyú van, mely —2— csappal vagy csavarral van a nyélen rögzítve. A —3—• nyél alsó végén az ismert módon van,elhe­lyezve az —5>—• ásó, mely a nyélen —4— szeggel van rögzítve. A nyélen van elhelyezve közvetlenül az ásószer­szám fölött a —1.3— bilincs, amely a —14— csavar, vagy csap és a —15— szorítócsavar által van rög­zítve. A —13— bilincshez fixen hozzá van erősítve a —12—csap, amelyhez csuklósan csatlakozik a pót­nyél —8— alsó része, amennyiben hosszabban állít­ható nyelet alkalmazunk. Alkalmazhatunk megha­tározott hosszúságú nyelet is, (azaz nem állítható nyél), amely azonban a találmány lényegét nem érinti. A pótnyél felső részének a —7— szárai a —8—• alsó szárakkal a —9— kengyeleken keresztül kap­csolódnak és azok helyzetét a —10— csavarokkal lehet rögzíteni. A pótnyelet ha csőből készítjük akkor a bilin­csek elmaradnak, mert az —8— alsószárak a —7— felsőszárakba teleszkópszerűen csúsznak. A rögzítő csavarokat azonban ennél a kivitelnél is alkalmazni kell. A —9— kengyelek a szárakhoz fixen hozzá van­nak erősítve, célszerűen hegesztéssel. A —7—• szá­rak felső végét a —6— fogantyútengely köti össze, amelyben a —11—. fogantyú úgy van elhelyezve, hogy az a tengelyen könnyen forog. A pótnyél elhelyezhető az ásószerszám tokján, vagy a nyélen közvetlenül is a —13— kengyel elha­gyásával, ez azonban nem érinti a találmány lénye­gét. A találmány szerinti pótnyéllel felszerelt ásó használata: Ha jobbkezesek vagyunk, akkor a jobblábbal nyomjuk az ásót a földbe, balkezünkkel a nyél vé­gén lévő fogantyút, jobb kezünkkel pedig az eme­lőszár, illetve pótnyél fogantyúját fogjuk. Mikor az ásót lábunkkal belenyomjuk a földbe balkezünkkel, mint más ásáskor egy kissé hátra billentjük az ásó nyelét, mert ezáltal szakad meg az összefüggés a talajban (gyökérzet stb) ugyan­akkor a jobbkezünkkel a pótnyél segítségével már emelhetjük fel a földet és boríthatjuk jobboldalra. És mind ezt különösebb meghajlás nélkül könnye­dén, szemben a közönséges ásóval, melynél az ásást végző személy felsőteste, csaknem 90°-os szögben előre kell hogy hajoljon. Balkezes ásáskor fentieket fordítva végezzük. A szerszámmal való munkához éppen úgy, mint az eddig ismert ásóhoz semmi szakértelem nem kell, csupán pár percnyi gyakorlás.

Next

/
Thumbnails
Contents