144047. lajstromszámú szabadalom • Eljárás delta16-pregnén-származékok előállítására

ö Megjelent: 1958. július hó 1-én. ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 144.047. SZÁM 12. o. 25. OSZTÁLY - GO-542. ALAPSZÁM Eljárás A16 -preggnén-származékok előállítására A magyar állam, mint a Gyógyszeripari Kutató intézet (Budapest) jogutódja Feltalálók: Dr. Magyar György és Dr. Tuzson Pál. Bejelentés napja: 1956. augusztus 27. Solanum-alkaloidoknak A 16 -pregnen-származé­kokká történő lebontására már régebben jelentek meg közlemények és szabadalmak. (Sato et alii. J. Am. Chem. Soc. 73. 5009. (1951.); 74. 538. (1952.); Kuhn et alii. Chem. Berichte 85. 416. (1952.) Sato az acetilálással és krómsavas oxidálással ka­pott terméknél, — amely lényegében a C16-os he­lyen acilamino-izo-kapronsavval észterezett preg­mán-származék —, az oldallánc lehasítását lúgos­alkoholos kezeléssel végzi. Kuhn e célbői alumí­nium-oxid oszlopon engedi át az oxidációs termé­ket és utána szublimálja. Tuzson—Kertész 142 738-as számú magyar szabadalma szerint az oldallánc lehasítást az oxidációs termék benzolos oldatának porráoltott mésszel történő kevertetésével érik el. Mindezek az: eljárások vagy alacsony kitermelés­sel mennek, vagy oldószer, valamint más vegysze­rek használatát teszik szükségessé, munka- és idő­igényesek. A találmány olyan eljárás, mellyel A16 -pregnén származékokat igen egyszerű módon és viszonylag jó hozammal állíthatunk elő Solanum-alkaloidák oxidációs lebontási termékéből. A találmány értelmében a A 16 -pregnen szárma­zékokat akként kapjuk, hogy a C16 -szénatomon acilamino-izokaproiloxi-csoportot viselő pregnán származékot hőbontásnak vetjük alá. A kiindulási pregnán-származékokhoz pl. Sato- vagy Kuhn-féle eljárással juthatunk úgy, hogy a Solanum-alkaloi­dok lebontása, célszerűen acetolitikus lebontása so­rán kapott terméket krómsawal oxidáljuk. Ha So­lasodinból indulunk ki és acetolitikusan lebontjuk, majd krómsavval oxidáljuk, az alábbi képletű ve­gyületet kapjuk, melyből hőbontással a kívánt A16-pregnen-származékhoz, a 3 ^-acetoxi-A5 ' 16 -pregna­dienol-20-on-hoz jutunk. Ac o/N/V' Ac O /\/\/ Teljesen hasonló módon játszódik le tomatidin- láncának lehasítása. A termék ebben az esetben bői az oxidáció után képződő termék Ci6 -os oldal- A l6 -allopregnenolon-acetát. Ac O

Next

/
Thumbnails
Contents