143830. lajstromszámú szabadalom • Pormentes kábelvezető 100 V-nál kisebb feszültségű kábelek részére

Megjelent: 1957. november hó 30-án. OHSZÁCOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMÍLEIRAS • 143.830. ö'Z'ÁM 21. c. 20-27. OSZTÁLY — BO—320. ALAPSZÁM Pormentes kábelvezető IOOO V-n ál kisebb feszültségű kábelek részére A Magyar Állam, mint a feltalálók: Bölöni János oki. elektromérnök és Seregi József oki. gépész­mérnök, budapesti lakosok jogutódja A bejelentés napja: 1956. február 28. Kábelek lemez, vagy öntöttvas tokozásokba való pormentes bevezetésére eddig kiöntésre alkalmas kábelfejeket, vagy rendszerint bronzból készült drága és munkaigényes tömszelencéket alkalmaz­tak. A találmány tárgya egy kisié'rőhelyet igénylő, szí­nesfémet nem alkalmazó pormentes bevezető, mely­nek előállítására ipari beruházás nem szükséges, mert szabványos csőszerelvény alkatrészek felhasz­nálásával minimális forgácsolással készíthető. A pormentes kábelvezető egyaránt alkalmas gumi- és papírszigetelésű kábelek csatlakoztatására. A találmány példakén ti kiviteli alakját a rajz is­merteti. ' ' Az 1. ábra a kábelbevezetést gumiszigetelésű ká­bel esetén, a 2. ábra pedig papírszigetelésű kábel esetén mu­tatja. A ledarabolt menetes —1— cső végére a ketté­szúrt csőkarmantyú egyik —2— része van ráhe­gesztve és így van a tokolás falába illesztve. A por­mentesítésről a fal és a cső között n —3— gumialá­tét gondoskodik. A csőkarmantyú —4— másik f elét anyaként a csődarab rögzítésére használjuk. Ugyan­ez a csőkarmantyúrész szolgál a tömszelence háza­iként is. Gumiszigetelésű kábel szerelése esetén (1. ábra), a kábelvég lebandázsolása előtt felhúzzuk a kábelre a tömítést szorító —5— csődarabot, a —6— alátét­tárcsát, a —T-— tömítő gumit és ismét —8— alátét­tárcsát. A kábelt így a lebandázsolás után beilleszt­jük, a tokolásba előkészített bevezetőbe és a kellő magasság beállítása után a szorító csődarabot a kar­mantyúba becsavarjuk és meghúzzuk, hogy a tö­mítő gumi a ká,bel és a bevezető közt a tömítést biz­tosítsa. Papírszigetelésű kábel szerelése esetén (2. ábra), a bandázsolást a tömítést szolgáló —7— tömítő gu­mi alatt helyezzük el. így a tömítés fölött elegendő tér keletkezik a kábelvég kiöntéssel való lezárására. A —6— és —8— alátéttárcsák a kábel kálső át­mérőjének megfelelő furattal rendelkeznek s ez biztosítja, hogy pl. 14—50 mm átmérőig tetszés sze­rinti méretű kabelt összesen háromiéle nagyságú pormentes bevezető alkalmazásával xehet csatlakoz­tatni. Szabadalmi igénypont: .Pormentes kábelvezető 1000 V-nál ' kisebb feszültségű kábelek részérP, azzal jellemezve, hogy fémalkatrészei szabványos csövekből és csőszerel­vényekből készülnek. 1 rajz A kiadáson felel: á Közgazdasági és Jogi ríönyvkiadó igazgatója. 1926. Torv Nyomda, 1957. —Felelős vezető: Gajria Líszló

Next

/
Thumbnails
Contents