144079. lajstromszámú szabadalom • Eljárás omega-amino-pelargonsav előállítására

o Megjelent: 1958. augusztus hó 1-én. ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 144.079. SZÁM 12. o. 11-18. OSZTÁLY — SE—506. ALAPSZÁM Eljárás omega-amino-pelargonsav előállítására Bejelentő: Szerves Vegyipari Kutató Intézet. Feltaláló: Marschik János, Budapest. A bejelentés napja: 1954. június 14. Omega-^amino-pelargonsaiv klórhidrátot Flas­senträger és Gerbhardt állított elő először sze­bamid savból. Majd Coffman és munkatársai modifikált Hoffmann lebontással szebamid sav­ból metilalkoholos oldatban bróm és nátrium­metilát segítségével karbometoxi omega-amino­pelargonsavon keresztül készítették el az omega­amino-pelargonsav klórhidrátját. A klórhidrátot egyikük sem alakította át szabad savvá és egy­öntetűen leszögezték, hogy sem vizes hipokloritr­tal, sem vizes hipobromittal közvetlenül az omega-amino-pelargonsav jó kitermeléssel nem állítható elő. Ezzel a megállapítással szemben mi azt talál­tuk, hogy a szebamidsav klórhidrát lebontása szebamidsavvá vizes közegben hipoklorittal vagy hipobromittal kivitelezhető, ha a hipobromit vagy hipokloritoldat hőmérsékletét a szebamid­sav beadagolása alatt 0 C°-on tartjuk, majd 10 C°-on addig reagáltatjuk az elegyet, míg a jódkeményítő reakció negatív lesz. Ez kb. 2 óra alatt meg is történik. Mikor a szabad halogén megkötődött, akkor 30 C°-on tartjuk az elegyet újabb 2 óra hosszat, majd 100 C°-ra melegítjük fel és 5 óra hosszat ezen a hőfokon tartva, a reakciós elegyet, befejezzük a reakciót. Hűtés után az oldatot pH 2-re állítjuk be sósavval, megszűrjük, lúggal pH 7-ig semlegesítjük és a közömbös oldatot az eredeti térfogat mintegy felére besűrítjük. A koncentrált oldatból a hű­tés folyamán kikristályosítjuk. A kristályosítási anyalúgokból ismételt bepárlással és kristályo-. sítással újabb szabad savat állíthatunk elő. Az összes kitermelés az elméletinek 80,8%-a. Kí­sérleteink köziben azt a megállapítást tettük, hogy a szebamidsav mellett a szebacinsav a reakció menetét nem gátolja és a folyamatban résztvevő szebamidsavból az elméleti kiterme­lés 75%-ának megfelelő omega-amino-pelargon­sav állítható elo. Példák: 1. 200 g szebamidsavat keverés köziben 0 C°-on beadagolunk 2 liter hipokloritos oldat­ba, amely 200 g nátronlúgot és 35 g/liter aktív klórt tartalmaz. Az oldatot a szebamidsav be­adagolása után 10 CG -on tartjuk 2 óra hosszat, amikor eltűnik a jódkeményítő reakció. Ezután a hőfokot 30 C°-ra emeljük, s ezen a hőfokon tartjuk 2 óra hosszat. Ezt követően 100 C°-ra melegítjük fel a reakcióselegy hőmérsékletét és 5 óra hosszat tartjuk ezen a hőfokon. Hűtés után sósavval megsavanyítjuk az oldatot pH 2 értékig, szűrjük, majd nátronlúggal semlegesít­ve beállítjuk pH 7-es értékre. A semleges olda­tot 1 liter térfogatra pároljuk be. Hűtés után a kivált omega-amino-pelargonsavat lenuccsol­juk és kétszer átkristályosítjuk nyolcszoros mennyiségű vízből. Kitermelés 100 g omega­amino-pelargonsav, melynek olvadáspontja 192 C°. A kristályosítási anyalúgokból bepár­lással további 40 g omega-amino-pelargonsav nyerhető. így* az; összki termelés omega-amino­pelargonsavból 140 g, az elméletinek 80,8%-a. 2. 200 g 50% szebacinsavat tartalmazó szeba­midsavat keverés közben beadagolunk 1 liter hipoklorit oldatba, amely 140 g nátronlúgot és 35 g/liter aktív klórt tartalmaz. A feldolgozás az 1. példa szerint történik. A kitermelés 65 g tiszta omega-amino-pelargonsav. A megadott példák nem merítik ki az; eljárás lehetőségét, a 2. példában megadott szelbamid­sav-szebacinsav arány tág határok között vál­toztatható. Az omega-amino-pelargonsav elő­állítása természetesen a fent már említett mo­difikált Hoffmann lebontással is kivitelezhető, vagy pedig a karbometoxi-pelargonsav elkülö­nítésével akár a fentemlített karbonmetoxi szár­mazék elkülönítése nélkül. A karbo-metoxi­pelargonsav elszappanosítása koncentrált só­savas főzéssel vagy nátronlúgos főzéssel történ-

Next

/
Thumbnails
Contents