143939. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és bevonóanyag üvegtetők és felülvilágító ablakok légoltalmilag káros fényreflexeinek megszüntetésére

o Megjelent: 1958. július hó 1-ém. ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 143.939. SZÁM \ 32. b. 5—7. OSZTÁLY — GA—315. ALAPSZÁM Eljárás és bevonóanyag üvegtetők és felülvilágító ablakok légoltalmilag káros fényreflexeinek megszüntetésére A Magyar Állam, mint'a feltalálók: Gáti György és Jámbor János budapesti lakosok jogutódja A bejelentés napja: 1954. február 12. Ismeretes, hogy az üvegtetők és felülvilágító ab­lakok csillogása, fényvisszaverő képessége komoly hátrányt, sőt veszélyt jelent légoltalmi szempont­ból, ezért ezeket a kritikus, fényvisszaverő, illetve visszavert fényben csillogó üvegfelületeket a fény­visszaverő képesség megszüntetése végett mattí­tani szokták. A legismertebb, eddig alkalmazott eljárás erre a célra a homoklefúvással történő mattítás. Ennél azonban komoly hátrányt jelent egyrészt az, hogy az eljárás technikai kivitele nehézkes és költséges, másrészt az, hogy az eljárás lassú és hosszadalmas volta miatt a szükségesnél jóval korábban, esetleg feleslegesen kell megindítani az üvegfelületek ho-, moklefúvásos kezelését, amihez komoly befektetés szükséges, ami' pedig esetleg szükségtelennek bizo­nyul és a népgazdaság felesleges megterhelését je­lenti. Kísérleteink során azt találtuk, hogy a szóban­forgó üvegfelületek fényvisszaverő képessége, és így a visszavert fényben való csillogása teljes mér­tékben megszüntethető, egyúttal az üvegfelület fényáteresztő képessége is csökkenthető oly mó­don, hogy az üvegfelületet kívülről, illetőleg felül­ről akár bekenés, akár bepermetezés útján olyan alkaliszilikát alapanyagú folyékony védőréteggel vonjuk be, amely finoman diszpergálva úgy a fény­visszaverést, mint a fényáteresztést csökkentő ada­lékokat tartalmaz és amely réteg vízállósága a ko­vasav részben, vagy egészben való utólagos kicsa­pásával növelhető.. A találmány szerinti eljárás kivitele a következő: Az előzetesen letisztított üvegfelületet akár be­kenés, akár bepermetezés útján olyan kálium-, vagy nátriumszilikát (vízüveg) oldattal vonjuk be, amelybe előzőleg 10—45%, célszerűen 30—40% precipitált kalciumkarbonátot és 1—10%, célsze­rűen 5% lakklenolajat, majd az így képződő disz­perzió tartósságának fokozására, 1—10%, célsze­rűen 1—5% nátriumbentonitot kevertünk finom őrlemény alakjában. Az így készült folyékony diszperziónak az üveg­felületre lehetőleg vékony rétegben való felhordása után a bevonatra denaturált szeszt, vagy híg ecet­savat, vagy híg alumíniumszulfát-oldatot perme­tezünk, minek folytán az alumíniumszulfát oldat­ból kovasav-gél válik ki, amely az üvegfelülettel a védőréteg beszáradása alatt kémiai kötésbe kerül és a védőréteget esővel stb. szemben ellenállóbbá teszi. Szabadalmi igénypontok: 1. Eljárás üvegtetők és felülvilágító ablakok fényvisszaverő, képességének, illetőleg visszavert fényben való csillogásának megszüntetésére azzal jellemezve, hogy az üvegfelületre kívülről, illető­leg felülről önmagában ismert módon, pl. ecsete­lés, vagy permetezés útján olyan alkaliszilikát alapanyagú folyékony védőréteget viszünk fel, amely a fényvisszaverést csökkentő és a szuszpen­zió stabilitását fokozó adalékanyagokat tartalmaz, finoman diszpergált állapotban. 2. Az előző igénypont szerinti eljárás foganatosí­tási módja, azzal jellemezve, hogy a védőrétegre annak felvitele után denaturált szeszt, vagy híg ecetsavat, vagy híg alumíniumszulfát-pldatot vi­szünk fel. 3. Folyékony bevonóanyag az 1. igénypont sze­rinti eljárás foganatosítására, jellemezve olyan nát­rium- vagy káliumszilikát oldattal, amely 10— 45%, célszerűen 30—40% precipitált kalciumkar­bonátot, 1—10%, célszerűen 5% lakklenolajat és 1—10%, célszerűen 1—5% nátriumbentonitot tar­talmaz. '' . A kiadásért felel: a Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó igazgatója 1945. Terv Nyomda, 1958. Feleló's vezető: Gajda László

Next

/
Thumbnails
Contents