144203. lajstromszámú szabadalom • Készülék fúrt kutak béléscsövének lyuggatására

Megjelent: 1958. szeptember 1-én. ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 144.203. SZÁM • 5. a. 31—40. OSZTÁLY - FA—251. ALAPSZÁM Készülék fúrt kutak béléscsövének lyuggatására A Magyar Állam, mint a feltalálók, Fa»kas Károly miskolci lakos, Papp Kálmán karcagi lakos és Székely Elek miskolci lakos jogutódja A bejelentés napja: 1955. július 18. Azoknál az ismert béléscső lyuggató készülé­keknél, amelyek golyó kilövésével lyuggatják a fúrt kutak béléscsövét, a robbanókamrát elzá­ró, és egyben a golyó vezetésére furattal ellá­tott menetes dugók külső végükön vannak tö­mítve. A tömítéshez szükséges perem és horony egyrészt csökkenti a dugót furatában tartó csa­varmenetek számát, másrészt a menetek belső vége védtelenül ki van téve a készülék elsüté­sekor fellépő szúró lángnak. Ezért 80 mm-nél kisebb, vagyis 60—70 mm átmérőjű készülékek­hez különleges, nagyszilárdságú ötvözött acélra van szükség. A. jelen találmány olyan megol­dásra vonatkozik, amely nélkülözhetővé teszi kis átmérőjű lyuggató készülékeknél a külön­leges acélt. Lényege abban van, hogy a robbanó­kamra átmérője kisebb, mint a dugó átmérője, úgyhogy a tömítőfelületet a dugó belső végén alakíthatjuk ki és az' itt elhelyezett tömítés meg­védi a meneteket a robbanáskor fellépő szúró­lángtól. A .megoldás előnye még az is, hogy a robbanás a dugóra kisebb nyomást feit, ki a töltőnyílás szűkítése következtében, min? az is­mert lyuggatóknál és viszonylag hosszabb a me­netes rész. Ezért bírja el a találmány szerint készített kis átmérőjű lyuggatókészülék a rob­banás .nyomását anélkül, hogy a dugó kiszakad­na. Űj a találmány szerinti megodásnál az is, hogy a robbanókamrák' gyújtása nem minden egyes kamrában elhelyezett villamos izzógyúj­tóval történik, hanem úgy, hogy az egymásba csavart több hengeres tagból álló lyuggatóké­szülék legfelső tagja villamos izzógyújtóval rob­bantható gyújtófejként van kiképezve és a gyúj­tófej gyújtóüregével a többi kamra kis átmérő­jű furat útján, mint gyújtócsatorna útján van sorbakapcsolva. Ennek előnye az egyszerűbb szerkezeti megoldás és nem történik meg, hogy a kamrasor vége felé több kamra gyújtása ki­marad, ami az ismert megoldásnál a villamos gyújtóvezetéknek valamely kamrában a robba­nás következtében idő előtt való megszakadá­sának szokott a következménye lenni. A furat a tagokban exentrikusan a kamrák egyik sarkán át van vezetve, úgyhogy nem forog fenn az a veszély, hogy a felső kamrákból a lőpor a fura­ton át az alsóba essen, különösen ha sajtolt lő­port használunk. Az ábrák a találmány szerinti lyuggatókészü­lék egy kiviteli példáját tüntetik fel. Az 1. ábra a hengeres tagokból összecsavart ké­szülék nézete, a 2. ábra a készülék gyújtófejének részben né­zete és részben hosszmetszete, a 3. ábra a gyújtófejnek az AA helyen, a 4. ábra pedig a BB helyen vett keresztmet­szete. Az 5. ábra a készülék egyik hengeres lyuggató elemének részben nézete és részben hosszmet­szete, a 6. ábra a hengeres tagok keresztmetszete az AA helyen, a 7. ábra pedig a BB helyen, végül a 8. ábra a golyót vezető csavarmenetes dugó­nak hosszmetszete. Az. 1. ábrán összeállításban látható készülék a felső füles 1 felfüggesztő- és zárókupakból, a 2 gyújtófejből, a három darab 3 lyuggató elem­ből és a 4 alsó zárókupakból áll. A felsorolt ta­gok a végeiken kiképzett menetes csap és anya­furat útján egymásba vannak csavarva. A 2 gyújtófejben 5 gyújtóüreg van. Ebbe puskaport töltenek és ezt belehelyezett villamos izzógyúj­tóval robbantják. A fejben két golyó kilövésé­hez való két 6 robbanókamra is van a 8 dugók részére való 7 csavarmenetes furattal. Ezek a kamrák, továbbá a gyújtófejhez csavarozott hengeres 3 tagok robbanókamrái kis átmérőjű 9 csatornával vannak a gyújtófej 5 gyújtóüre­gével összekötve. A 3 hengeres tagokban az áb­rák szerinti kivitel esetében négy 6 gyújtókam­ra van. A gyújtófejben és a hengeres tagokban is az egymásután következő gyújtókamrák ten-

Next

/
Thumbnails
Contents