143541. lajstromszámú szabadalom • Fekvőhellyé átalakítható ülőbútor vagy pamlag

Megjelent: 1957. augusztus hó 1-én. ORSZÁGOS TALÁUV1ÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 143.541. SZÁM 34. g. 11—21. OSZTÁLY — Mo-261. ALAPSZÁM Fekvőhellyé átalakítható ülőbútor« vagy pamlag Molnár Sándor rúgókészítő, Budapest és Sebes László kárpitos, Budapest. A bejelentés napja: 1955. december 14. A fekvőhellyé átalakítható ülőbútoroknál állandó­an probléma az ágyneműek elhelyezése céljára ele­gendő ágyneműtartók kialakítása, ha pedig ezt tel­jes mértékben megvalósítják, nevezetesen az ülés­párna alatti fiók mellett még szokásosan a pamlag hátfalában is alakítanak ki ágyneműtartóteret, ak­kor ez több faanyagfelhasználást igényel és meg­drágítja az ilyen kombinált használatú bútorok elő­állítását. A találmány a fenti'. hátrányokat megszünteti és megoldása szerint a fekvőhellyé átalakítható ülő­bútornál legfeljebb egy rúgótekercsekkel vagy epe­dabetéttel bélelt párnát alkalmazunk, mely célsze­rűen az ülőpárna, míg az ehhez csatlakozó hát-, illetve fejtámlapárnát üregeere kialakítva felhasz­náljuk ágyneműtartóként, miáltal a háttámla mö­götti régi ágyneműtartóteret határoló hát- és oldal­falrészek faianyagai megtakaríthatók. E célból a szóbanforgó bútorok háttámlapárnáit olyan kárpi­tozással látjuk el, amelyek révén a párnák hasz­nálati felületük rugalmassága mellett üregesen ala­kíthatók ki. Az ilymódon üregesen kialakított pár­nákkal megnöveljük az ágyneműeket befogadó te­reket akár olymértékben, hogy azokban pótágy szá­mára elegendő ágyneműek is elhelyezhetők. Továb­bá az ülőbútor kar-, illetve oldaltámlái helyet}; a találmány szerint kivehető párnákat alkalmazunk, amelyek lehetnek .tekercs vagy epedarúgózással ké­szült párnák, vagy gyógypárnák, vagy lehetnek üreges párnák és csupán egy felület kárpitozásával, mely kartámlapámáik pót-, ill. szükségágy létesíté­sére is felhasználhatók. A találmány szerinti meg­oldással és üregesen kialakított párnák alkalmazá­sával jelentős faanyagmegtakarítás is érhető el; emellett kevesebb párna is szükséges a kombinált ülő- fekvőbútorokhoz és ezek eredményeképpen ol­csóbban is állítható elő. A találmány példaképpeni kiviteli alakját szem­léltető csatolt rajzzal kapcsolatos alábbi leírás is­merteti bővebben. Az 1. ábra az ülőbútort fekvőhellyé átalakított állapotban mutatja, részben metszetben, a 2. ábra az ülőbútorrá összecsukott helyzetet szemlélteti, részben metszetben, a 3. ábra ugyanazt elölnézetben mutatja, végül a 4. ábra egy üreges párnát szemléltet, párnázott felületének részbeni metszetével. A pamlag szerkezeti vázát alkotják: az 1 végfalak, ezeket hosszirányban összekötő 2 keret és az alacsony 3 hátfal. Az 1 végfalak szük­ségképpen csak oly magasak, hogy a kihúzható 4 fiókot takarják. A végfalakhoz az 5 hornyolt lé­cek vannak erősítve, amelyek futópályát képeznek a kihúzható 6 üléspárna 7 görgői számára. A 6 ülés­párnával kárpitozása révén csuklósan a 8 háttámla van összekötve, amely csupán egy kárpitrétegből álló háttámlafelület, mely az élei mentén 8a lé­cekből levő háttámlakeretre van feldolgozva. A hát­támlát fenekén a 9 textilanyagból vagy hálóból készült zsák, hátul a textilanyagból vagy lemezből való és legalább egy részében nyitható 9a hátfal határolja, ilymódon az belül üres és ágynemű be­fogadására alkalmas, A 6 ülésipárna alatt a 4 fiók van kihúzhatóan elrendezve, melynek végoldalaira a 10 támaszlemezek vannak erősítve a csuklósan fel- és lehajtható 10a lapokkal. A 4 fiók betolt helyzetében (2. ábra) a 10a lapok le vannak hajtva és a 10 támaszlemezeken a kárpitozott bevonattal ellátott 11 lap van a fiókban elhelyezve, amely amellett, hogy az ágyneműtartó fiók fedőjeként használható, a 6 üléspárna folytatásában, mint láb­támasz a fekvőhely kiegészítésére is felhasználható. A 4 fiók egyébként ugyancsak ágyneműek befoga­dására alkalmas és 4a görgőkön mozgatható. A 2. ábrán összecsukott helyzetében látható ülő­bútor a következőképpen alakítható át fekvőbú­torrá: A 8 háttámla mögötti térből, az ágyneműt kiszed­ve a 4 fiók kihúzása után a 6 üléspárnát fekvő­helyzetbe előrehúzzuk, amely magával húzza a 8 háttámlát is és az az I. ábrán feltüntetett ferde —• fejtámlául szolgáló —• helyzetbe kerül. Ezután all lábtámaszt felnyitva, a fiókból is kivesszük a szükséges ágyneműt, majd a 10a támaszlapot fel­hajtva, a lábtámaszt arra ráhelyezzük, amely ily­módon a 6 üléspárnával egy szintbe kerülve, annak folytatásaként kiegészíti a fekvőfelületet, A 11 lábtámasz leesése vagy elmozdulása ellen megfelelően rögzítve van. Ilyen megoldás lehet pl., hogy a lábtámasz alsó felületében a 10a támaszlap vastagságának megfelelő 11a horony van, amely révén az a támaszlappal összekapcsolható és így a

Next

/
Thumbnails
Contents