143465. lajstromszámú szabadalom • Egyetemes írókészülék

Megjelent 1957. március hó 1-én. ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 143.465. SZÁM 70. b. OSZTÁLY — Ma~603. ALAPSZÁM Egyetemes írókésxülék id. Malonyai József és ifj. Malonyai József irószerjavító kisiparosok, Budapest A bejelentés napja: 1956. március 15. Ismeretes olyan töltőtoll, mint pl. a 812.525. sz. német szabadalmi leírás ismertet, hogy a szár egyik végén toll, a másik végén festékkel író go­lyóscsúcs van. A csúcs részére festéktartály, a tin­tát felszívó dugattyút mozgató menetes csavar fu­ratában van elhelyezve. A golyóscsúos a menetes szár kívüleső részébe van kapcsolva. Amennyiben a golyóscsúcsot valami oknál fogva el kell távolí­tani, a menetes szárból, a festéket ki kell szedni. Ezen elrendezés, hogy egyik végén írótoll, a másik végén golyóscsúcs van, igen előnyösnek és hasznosnak látszott, mert, ha az egyik nem mű­ködött, rendelkezésre állott a másik. Továbbá igen nagy előny volna az, hogy a golyóscsúccsal kitű­nően lehet több példányú átírást csinálni. A gyakorlatban ezen a rendkívül előnyösnek Ígérkező megoldás egyáltalán nemhogy bevált vol­na, hanem nagyon sok hátránnyal járt és állan­dóan bosszúságot is okozott. Mint ismeretes, a tintás részt mindenki saját­maga megtöltheti tintával. Míg a golyós rész töl­téséhez erre a célra készített töltőkészülék szük­séges, ilyen golyóstoll töltőkészülék töltőtoll javító műhelyekben található csak. Tehát amikor szük­ségessé válik a golyósrész festékkel való töltése, műhelybe kell vinni a tollat és többnyire ottan is kell hagyni az egész tollat, mert az eddig ismert megoldások miatt a festékkel való töltés alkalmá­val az egész tollra szükség van. Különösen korül­ménjjes az utántöltése a golyósrésznek olyan helyeken, ahol javító-, illetve töltőműhely nincsen. Olyanok is gyakori, hogy a festéktartályban meg­felelő mennyiségű festék van, mégsem ír a go­lyóscsúcs. Tehát a golyós résszel való bármilyen irányú teendő azt eredményezi, hogy akinek erre szüksége van, nemhogy két oldalon legyen írási lehetősége, hanem egyáltalán nem lesz semmi, mert a golyósrész miatt a műhelyben van a toll. Igen gyakori kívánság az, hogy a golyóstollal ren­delkezők azt kérik: pl. kék festék helyett legyen piros töltés, ezen kívánság teljesítése is igen kö­rülményes, mert alaposan meg kell tisztítani az előző festéktől. A festékkel való megtöltés a töltőműhelyben is igen körülményes, a fenti ismertetett tollas go­lyóstollnak, mert a festék a tintát felszívó szerke­zetben van. A festéktartályt tehát a testből ki kell szerelni, a szerkezetet pl. a tintás oldal töltve van, a tintát el kell távolítani. Gondoskodtak olyan megoldásról, hogy a tintát a golyóstöltés alkalmá­val nem távolítják el. Ezen megoldás alkatrészek­ből áll, kivitelezése költséges, kezelése körülmé­nyes és emiatt hibaforrásokat rejt magában, tehát a golyós oldalt a használója semmilyen irányban nem tudja befolyásolni. Míg a tintás oldalt teljesen karban tarthatja. A találmány a fent ismertetett tollas golyós rendszer összes hátrányait kiküszöböli, előállítása kisebb, kezelése egyszerűbb, működése mindenkor biztos. A találmány megoldja, hogy a kettős író­rész betöltse feladatát. 1. ábra a találmány szerinti írókészüléket hossz­metszetben, a 2. ábra a golyós betétet az átlátszó esővel nézetben tünteti fel. Az írókészülék 1 szá­rában a 2 tintahely van. A tintát felszívó 3 du­gattyú a 4 hüvelyhez van erősítve. A 4 hüvelybe az 5 csavarmenetes szár foglal helyet. Ezen mene­tes szárra van erősítve a 6 forgató gomb. Ezen gomb forgatásával a 3 szívó dugattyú fel-le moz­gatható, tehát a tintával megtöltést végzi. Ezen bér­rendezés az általánosan ismert dugattyús töltőtoll szívós szerkezete. Az 5 csavarmenetes száron 7 furat van kiképez­ve azon célból, hogy a> 8 golyóscsúcshoz csatlakozó célszerűen átlátszó anyagból készült 9 cső a 7 fu­ratba van betolva a 8 golyóscsúccsal együtt. A 8 golyóscsúcson a 10 körülfutó kiképzés van azon célból, hogy ennélfogva a csúcs a festéktartályul szolgáló 9 csővel együtt kihúzható legyen, A golyósrészből, ha kifogy a festék, vagy más ok miatt nem ír, nem kell az egész írókéiszüléket elvinni a töltőműhelybe, mert tulajdonosa egysze^ rűen kihúzza az egész golyósrészt és a tollas részt tovább használhatja, esetleg tartalékul tartott go­lyós részt helyezhet az írókészülékbe. Előnye az írókészüléknek, hogy bármikor meg lehet győződ­ni a festék állásáról, a 8 golyóscsúcsnak kissé elő­húzásával. A töltőműhelybe tehát mindenkor csak a betét kerül. Amennyiben ä közelben nincsen töltőműhely, tartalékbetét használható. A megol­dás nagy előnye, hogy más színre való áttérés egy­szerű cserével eszközölhető, mert olyan színű be-

Next

/
Thumbnails
Contents