143774. lajstromszámú szabadalom • Hőmérsékletjelző berendezés

Megjelent: 1957. november hó 30-án. ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 143.774. SZÁM 42. i. 3—20. OSZTÁLY — KO-898. ALAPSZÁM Hőmersékleijelső berendezés A Magyar Állam, mint Kocsis László gépészmérnök, budapesti lakos jogutódja A bejelentés napja:. 1955. július 14. Hőmérséklet jelzésére igen sokféle berende­zés ismeretes. Ilyenek a higanyhőmérő, bimetall­hőmérő, termoelemes hőmérők stb., amelyek szilárd, vagy cseppfolyós anyagok térfogatának, villamos és egyéb sajátságainak a hőmérséklet­től függő voltán alapulnak. Mindezek távjelzésre is alkalmasak, ha a hőmérsékletváltozás folytán beálló változást — pl. villamos úton — a le­olvasó helyre jelző segéd berendezéssel látjuk el őket. Folyadékok halmazállapot változtatásán ala­puló ismert hőmérsékletjelző berendezésnél a folyadék szelencébe van zárva, a szelence pedig mint hőérzékélő, megfelelő vékony csővezeték útján — pl. harmonikához, fújtatóhoz vagy Bourdon-csőhöz hasonlóan térfogatváltozásra alkalmas — kiterjeszkedő dobozzal áll kapcso­latban. A kiterjeszkedő doboz villamos kapcsolót működtet, amely jelzőkészülék áramkörét zárja. E berendezés előnye, hogyha a hőérzékélő sze­lence — amelybe a jelzendő hőfoknál forrásba jövő folyadékot tettünk — a jelzendő hőfokot elérte, a kiterjeszkedő doboz hirtelen működés­be jön és jelzést ad. A találmány ennek az ismert berendezésnek olyan tökéletesítése, amely szerint a kiterjesz­kedő doboz nem villamos kapcsolót működtet, hanem ismert kompressziós szénellenállásra hat, amelynek áramkörébe villamos izzólámpa van kapcsolva. A hőmérséklet emelkedésekor a kompressziós ellenállás — amely tudvalevőleg egymás mellé sorakoztatott széntárcsákból áll — ellenállását folytonos módon változtatja, aminek megfelelően a lámpa fényerőssége folyamatosan változik, a forrási hőmérséklet elérésekor pedig a hirtelen nyomásváltozás következtében a lámpa fénye ugrásszerűen felvillan. így tehát a túlmelegedés veszélyének előrejelzése követ­kezik be. Más megoldás szerint a hőfokjelzés úgy tör­ténhet, hogy a hőérzékélő szelence villamosan vezető folyadékot tartalmaz, amely folyadék villamos lámpa áramkörébe van kapcsolva. A hőfok emelkedése során a lámpán átmenő áram erősödik a lámpa fényerősségéből tehát a hő­mérsékletre lehet következtetni. A berendezés igen alkalmas ipari üzemekben valamely veszélyes hőfok — pl. csapágy hőmér­séklet — ellenőrzésére. Szabadalmi igénypontok: 1. Berendezés hőmérséklet jelzésére, amelyet az illető hőmérsékleten forrásba jövő folyadé­kot tartalmazó hőérzékélő szelence, a folyadék gőznyomását kompressziós szénellenállás össze­szorítására hasznosító kiterjeszkedő doboz, to­vábbá a szénellenállas áramkörébe bekapcsolt villamos izzólámpa jellemez. 2. Berendezés hőmérséklet jelzésére, amelyet az illető hőmésrékleten forrásba jövő folyadékot tartalmazó hőérzékélő szelence, a folyadékba merülő elektródapár és annak áramkörébe kap­csolt villamos izzólámpa jellemez. A kiadásért felel: a Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó igazgatója. 1921. Terv Nyomda, 1957. — Felelős vezető: Gajda László

Next

/
Thumbnails
Contents