144080. lajstromszámú szabadalom • Eljárás alifás dikarbonsav-félamidok előállítására

o Megjelent: 1958. augusztus hó 1-én. ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 144.080. SZÁM 12. o. 11-18. OSZTÁLY - SE—507. ALAPSZÁM Eljárás alifás dikarbonsav- félamidok előállítására Bejelentő: Szerves Vegyipari Kutató Intézet. Feltaláló: Marschik János, Budapest. A bejelentés napja: 1954. június 14. Ismeretes az alifás dikarbonsav félamidok előállítása dikarbonsav félészterekből tionilklo­riddal történő savkloridképzés és a keletkezett félésztersavklorid vizes ammóniával végbemenő reakciója, mely a megfelelő félészter-félamidot eredményezi. Az így kialakult vegyületet rész­leges elszappanosítással, pl. Ba/OH/2-val bont­ják le dikarbonsav-félamiddá. Léteznek olyan eljárások is, amelyek szerint a dikarbonsav-fél­észterből vizes ammonia segítségével félamidot nyernek. Hosszabb láncú dikarbonsavak fél­amidjai a megfelelő polianhidrideken keresztül ammonia gázzal állítható elő. A keletkezett ter­mék a szabad dikarbonsav, a dikarbonsav-fél­arnid és dikarbonsav-diamid keveréke, amelyből a félamidot különböző tisztítási eljárásokkal le­het kinyerni. Találmányunk lényege, hogy dikarbonsav­félamidot dikarbonsavból ammoniagázzal egy lépésben állítjuk elő. Eljárásunk kivitelezéséhez nincs szükség sem dikarbonsav-f élészter, sem dikarbonsav-félészterklorid, sem dikarbonsav­polianhidrid előállítására. Előnye továbbá mód­szerünknek az is, hogy a reakció lefolytatásá­hoz nem feltétlenül szükséges ammóniád-felesleg és az oldószer alkalmazása is elhagyható. Az ammoniagázzal történő amMálásnak végterméke mintegy 50—60% difcarbonsav-félamidot tar­talmaz; a keletkezett dikarbonsav-diamid és az esetleg változatlanul maradt dikarbonsav eltá­volítása után a dikarbonsav-félamid sok esetben tisztítás nélkül további feldolgozásra alkalmas. Példa: 202 g (1 mól) szebacinsavhoz autoklávban ke­verés közben 17 g (1 mól) ammóniát vezetünk. Az autoklávot lezárjuk, felfutjuk 18 C°-ra és ezen a hőfokon tartjuk 12 óra hosszat. A nyo­más a reakció ideje alatt 4—5 atm. Az átalaku­lás a folyamat végén 95%. A melegen kiereszt tett ömledék 120 C°-on megdermed; a termék 5% szebacinsav félammoniumsót, 20% válto­zatlan szebacinsavat, 20% szebacinsavdiamidot és 55% szebacinsav félamidot tartalmaz. Az öm­ledéket pori tjük, majd a porított terméket szó­daoldatban feloldjuk. Az oldhatatlan szebaein­savdiamidot szűréssel eltávolítjuk. A nyert ol­datot, mely már szebacinsavdiamidot nem tar­talmaz, megsavanyítjuk, savanyítás után 155 g szebacinsav szebamidsav keveréket sikerül el­különíteni, melynek a szebaminsav tartalma 68%. Ezt a keveréket forró aeetonban felold­juk, az oldhatatlan szebacinsavat leszűrjük, a hűtött oldatból 86 g tiszta szebamidsav válik ki, melynek olvadáspontja 126—129 C°. A leírt példa nem meríti ki az eljárás lehe­tőségét. A példában megadott ammoniamennyi­ség csökkentésével vagy növelésével kevesebb vagy több diamidot tartalmazó ömledéket lehet nyerni. A tisztítási művelet a dikarbonsav ül. a keletkezett félamid és diamid tulajdonságai szerint a fenti megadott példától különbözhet. Szabadalmi igénypontok: 1. Eljárás dikarbonsav-félamid előállítására, azzal jellemezve, hogy az alifás dikarbonsavat ammoniagázzal félammoniumsóvá alakítjuk és 120—220 C° között nyomás alatt, előnyösen 5—6 atm nyomáson az amidálást elvégezzük. 2. Az 1. igénypont szerinti eljárás kiviteli módja, melyre jellemző, hogy az amidálást víz és/vagy egyéb hígító és/vagy oldószerek jelen­létében foganatosítjuk. 3. Az 1—2. igénypont szerinti eljárás, azzal jellemezve, hogy dikarbonsav-félammoniumsót vagy ettől eltérő ammoniumsó-keveréket ami­dálunk. 4. Az 1—3. igénypont szerinti eljárás, azzal jellemezve, hogy az amidálást dikarbonsav fél­amid, diamid, víz vagy ezen felsorolt anyagok keverékének jelenlétében foganatosítjuk. 5. Az 1—4. igénypont szerinti eljárás kiviteli módja, melyre jellemző, hogy szebacinsavat ammoniagázzal félammoniumsóvá alakítunk és az amidálást nyomás alatt, előnyösen 4—5 atm nyomáson 120—220 C° között, előnyösen 180 C fokon végezzük el.

Next

/
Thumbnails
Contents