143684. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és berendezés talajmintavételre

>Q ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Megjelent: 1957. október hó 15-én. 143.684. SZÁM 84. c. OSZTÁLY — VA—585. ALAPSZÁM Eljárás és berendezés talajmintavételre A magyar állam, mint a feltalálók, Varga Márton, Makkai Béla, Tényi Varga László, Winter Ernő és Szegedy Béla budapesti lakosak jogutódja A bejelentés napja: 1955. szeptember 21. Részletes talajmechanikai vizsgálatok céljaira zavartalan talajmintákat kell venni. A zavartalan mintavétel kérdése —- mely ä talajmechanika egyik legnehezebb, egyben alapvető kérdése is, mivel a talajjal kapcsolatos műszaki megállapítások mű­szaki értéke a mintavétel jóságának függvénye, — még egyáltalán nem megoldott kérdés. Egyáltalán nem kielégítő a zavartalan mintavétel a talajvíz alatti szemcsés talaj féleségek (homokliszt, homok, folyós homok, kavics, valamint ezek iszapos, vagy agyagos változatának) fúró lyukból való zavarta­lan mintavétele. A talajmechanikai gyakorlatban kerülték a víz alatti szemcsés talaj féleségekből történő zavartalan mintavételét annak költséges és nehézkes volta miatt. Nálunk — gyakorlatban — a talaj vízszint­süllyesztéses eljárást alkalmazták. Próbálkoztak a Mosonyi f. tömbfagyasztással is. A talajvízszintsüllyesztéses eljárásnál a vizsgá­landó pont körül kutakat mélyítenek le, és a talaj­víznívónak a vizsgálandó pont mélysége alá tör­ténő lesüllyesztése után nyitott kutatóakna segít­. ségével a mintát kiszúrják. Az eljárás hátránya a berendezés költséges volta, -munka és anyagigé­nyessége, valamint az, hogy a minta eredeti álla­potát sok körülmény (szivattyúzás, akna mélyítés stb.) megzavarja. Fenti hibákat küszöböli ki jelen bejelentés tár­gya azzal, hogy könnyű, kézben hordozható és gazdaságos, mert csak a szükséges mintát fa­gyasztja meg. A javasolt mintavevő példaképpen közölt kivi­teli alakjának leírását és működését az alábbiak­ban írjuk le: A fagyasztó mintavevő 4 részből áll: 1. Mintavevő hengert tartalmazó részből. 2. Mintavevő hengert befogó részből. 3. Fagyasztó anyagot tartalmazó részből és 4. Fúrórudazathoz csatlakozó fejből. ad. 1.) A mintavevő henger nálunk szokásos mintavételhez 50 mm átmérőjű, 140 mm hosszú, a vágóéllel és csavarmenettel ellátott sárgaréz hen­ger, melyet egy ferdefalú palást vesz körül. A pa­lást csavarmenettel csatlakozik a következő részi­hez. ad. 2.) A külső, két végén csavarmenetes, hen­ger alakú köpenybe 3 db bordával csatlakozik a mintavevő henger átmérőjének megfelelően gumi­gyűrűs tömítéssel és 3 db kifolyónyílással egy felül lezárt csősapka. ad. 3.) A 3 jelű részben, a külső, csavarmenetes hengerben nyert elhelyezést a rajzon látható meg­oldás szerint a kettősfalú, fagyasztó anyagot tar­talmazó betét, alján rugós kieresztő szeleppel. A magmintavevő hengert (1) becsavarjuk a kú­pos palást csavarmenetes részébe, (2) majd a tö­mítő gumigyűrűnek (kerékpár szelepgumi) a hen­ger hornyába (3) való elhelyezése után becsavar­juk a hengerrészt (4) a palástba (2), ezután az előzőleg fagyasztó közeggel (5) megtöltött kettős­falú, a falak között légritkítással hőszigetelt palackbetétet helyezzük el (6). A betét alján fog­lal helyet a 'fagyasztó közeg adagolására szolgáló szelep (7). A fagyasztó közeget tartalmazó tartály rögzítése koronggal történik (8). Utána a fúró­rudazathoz csatlakozó lezáró részt kell a henger­hez csavarással illeszteni (9). A fúrórudazatban 3—5 mm 0 furat van, melyen keresztül vezetett bowden huzallal lehet a szelep nyílását és zárását elvégezni. A fagyasztó közeg, a szelep nyílásán át­ömölve, a ferde palást és mintavevő henger kö­zötti üreget kitölti (10) és az anyagtartály és külső henger fala közötti hézagon igen erős párolgást végez. (11.) Az elpárolgó fagyasztó közeg a fúró­rudazat furatán át távozik. A párolgás a környe­zettől nagy mennyiségű hőt von el, és a minta­vevő hengerbe zárt talajmintát teljes tömegében" fagypont alá hűti. A párolgás befejezte után a fúrószerszámot kiemelik, a mintavevő fejet le­csavarják és a kiemelt talajmintával töltött hen­gert (1) két végén gumisapkával lezárják. Ezzel a művelettel a minta szállításra és laboratóriumi vizsgálatra elő van készítve. A kísérleteket folyékony levegővel végeztük. A berendezés és eljárás alkalmazása célszerű és gazdaságos minden olyan vállalatnál, ahol talaj­mechanikai vizsgálattal foglalkoznak.

Next

/
Thumbnails
Contents