143907. lajstromszámú szabadalom • Fészektrágyzó szerszám

Megjelent: 1958. január hó 15-én. ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 143.907. SZÁM 45. b. 1-9. OSZTÁLY - Si~479. ALAPSZÁM Fészektrágyázó szerszám Dr. Szilágyi György ügyvéd, Nagykálló A bejelentés napja: 1954. december 18. rúddal vannak összeerősítve, mely a 7 fogantyú­ban végződik. Az 1 lapátokban a talajjavító anyagok„beadagolására való 8'mélyedések van­nak. A 2 tokokat tartó 3 lemez pereme kör be­menő horonnyal van kialakítva, amelybe 9 spárgával, dróttal vagy más megfelelő anyaggal a 10 zacskó- vagy zsákszerű tartó alsó vége van beerősítve, míg felső nyitott vége all gyűrűhöz és annak közvetítésével az 5 összekötőrudak felső végeihez van erősítve vagy akasztva. A3 lemez közepén levő nyílásba a 12 cső van beerő­sítve. A talajjavító 13 anyagot, trágyát a 10 zacskó­ba töltjük, amely súlyánál fogva a zacskó alján i helyezkedik el és kitölti annak fala és a 12 cső közötti teret. A 2 tokok alján az eszköznek a trágyázandó talajon való feltámasztására 14 tá­maszlemez van felerősítve, amelyek a háromla­pátos készüléknél a 14a gyűrűvel, össze is van­nak kötve és ilymódon előnyösen merevítő ösz­szeerősítést képeznek a lapátokat vezető tokok között. A készülék működése a következő: Pl. a háromlapátos készüléket használva, mi­után azt a talajjavító 13 anyaggal feltöltöttük, 7 fogantyúja révén kézben tartva azt úgy he­lyezzük a talajra, hogy a trágyázandó növény az 1 lapátok közé kerüljön, amit felülről a 12 csövön át a lapátok közötti térbe betekintés mellett könnyen _ irányíthatunk ill. ellenőrizhetünk. Amikor a készüléket 7 fogantyúval kézbentartva a talajra helyezzük, akkor az 1 lapátok a 2 tok­ból felfelé megszabott magasságig kihúzptt hely­zetben vannak, minthogy a fogantyú az 5 és 6 rudak révén össze van kötve az 1 lapátokkal. Az 1 lapátok felfelé mozgásának illetve ki­ll úzhatóságának határát a 12a ütközők szabják meg. A készülék említett talajrahelyezett és az 1 lapátok felfelé kihúzott helyzetében a 13 trá­gyaanyag kitölti a 8 adagolóteret is, majd azu­tán a 7 fogantyúval az 5 és 6 rudak révén nyo­mást fejtve ki az 1 lapátokra, azok la végei be­nyomódnak a talajba, miközben a 8 teret kitöl­tő trágyaanyagot a lapát lefelé mozgása közben magával vitte a 2 tok kiszélesedő 2a terébe." Ezután a 7 fogantyút felfelé mozgatva, az 1 la-A talaj javítását célzó trágyázás! műveletek helyes elvégzése igen fontos a terméshozam nö­velése szempontjából. Tudvalevő, hogy a trágyát a növények hajszálgyökereinek kell juttatni, nem pedig azok törzsére. Nem szabad a trágyát sem túl mélyre rakni a földbe, mert az kevésbé levegős és áteresztő talajba nem jut érvényre, a gyökerektől távol pedig felhasználatlanul kor­had el, A találmány az ismertetett követelmények ki­elégítésére alkalmas és eddig hiányzó fészektrá­gyázó eszközt ad a mezőgazdaság használatára, amellyel a trágya könnyen és gyorsan az egyes növények szerint a legmegfelelőbb helyre ada­golható. A találmány szerinti fészektrágyázó mindenféle kapásnövény, így pl. tengeri, burgo­nya, répa, bab, borsó, továbbá konyhakerti nö­vények, sőt szőlő vagy gyümölcsfák és még sok más egyéb növény fészektrágyázására használ­ható, és azzal műtrágyát, komposztföldet és bár­mely más efféle nem szálas trágyát és talajja­vító anyagokat irányíthatóan és adagolással juttathatunk a növényzet gyökeréhez. A találmány bővebben annak példaképpeni kiviteli alakjait szemléltető csatolt rajzok kap­csán az alábbi leírás ismerteti. Az 1. ábra egy lapátos fészektrágyázó eszközt mufat nézetben, a 2. ábra három lapátosat részben metszetben, a 3. és 4. ábrák pedig egy másik kiviteli alakot szemléltetnek részbeni hosszmetszetben. A talajjavító anyagot az 1 lapát (1. ábra) vagy lapátok (2. ábra) ásószerű leszúrásával juttatjuk a talajba. A különbség a két eszköz • között csu­pán a lapátok számában van. A háromlapátos szerszámnál a lapátok 120°-os elosztásban kör­be vannak elrendezve. Az 1 lapátok tolattyúszerűen mozoghatnak a 2 tokokban, amelyek peremjeik révén a 3 le­mezhez vannak erősítve (2.. ábra). E lemeznek a 2 tokok közötti része nyitott, úgyhogy felülről be lehet látni az 1 lapkátok közötti térbe. Az 1 lapátok felső végébe beerősített 4 csaphoz csuk­lósan kapcsolódnak a lapátok működtetésére való 5.rudak, amelyek felül találkoznak és a 6

Next

/
Thumbnails
Contents