143789. lajstromszámú szabadalom • Folyamatos üzemű kávéfőzőberendezés

Megjelent: 1957. október hó 15-én. ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 143.789. SZÁM 21. h. 1-12. OSZTÁLY — Ma-629. ALAPSZÁM Folyamatos üzemű kávéfőző berendezés Markovits Lajos technikus, Budapest A bejelentés napja: 1956. június 4. . Az eddig ismert üzemi célra szolgáló kávé­főző gépek szakaszos üzeműek, melyeknél a ká­véital elkészítése forró víznek az őrleményen 1 1 / 2 —2 atrn. nyomású gőz segítségével való át­préselésével történik. E gépek a nagy tartá­nyokra tekintettel sok színesfémet igényelnek. A gépek vízzel való utántöltése nem folyama­tos. A fűtési rendszer szabályozatlansága sok­üzemzavart eredményez. A gőzzel való préselés az őrleményből káros anyagokat is kivon, mely a kávéital aromáját erősen lerontja. E hibákat kiküszöböli a bejelentett találmány, mely a fogyasztás mértékének megfelelően 'auto­matikusan biztosítja a kazán folyamatos után,<­töltését és a zavartalan üzemeltetést. A kazán és így a fűtőtest az eddig használt gépekkel azonos teljesítmény mellett jóval kisebbre mé­retezhető. Újdonság az elektromos szabályozású kávéfőző kar és az előmelegítő kazán alkalma­zása. A kávé nem gőznyomás alatt, hanem forró vízzel készül, mely a kifogástalan aromát biz­tosítja. A találmány egy példakénti kiviteli alakját a mellékelt rajz mutatja. Az 1. ábra az előmelegítő kazánt^ a 2. ábra a főző kazánt, a 3. ábra a nyomócső csatlakozást, a 4. ábra a visszacsapó szelepet, az 5. ábra az előmelegítő csőkígyót, a 6. ábra a csatlakozócsövet a főzőkazánhoz, a 7. ábra a perforált permetező csövet, a 8. ábra a fűtőtestet, a 9. ábra az elektromos termosztátot, a 10. ábra a feszmérőt, a 11. ábra a biztosító szelepet, a 12. ábra ä főzőkazán túlfolyót, a 13. ábra az előmelegítő kazán túlfolyót, a 14. ábra a kieresztő csapot és a 15. ábra az elektromos szabályozású kávé­főző kart tünteti fel. A rajzon megtalálható a 15. alkatrész felnagyított részletrajza, melyen az A. a főzőkarhüvely, a B. a csatlakozót a főzőkazánhoz, a C. a nyitó- és zárószelepet, a D. az elektromágnest, az E. a lágy vasat és az F. az elektromágnest tünteti fel. A rajzon az —1-— előmelegítő kazán a —3— nyomócső csatlakozó útján közvetlenül a háló­zati vízvezetékre van rákötve. A —4— vissza- ' csapó szelep kizárja, hogy a víz visszafollyék a hálózatban. Az —5— előmelegítő kigyócső és a —-6— csatlakozócső & —7— perforált permetező cső segítségével az —-1— előmelegítő kazánon keresztül a vizet a —2—- főzőkazánba vezeti. A —8— fűtőtest felfűti a —2— főzőkazánban levő vizet, melynek a megfelelő megkívánt állandó hőfokát a —9— elektromos termosztát bizto­sítja. A —10— feszmérő a —9— elektromos ter­mosztát működésének ellenőrzését, a —11— biztosító szelep pedig a kazán biztonságát szol­gálja. A —12-— főzőkazán túlfolyó az —1— elő­melegítő kazánt meleg vízzel-táplálja. A —13—, előmelegítő kazán túlfolyó a —14— kieresztő­csap alkalmazásával meleg vizet szolgáltat egyéb célra. A kávé őrlemény átpréselése a —15— elektromos szabályozású kávéfőző kar segítségével a —2— főzőkazánban levő forró vízzel magas nyomás alatt történik. A berendezés alkalmazása azzal az újdonság­gal jár, hogy a vízvezetékhálózatra való köz­vetlen bekötés biztosítja a folyamatos vízellátást és üzemeltetést. Az eddig ismert gépeknél fi­gyelni kell a vízállást és szükség esetén után­tölteni; ennek elmulasztása a kazán és a fűtő-~ test kiégését és a tömítések megrongálódását eredményezi. A hideg vízzel való szakaszos után­töltés a lassú felmelegedés folytán termelés­kiesést jelent. A találmány jóval kisebb méretű kazán és fűtőtest alkalmazását teszi lehetővé azonos teljesítmény mellett. A —9— elektromos termosztát a gazdaságos energiagazdálkodást biztosítja és kiküszöböli a kazán túlfűtésének lehetőségét. Az eddig ismert

Next

/
Thumbnails
Contents