143685. lajstromszámú szabadalom • Eljárás sokszorosítás céljára szolgáló, tusrajzokhoz vetemedésmentes lemez előállítására

? Megjelent: 1957. október hó 15-én. ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 143.685. SZÁM 57. d. OSZTÁLY — HO-378. ALAPSZÁM Eljárás sokszorosítás céljára szolgáló, tusrajzokhoz vetemedésmentes lemez előállítására A magyar állam, mint a feltaláló Horváth Ferenc tudományos munkatárs és Sólyom Imre tudományos főmunkaerő jogutódja, Budapest A bejelentés napja: 1955. július 20. A találmány szerinti eljárás vetemedésmentes lemeznek emulzióval való bevonására, az emulzió összetételére, valamint az így előállított lemeznek sokszorosítás céljára szolgáló tusrajzok készítésé­hez való felhasználására vonatkozik. A találmány szerinti eljárással készült, előnyö­sen üvegből való lemez, olyan rajzok készítésénél használható, ahol a .nagyfokú pontosság és a rajz vetemedésmentassége elengedhetetlen feltétel. így pl. a monogrammok rajzolására, üzemi gyakorlat­ban pedig a profil- proyektoroknál az ellenőrzésül szolgáló csavarmenet, fogaskerék stb. rajzok készí­tésére alkalmazható. Az eljárás sikerrel alkalmaz­ható különböző függvényrácsok készítésére is. A találmány szeritnti eljárás egy példaképpeni kiviteli módja a következő: Előnyösen 5—6 mm vastagságú tükörüveg egyik oldalát fluorsawal mattírozzuk, hogy a felöntött emulziót megkösse. A zsírtalanított, tiszta üveg­lemezt, fából készített, felül nyitható, szellőző­nyílásokkal ellátott szárítószekrényben vízszintező lábakra helyezzük: és az üveglemezt így gondosan vízszintesszük. Az üveglemezt a portól védett, le­zárható szekrénybe helyezett villany fűtőtesttel előnyösen 55—60 C° hőmérsékletre előmelegít­jük. Az üveglemez megfelelő előmelegítése után a szekrényt felnyitva az 55—60 C° hőmérsékletre felmelegített alábbi összetételű emulziót gondosan az üveg felületére öntjük. Az emulzió összetétele és készítése 480 X 360 mm-es területre vonatkoz­tatva az alábbi: Légiszáraz zselatinból 20 grammot 200 cm3 víz­ben 5—6 órán keresztül duzzasztunk. Duzzadás után 40 cm3 20%-os lúgoldatot öntünk bele s jól elkeverjük. Ezután az oldatba 20 cm3 alumínium­szulfát oldatot öntünk, amelynek összetétele 500 cm3 víz és 25 gramm kristályos alumíniumszulfát. Az oldatot 55—60 C° hőmérsékletre felmelegítve jól elkeverjük és vattán keresztül többször gondo­san megszűrjük, mielőtt az üveglemezre felöntjük. Az üveglemezre felöntött réteget néhány óráig szá­rítjuk. A zselatin minimális rugalmasságát szükség esetén előnyösen glicerinnel biztosíthatjuk. A lúg és az alumíniumszulfát zselatinban keveredve fi­nom szemcséjű alumíniumhidroxid csapadékot ad. Az így elkészített vetemedésmentes lemezre felrajzolt ábra ugyancsak vetemedésmentes pl. alumíniumbetétes papírra, vagy ahol a kisebb fokú vete'medés nem káros, sík filmre is a már ismert eljárásokkal átmásolható. Szabadalmi igénypontok: 1. Eljárás sokszorosítás céljára szolgáló tusraj­zok készítésére alkalmas vetemedésmentes lemez előállítására, azzal jellemezve, hogy üvegből ké­szült lemezre vízben duzzasztott zselatin, lúgoldat és alumíniumszulfát keverékéből keletkező alu­míniumhidroxid emulziót kenünk fel. 2. Az 1. igénypont szerinti eljárás foganatosítási módja, azzal jellemezve, hogy az üveglemezt az alumíniumhidroxid emulzió felkenését'megelőzően zsírtalanítjuk, majd a kenendő oldalát fluorsawal mattírozzuk, s előnyösen 55—60 C°-ra felmeié^ gítjük. 3. Az 1. és 2. igénypont szerinti eljárás fogana­tosítási módja azzal jellemezve, hogy a zselatin rugalmasságát glicerinnel biztosítjuk. A kiadásért felel: a Közgazdasági és Jogj Könyvkiadó igazgatója 1902. Terv Nyomda, 1957. Felelős vezető: Gajda László

Next

/
Thumbnails
Contents