143782. lajstromszámú szabadalom • Összecsukahtó, hordozható ágy

Megjelent: 1957. október hó 15-én. ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 143.782. SZÁM 34. g. 11-21. OSZTÁLY - Ha-458. ALAPSZÁM Összecsukható, hordozható ágy ifj. Hartyáhyi József kárpitos, Budapest A bejelentés napja: 1956. április 19. A találmány olyan összecsukható ágy, amely nyitott (éjszakai) helyzetében kényelmes fekhe­lyet biztosít egy felnőtt ember számára, emel­lett pedig néhány egyszerű mozdulattal össze­csukható oly kis méretre, hogy hátizsákban hordozható. Előnyös kivitelében a találmány szerinti ágy úgy készül, hogy szállítására háti­zsák vagy más segédeszköz nem szükséges, mert összecsukás után bőrönaggzerű alakja van és így könnyűszerrel lehet egy" kézzel is vinni, vasúti kocsi csomagtartójában elhelyezni vagy más módon szállítani. Áz összecsukás természetesen nemcsak a szállítást könnyíti meg, hanem kisebb lakásokban azt a célt is szolgálja, hogy az ágyat nappal, ill. használaton kívül kis helyen, a lakás bármely részében könnyen lehessen elhelyezni. Fontos előnye még a találmánynak, hogy elő­állítása egyszerű és olcsó, tömeggyártásra alkal­mas, emellett kezelése és tisztántartása könnyű. Jól használható vikkendházakban, nyaralókban, nagy családoknál, továbbá mint vendégágy stb.l A találmány lényege, hogy az ágyat három" részből készítjük el: a középső, jól rugózott de­r^krész, az ehhez csukósan erősített, vékonyab­ban kárpitozott lábrész és a derékrész mellől kiemelhető fejrész, mely a derékrész alsó részén helyezhető el; emellett valamennyi ágyrésznek elfordítható, tehát becsukható lábai vannak. Ez­zel azt érjük el, hogy a becsukott lábú alsórészt (lábrészt) a derékrész mellé lehet fordítani, en­nek lábait is be lehet csukni, végül pedig az ugyancsak befordított lábú fejrészt a derék­részbe lehet helyezni és így a teljes ágy össze­csukva lényegileg csak akkora méretű, mint a derékrész maga. Ez azt jelenti, hogy az össze­csukott ágy nagysága pl. 80 x 65 x 24 cm lehet, ami nem nagyobb a szokásos kézi bőröndöknél, súlya pedig szintén elég kicsi ahhoz, hogy min­den nehézség nélkül lehessen vinni vagy szállí­tani. A találmány további részletei a csatolt rajz kapcsán az alábbi leírásból válnak érthetővé, amely a találmány példaképpen választott kivi­telét mutatja be. Az 1. ábra a nyitott ágy oldal­nézete, a 2. ábra a becsukott ágyat oldalára ál­lítva és alsó részére tekintve, távlati ábrázolás­ban szemlélteti, a 3. ábra pedig a csukott ágy keresztmetszete, oly metszősík mentén, amely­nek helyét a 2. ábrán jelöltük. Végül a 4. ábra módosított kiviteli alakot mutat be. Ez az ábra a 3. ábrához hasonló met­szet, de vázlatosabb feltüntetésben és csak a keresztmetszet egy részét mutatja. Az 1—3. ábra szerint az —1— derékrész (pél­daképpen) fakeretből, rugózásból és ezen kárpi­tozásból áll, ami magában véve jól ismert ki­vitel. Ehhez a középső vagy derékrészhez csat­lakozik a —2— lábrész, amely szintén fakeret­ből és ezen levő kárpitozásból áll, ez a lábrész tehát- jóval vékonyabb, mint a derékrész. Ez azonban a fekvésnél vagy alvásnál nem okoz semmi kényelmetlenséget, mert a jó és vastag rugózás csak a felsőtest és a test középrésze alatt fontos, a lábak alatti rész számára bőven elegendő a rajzon látható, vékony vagy lapos párnázás. Mégis nincsen akadálya annak, hogy a Slábrészt rugókkal vagy másként,, pl. úgy készít­ésük el, hogy az —1-— és —2— részek vastag­'" sága egymással nagyjában egyenlő. " Az —1—derékrész —3— lábai befelé csukha­tok, nyitott helyzetben pedig valaminő, szoká­sos rögzítőeszközzel tarthatók helyben. A —2— lábrésznek csak egyik végén van felcsukható —4— láb, másik végén csuklósan kapcsolódik a derékrésszel és ez a kapcsolódás olyan, hogy a fekvő felület megszakítás nélkül megy át az egyik részből a másikba, a fekvésnél tehát az átmenet vagy a csukló nem érezhető és nem okoz nehézséget. Emellett akkor, amikor az —1— derékrész rugózik, tehát süllyed vagy emelkedik, a vele kapcsolt lábrész is vele együtt mozog, a fekvő felület tehát mindig megmarad folyamatos, kényelmes állapotában. Az —1— derékrész másik végéhez csatlako­zik a használati helyzetben kissé ferde —6— fejrész, amelynek kialakítása a lábrészhez ha­sonló lehet úgy, amint a rajz mutatja és amely nem csuklósan kapcsolódik a derékrésszel, ha­nem horog és szem vagy más könnyen oldható kapcsolótag révén függ össze vele. Ez az old­• ható kapcsolás szintén elegendő ahhoz, hogy a derékrész rugózáskor a —6— fejrész is együtt

Next

/
Thumbnails
Contents