144334. lajstromszámú szabadalom • Gramofonok hangkarján megereősíthető játszófej

Megjelent: 1958. szeptember 15-én. ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 144.334. SZÁM 42. g. 2—13. OSZTÁLY - LI-89. ALAPSZÁM Gramofonok haegkarján megerősíthető játszófej Lippai Gyula technikus 35%-ban, továbbá Borsos Zoltán elektroakisztikus, Radó Zsigmond osztályvezető és Németh Lajos fiókvezető összesen 65%-ban, valamennyien budapesti lakosok A bejelentés napja: 1956. június 23. A találmány piezoelektromos kristállyal mű­ködő játszófej gramofonokhoz. A találmány cél­ja az ilyen játszófejek tökéletesítése és annak lehetővé tétele, hogy azok hazai gyártású kris­tállyal minden tekintetben kielégítően működ­jenek. A találmány részletei és előnyei a csatolt rajzzal kapcsolatos alábbi leírásból válnak ért­hetővé. A rajzon az 1. ábra a játszófej oldalnézete részben metszve és a 2. ábra a hangkarra fel­szerelt játszófejet tokban, nézetben mutatja. Végül a 3. ábra egy részlet nagyobb léptékben, felülnézetben. Az 1 tartónyereg szigetelő műanyagból ké­szül és úgy amint az 1. ábra mutatja, elől egy kisebb, hátul pedig egy nagyobb kamrát vagy teret alkot a működő részek felvételére. A na­gyobb tér határoló falába van elhelyezve a 2 kristálytartó műanyag-orsó, melynek mellső vé­gén 3 bevágás van és ebbe van beszorítva a 4 pieroelektromos kristály, amely lapos lemez­alakú és élére állított helyzetben van. A beszo­rítás vagy megerősítés úgy történik, hogy a kristály végén két visszahajlított 5 fém-érint­kező van, amelyek külső része a 3 bevágás falá­hoz erősített 6 fémlemezkéhez szorul, belső ré­szük pedig a kristályra húzott, csőszerű, 7 műa­nyagszigetelő és a kristály között van. A 2 tartó 3 bevágásának falán levő 6 kontaktuslemez ék egy-egy 8 vezeték révén csatlakoztathatók a gramofon többi, erre a célra szolgáló ismert al­katrészeihez. Azáltal, hogy a 4 kristály a leírt rugalmas érintkezők segítségével van a 2 tartóba beszo­rítva, tapasztalat szerint igen jó és tartós kap­csolatot érünk el, amelynek létesítéséhez for­rasztásra nincs szükség. Ez igen fontos előnyt jelent az ismert kivitelekhez képest, amelyeknél ezt a kapcsolatot forrasztással hozzák létre és ezzel egyrészt a javítást nehezítik meg, mert a forrasztott részeket csak nehezen lehet szét­szedni, másrészt pedig a forrasztópáka melege a kristálynak könnyen megárt és így ennél a forrasztó munkánál sok a selejt. A találmány szerinti súrlódásos rögzítésnél viszont a selejt gyakorlatilag véve nulla és a javítás, szétsze­dés gyors és könnyű. További előnye még a leírt szerkezetnek, hogy a kristály függőleges helyzetben van és ezáltal a gramofon hangja tiszta. A kristály ugyanis lapiánál érzékeny, élénél nem, márpe­dig használati helyzetben a kristályt alulról ér­hetik zavaró impulzusok. A találmány szerint ezek az impulzusok semmi zavaró hangot vagy zörejt nem eredményeznek, mert csak a hang­lemezre merőlegesen álló kristály élét érik. Az 1 tartónyereg mellső részén levő kisebb kamra két határolófalában, rugalmas műanyag csapágyakban van ágyazva a fémből készült 9 tűtartó tengely, amelyhez két helyen, éspedig a két csapágy között valamint a tengely végén csatlakozik a 10 tűtartó híd. Ez U-alakban meg­hajlított foszforbronz tartóból áll, amelyhez szokott módon két játszó tű van erősítve, me­lyek közül a rajzon csak egy látható. Két tű azért van, mert az egyik a normál, a másik pedig a mikrobarázdás hanglemezekhez tartozik és a játszófej kismértékű elfordításával lehet mindig a kívánt tűt használati helyzetbe vinni. Azáltal, hogy a tűk egy U-alakú, a tengelyhez két ponton csatlakozó tartón vannak, rögzítésük sokkal tökéletesebb, mint az ismert és haszná­latos kiviteleknél, amelyeknél a tű tartója csak egy ponton csatlakozik a többi részekhez. A fentiekben már említett 7 cső nem csak azért előnyös, mert a két U-alakban visszahaj­lított 5 érintkező között elhelyezkedve a rugal­mas, erős beszorítást teszi lehetővé, hanem azért is, mert a 4 kristályt oxidáció ellen védi, de emellett elég rugalmas ahhoz, hogy a kristály rezgését ne gátolja. A kristálynak ez a védett helyzete tehát a találmány további jellemzője. A 9 tengely egy szigetelő 11 tartó furatába van beszorítva, amelynek függőleges hasítéka a 4 kristályt fogadja be. Az 1. ábra szerinti teljes szerkezet a 2. ábrán látható 12 fémtokban foglal helyet, amelyet a szerkezet behelyezése után a 13 sapkával vagy fedéllel zárunk le. Ennek a toknak előnye, hogy a játszófej árnyékolt kivitelű, ami a kapacitív

Next

/
Thumbnails
Contents