144093. lajstromszámú szabadalom • Eljárás kártevők irtására

0 Megjelent: 1958. augusztus hó 1-én. ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 144.093. SZÁM 45. 1. OSZTÁLY — VE-265. ALAPSZÁM Eljárás kártevők irtására VEB Farbenfabrik Wolfen, Wolfen Kreis Bitter fcid (NDK) Bejelentő által megnevezett feltalálók: Dr, Maier-Bode Hans, vegyésztanár, Wolfen, Dr. Kötz Gottfried, vegyész, Dessau Bejelentés napja: 1956. október 18. Német Demokratikus Köztársaságbeli elsőbbsége: 1956. március 12. Trialkilfoszfitok és klorál reakciójánál erős hatású rovarirtó tulajdonságú termékek kelet­keznek, melyek azonban melegvérűekkel szem­ben nagy toxicitásúak, amik ezért (pl. 8,8-diklór-vinil-dimetil-foszfát DL 50 25 mg/kg egérnél (szufakután) a kártevők irtására bizo­nyos esetekben, pl. házi legyeknek lakott helyi­ségekben való irtására, nem minden további nélkül használhatók fel. Ügy találtuk, hogy trialkilfoszfitok és halo­gen-acetaldehidek acetáljainak, különösen pedig eme aldehidek íélacetáljainak 'reakcióterméke épp olyan hatása? rovarirtó szer, mint aminők trialkilfoszfitöknak a megfelelő halogenacetal­dehidekkel való kondenzálása során keletkez­nek. Ezek az anyagok a melegvérűekkel szem­ben azonban sokkal kisebb mértékben toxiku­sait, mint a halogenacetaldehidekkel képzett megfelelő kondenzálási termékek. Éppen ezért ezeket az anyagokat olyan kártevők irtására is felhasználhatjuk, melyek irtására a halogen­aoetaldehid kondenzálási termékeket higiéniai szempontból nem alkalmazhatunk. Ugyanilyen eredményesen használhatjuk egyéb kártevők irtására is. 1. példa: 37 súlyrész trimetilfoszfát és 120 súlyrész benzol elegyébe 45 perc alatt 15—20 C°-on 50 súlyrész: benzolban oldott 58 súlyrész klorálmonoetilacetált keverünk be hűtés mel­lett. A reakció során rnetilklorid távozik. A gázr képződés befejezte után még 1 óráig keverjük, majd az előpárlatokat 3 mm vákuum mellett 100 C° fürdőhőmérsékletig ledesztilláljuk. 20 C°-on 1,385 fajsúlyú 48 súlyrész maradék nagymértékben hatásos rovarirtószer. Az alábbi táblázat e reakciótermék hatását mutatja gamma-hexaklórciklohexán-nal össze­hasonlítva, rizsüisztbogárlárvákkal szemben. A vizsgálatot akként végeztük, hogy a hatóanya­got a táblázatban megadott töménységgel búza­lisztbe kevertük, majd a lárvákat a hatóanya­got tartalmazó lisztbe tettük és megállapítottuk a megölt állatok számát 1, 2, 3 és 5 nap múlva. I. táblázat. Az 1. példa szerinti reakciótermék hatása rizslisztbogárlárváikkal szemben y-hexaklór­ciklohexánnal összehasonlítva. nap múlva Az 1. példa szerinti ter­mék 0,0025 0,005 0,01 33 65 75 67 83 86 77 93 95 95 100 100 y-hexa­klórciklo­hexán 0,0025 0,005 0,01 0 0 20 11 25 55 27 51 77 53 97 100 Az 1. példa szerinti hatóanyagot 2% aeeton­oldatban 2-izopropil-4-metil-pirimidil-6-tiofosz:­forsavdietilészterrel összehasonlítva legyekre (musca domestica) vizsgáltuk. A repülésre kép­telen legyeknek a százalékos, mennyisége 3, 5, 10, 15 és 30 perc múlva m3 -ként 0,02/g ható­anyag felhasználása mellett a II. táblázatból látható. II. táblázat. tnrr-Pnv«Po repülésképtelen legyek %-a xome-iyseg 3 5 i 0 15 30 8 perc múlva 1. példa szerinti hatóanyag 0,02 79 100 100 100 100 2-izopro-pil-4-metil­pirimidil-6-tio-foszfor-sav-dietüV észter 0,02 0 0 84 100 100

Next

/
Thumbnails
Contents