143912. lajstromszámú szabadalom • Villamosan vezérelt vákuumtér-biztosítószelep

Megjelent: 1958. január hó 15-én. ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS " 143.912. SZÁM 27. d. OSZTÁLY — HA-340. ALAPSZÁM x Villamosan vezérelt vákuumtór-biztosítószelep A Magyar Állam, mint a feltaláló) Hámori Gyula budapesti lakos jogutódja A bejelentés napja: 1954. március 3 Vákuumberendezések üzemében energiavesz­teséget okoz a szivattyúnak üzemzavar (meghi­básodás, áramkimaradás, szíjjszakadás, zárlat) miatt való megállása, ha annak következtében levegő tódul be a leszívott, térbe. Körforgó szi­vattyú használata esetén pedig további kár szár­mazhat abból, hogy a szivattyúból az olaj vissza­csapódhat a leszívott térbe és szennyezi az ab­ban levő anyagot és magát a tartány falait. Ez utóbbiaknak tisztítása sok időt vehet igénybe. A találmány szerinti vákuumtér-biztosítósze­leppel mind a levegőbetódulást, mind pedig az olajnak a szivattyúból való visszacsapódását meg tudjuk akadályozni. A találmány lényege abban van, hogy egy villamosan vezérelt légszeleppel levegőt bocsátunk egy másik, a vákuumteret el­záró szelep fölé. A bebocsátott levegő a vákuum­teret elzáró szelepet ülésére nyomja és ezzel, a teret elzárja, ugyanakkor lassan átáramlik a szi­vattyúba és ezzel megakadályozza az olajnak a szivattyúból való visszacsapódását. Az 1. ábra a találmány szerinti szelep egy példa­képpeni megoldásának függőleges metszetét, a 2. ábra pedig a szelepet vákuumberendezésre szerelve tünteti fel. Az 1. ábra szerinti megoldásnál a vákuumtér elzárására a C szelep szolgál. Ez a vákuumtér felé vezető G nyílást elzáró szeleptányérból és a csőalakú függőleges szárból áll. A szelepszár felső végére ráfekhet a B vasmag. Ezt egyrészt a vasmagból a csőalakú szelepzárba nyúló H hüvely, másrészt a vasmagot körülvevő A mág­nestekercs belső D hüvelye vezeti. A B vasmag felső, véglapjának közepe maga is mint I szelep­tányér működik. Ez zárhatja el a felső, E leve­gőt beeresztő szelepet. A vasmag feletti teret az alatta levővel a vasmagon átvezető furatok kötik össze. A biztosítószelep az F csonk útján van a körforgószivattyú szívóvezetékéhez kapcsolva. A biztosítószelep a következőképpen műkö­dik. A mágneste,kerqse vagy a motor áramkö­rébe, vagy más olyan áramkörbe van kapcsolva, amelyben az áram megszűnik, ha a motor meg­áll, vagy a szíj elszakad vagy leesik. Ameddig az A mágnestekercsben áram folyik, a tekercs a B vasmagot felhúzza és neki szorítja az E lég­szelep ülésének. A biztosítószelep üregeiben ilyenkor vákuum van és a D szelep a szívás mértékének megfelelően felemelkedik üléséről. Ha üzemzavar folytán az A mágnestekercsben az áram megszűnik, a B vasmag leesik a C sze­lep csőalakú szárára. Ekkor az E levegőszelep kinyílik és levegőt bocsát a vasmagon átmenő furatokon a C elzárószelep fölé. Ennek folytán a C szelep erősen elzárja a vákuumtér felé. a G nyílást, úgyhogy a vákuumtérbe nem tódulhat levegő. Ugyanakkor a csőszerű szelepszár és a vasmag H hüvelye közötti, továbbá a szelepszár és a mágnestekercs D belső hüvelye közötti ré­seken levegő áramlik a biztosítószelep C szelep körüli terébe és ebből az F csonkon át a szi­vattyúba, úgyhogy abbéi nem csapódhat olaj. mégcsak a biztosítószelepbe sem. Az üzemzavart, okozó hibák kijavítása után az induláskor a biztosítószelep a következőképpen működik. Az A elektromágnes áramköre záród­ván, felhúzza a B vasmagot, .úgyhogy az újból elzárja az E levegő bebocsátó szelepet. A szi­vattyú az F csonkon át ritkítani kezdi.a bizton­sági szelepnek a C szelep feletti terét. Minthogy a C szelepszár is ferromágneses anyagból van, a mágnestekercs felemeli a C szelepet, amikor már kicsi a nyomáskülönbség a légritkított tér és a biztonsági szelep belső tere között. Ezzel meg van a kapcsolat a kiszívandó tér és a lég­szivattyú között. A találmány szerinti biztosítószelep nemcsak, körforgószivattyúkhoz és a 2. ábrán feltüntetett vákuumberendezéshez, hanem más légszivaty­tyúkhoz és berendezésekhez használható előnyö­sen. Szabadalmi igénypontok: 1. Villamosan vezérelt vákuumtér-biztosító­szelep, azzal jellemezve, hogy mágnestekerccsel (A) vezérelt levegőt bebocsátó szelepe (1) és a vákuumteret elzáró szelepe (C) van. továbbá hegy a levegőt bebocsátó szelep a biztosítósze­lepnek a vákuumteret elzáró szelep feletti té­rébe bocsátja a levegőt. 2. Az 1. igénypont szerinti vákuumtér-bizto-

Next

/
Thumbnails
Contents