143971. lajstromszámú szabadalom • Eljárás fenolok különválasztására és kinyerésére

<-* Megjelenít: 1958. július hó 1-én. ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 143.971. SZÁM 12. q. 14—31. OSZTÁLY — HE-251. ALAPSZÁM Eljárás fenolok különválasztására és kinyerésére Bejelentő: Chinoin Gyógyszer- és Vegyészeti termékek Gyára, Budapest IV. Tó u. 1—3. Feltalálók: dr. Hever Dezső, dr. Mikes János és dr. Wilheim György vegyészmérnökök, mindhárman budapesti lakosok Bejelentés napja: 1955. október 7. Ismeretes volt már fenolokat vizes közegekből vagy a fenolok sóiból kinyerni. Általában a feno­lokat ipari melléktermékekből nyerik ki, mint ami­lyenek a szónlepárlók, főként a barnaszénlepárlók gázvizei. Kinyernek fenolokat még barnaszén-olaj­párlatokból, vagy pedig ezek mosóvizeiből. Ujab­ban próbálkoztak már ilyen elegyekből fenolokat ioncserélők segítségével kinyerni. Pl. R. E. Ander­son, R. D. Hausen (Ind. Eng. Chem. 1955. 71. old.) fenolt (karbolsavat) nyernek ki quaterner ammö­nium-bázis csoportot! tartalmazó ioncserélővel. Ilyen ioncserélőgyanták megállapításunk szerint a mono- és polí-fenolokat (difenolokat) egyaránt megkötik és ha ipari melléktermékekből kívánunk velük fenolokat kinyerni, akkor a mono- és poli­fenolokat csak együttesen kaphatjuk. Ezek az ion­cserélőgyanták az említett hátrány mellett még az erős lúgosságuk miatt is hátrányosaik, mert a leol­dásnál érősebben tartják vissza a fenolokat. A jelen találmány szerinti eljárásunk azon a a meglepő megfigyelésünkön alapszik, hogy a poli­etilén-poliamin, vagy guanidin alapú un. középerős anioncserélő gyanták vagy ilyen gyantáknak meg­felélő tulajdonságú más gyanták kiválóan alkalma­sak fenolok megkötésére, mimellett a gyanták elő­ször a poli-fenolokat (difenolokat) kötik meg és a mono-fenolokat csak akkoir, ha a fenol-tartalmú oldatok difenolokat nem, vagy már nem tartlmaz­nak. Ilyen módon tehát egyszerű módon nyitva áll az út ipari melléktemékekből fenolok leválasztására és egyben különválasztására ioncserélőikkel. Azt találtuk, hogy a fenolokat fenoltartalmú ipari vizekből, vagy fenol-tartalmú ipari mosóvizekből ki­nyerhetjük és kívánt esetben mono- és poli-fenol­okra külön választhatjuk, ha a fenol-oldatokat poli­etilén-poliamin, ill. guanidin alapú ioncserélő gyan­tával, vagy ilyen gyantáknak megfelelő tulajdon­ságú gyantával kezelünk és a fenolokat magában véve ismert módon nyerjük vissza az ioncserélő gyantákról, mimellett kívánt esetben a difenolokat és a tmono-fenolokat, amelyek tulajdonságaiknál fogva az ioncserélőgyanta különböző tartományai­ban helyezkednek el, külön-külön nyerjük ki. Az eljárásnál akár lúgos, akár savanyú fenololdatokat használhatunk. Igen előnyösnek mutatkozott pH 7-nél lúgosabb fenololdatokat alkalmazni. Ilyen pH 7-nél lúgosabb fenololdatot szabad bázis alakjában jelenlévő ioncserélő-gyantával hozunk érintkezésbe. De használhatunk savval semlegesített gyantát is; és használhatunk egyaránt savanyú fenololdatot, amely célszerűen a szabad fenolokon kívül nem tar­talmaz szabad savat. A mono- és poli-fenolok (difenolok) külön-külön történő kinyerése úgy történik, hogy a fenol-tartal­mú vizes oldatokat egymásután több ioncserélő-osz­lopon engedjük-át és ekkor a difenolok az oszlopsor elején helyezkednek el; míg a mono-fenolok a rá­következő oszlopokban. Sok esetben előnyös a fenol-tartalmú ipari vízeket a fenol-kinyerés előtt előkészíteni. Olyan ipari fenol­tartalmú vizek, amelyek erősen lúgosak, a fenol­kinyerés előtt előnyösen kationmentesítendők. Ezt úgy érhetjük el, hogy a lúgos: fenol-tartalmú vize­ket savanyú kationcserélőkkel hozzuk érintkezésbe» Az ioncserélő gyantákkal megkötött fenolokat ismert módon nyerhetjük vissza az ioncserélő gyan­tákról, pl. eljárhatunk úgy, hogy az ioncserélő gyantákat vizes és/vagy alkoholos alkáli-oldatokkal pl. NaQH oldatokkal eluáljuk. A kapott alkáliás oldatokat feldolgozhatjuk úgy, hogy először meg­savanyítjuk őket és ezután szerves oldószerrel, cél­szerűen éterrel a fenolokat extraháljuk. De úgy is eljárhatunk, hogy az alkáliás oldatokat savanyú kationcserélő gyantával kationmentesítjük és ezután az oldatokat vagy extrakcióval, vagy közvetlen be­párlással dolgozzuk fel. Ügy is eljárhatunk, hogy az alkáliás oldatokat bepároljuk. Előnyösen az alko­holos alkáliás oldatokat pároljuk le és a maradék­kent nyert alkáli fenol-oldatokat dolgozzuk fel sza­bad fenolokra. Példák: 1. 200 ml pH 5 értékű barnaszénr olaj mosóvizet, amely 2% pirokatechint tartalmaz, kb. 2 óra alatt átengedünk egy 25 ml, klórionnal telített polietilén­poliamin ioncserélő gyantát (Mykion PP) tártai-

Next

/
Thumbnails
Contents