144230. lajstromszámú szabadalom • Eljárás nagy tisztaságú, biológiailag standardizált hormonkivonat előállítására sertés és szarvasmarhe mellékveséből

Megjelent: 1958. szeptember 1-én. ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 144.230. SZÁM 30. h. 1—8,-OSZTÁLY —-GO—521. ALAPSZÁM Eljárás nagy tisztaságú, biológiailag standardizált hormonkivonat előállítására sertés és szarvasmarha mellékveséből A Magyar Állam, mint a Gyógyszeripari Kutató Intézet (Budapest) jogutódja Feltalálók: dr. Hegyeli Endre, dr. Rados Márta, dr. Fekete György Bejelentés napja: 1956. május 16. Mellékvese kivonatok előállítására sokféle el­járás ismeretes. Ezek közül azonban az újabb vizsgálatok szerint, melyek az egyes szteránvá­zas anyagok tiszta előállításához vezettek, a leg­megfelelőbb kivonási eljárás a Pfiffner-Swingle (Am. J. Physiol. 96. 153. 1931.) féle alkoholos ill. a Grollmann (J. Biol. Chem. 100. 429. 1933) és Cartland-Kuizenga (J. Biol. Chem. 116. 57. 1936) féle acetonos módszer. Wettstein és munkatársai (Helv. Chim. Acta. 37. IV. 1954. 1163) aldoszteron izolálására a Kuizenga módszert találták legmegfelelőbbnek. Az említett kivonási eljárások azonban tel­jes szarvasmarha mellékveséből, vagy marha mellékvesekéregből indulnak ki. Kísérleteink szerint egyik eljárás sem alkalmas a magas zsír­tartalmú sertés mellékvesék feldolgozására, jól­lehet ezekben a szervekben úgy saját kísérleti adataink mint irodalmi adatok (Wettstein: Exne­ríentia. X/10. p. 397. 1954) szerint magasabb a hormontartalpm, mint marha mellékvesében. A sertés és szarvasmarha mellékveséből kísér­leteink szerint a legmagasabb kitermelést a friss, elaprított szervek acetonos kivonásával érhet­jük el. A szervek előzetes szénsavjeges kifa­gyasztása a kitermelést nem javítja. Az aceto­nos kivonat anyag bepárlása után azonban ser­tés mellékvesénél a vizes kivonat mellett nagy mennyiségű lipoid válik ki. Marha mellékvese esetében a kivált lipoidok mennyisége kevesebb. Ha ezt a zsíros-vizes oldatot Kuizenga módszer • szerint petroléterrel kirázzuk, erős emulzió ke­letkezik. Ez részben lehetelenné teszi a vizes ki­vonat zsírmentesítését, másrészt az aktív anya­got olyan mértékben köti meg, hogy azt az emulzióból még igen nagy mennyiségű organi­kus oldószerrel is csak nagy veszteségekkel le­het izolálni. Rapirkroraatográfiás vizsgálatokkal megálla­pítottuk, hogy az acetonos kivonat anyag be­párlásánál, a bepárlástól függő mértékben az aktív anyagnak többnkevesebb része a lipoid fázisba jut. Találmányunk lényege, hogy a liopid-szeny­nyezésbe jutott aktív anyagot is kinyerjük, emulzió képződése nélkül. Az acetonos oldatot eredeti térfogatának 1/20— 1/30-részére pároljuk be. Ilyenkor a lipoid anyag a vizes fázistól jól elkülönül és attól egyszerű szűréssel elválasztható. A vizes oldat sárga színű, tiszta folyadék (A), A lipoidokat tartalmazó anyagot ezután 70%-os alkohol és petroléter között megoszlatjuk és az alkoholos kivonatot be pároljuk.. A kapott alacsony zsír­tartalmú,'hormontartalmú vizes oldatot (B) az (A) oldattal egyesítjük. A továbbiakban az egye­sített oldatokat ismert módon etiléndikloriddal kivonatoljuk. Az oldószer bepárlása után hígan folyó barna olajat kapunk, melynek még magas adrenalin tartalma van. Kísérleteink azt mutatták, hogy ezt az anya­got a leírt több lépéses oldószeres megoszlatás­sal csak nagy veszteségek árán tudjuk tisztí­tani, de a kapott termék még ekkor is sok lipo­idot tartalmaz. Ennek a. terméknek további tisztítására a leg­megfelelőbbnek a Pfiffner módszernél leírt per­mutitos tisztításnak egy általunk módosított for­máját találtuk. Megállapítottuk, hogy ha anyagunkat előze­tes tisztítás nélkül ahs. alkoholban oldva NH3 ciklusú szintetikus szilikát ioncserélőből készí­tett, oszlopon folyatjuk át,. nemcsak az adrena­lintól, hanem a kísérő liopid szennyezések leg­nagyobb részétől is meg tudunk szabadulni. Az ilyen módon egy lépésben elért tisztasági fokot csak többszörös oldószeres megoszlatás és két egymást követő szilika-géles oszlopkroma­tográfiával tudtuk elérni. (1. Wettstein: Experi­entia 9/IX. 1953. 333). A kapott termék etilén ill. propilénglifcolM 0.9%-os konyhasó oldatába vihető és Seitz szűréssel veszteség nélkül steri­lizálható ill. tisztítható. A vizes odatból kloro­formmal kivont anyag kísérleteink szerint mg­ként 100—200 gamma Kendall E komponens bi-

Next

/
Thumbnails
Contents