143463. lajstromszámú szabadalom • Cuclitartó

Megjelent 1957. március hé 1-én. ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 143.463. SZÁM •30. g. 9—14. OSZTÁLY — Se—564. ALAPSZÁM Cuclitartó Szenté Gyuláné, Budapest. Bejelentés napja: 1955. március 15. A gyermek cuclit bór oldatban tartani eddig is általánosan elterjedt és az orvosi szakiroda­lom által is javasolt dolog volt. A borvizes po­hár azonban nem szállítható, s így sétán, uta­zásnál stb., a cucli gyakran leesett, összepi.szko­lódott és a felületes letörlés utSn újra használva sok fertőzésnek volt okozója. A találmány ezt kívánja kiküszöbölni, A szakirodalom tanúsága szerint cucli higiénikus tartására megoldás ez­ideig sehol a világon nem volt. A találmány tárgya: cuclitartó borvizes té­gely, melyben a cucli fertőtlenítő hatású bór ol­datban tisztán tartható és mivel a tégelyt her­metikusan zárni lehet, zsebben, táskában vagy gyerekkocsira akasztva hordozható. A rajz a cuclitartó egy példaképpeni kiviteli alakját áb­rázolja: és pedig az 1. ábra a cuclitartó elölnézete, 2. ábra a cuclitartó függőleges metszete, 3. ábra a cuclitartó alsó részének .felülné­zete, 4. ábra a cuclitartó alsó részének oldalné­zete. A cuclitartó alsó borvizes tégelyrészből (B) és felső fedőkupakból (Á) áll, melyek bajonett­foglalathoz hasonló megoldással kapcsolódnak. Az alsó rész felső peremének külső oldalán két negyedkör nagyságú, kis emelkedésű csavarme­net darab van (D), a fedő kupak alsó -szélének belső oldalán ugyanúgy. Az A. és B. rész egy­másrahelyezése után a kettőt egymáshoz képest 90 fokkal el kell fordítani, így a két rész szoro­san egymáshoz; kapcsolódik. Ez a csatlakozás azonban megoldható bármely más módon is (pl : csavarmenettel). A cuclitartó méretezésében a cucli szabványméretéhez igazodik, a 2. ábrán látható módon. A cuclitartó polistyrol műanyag­ból, fröccsöntési eljárással készül, de készülhet bármely más, a higiéniai követelményeknek megfelelő anyagból, bármely más eljárással (pl.: esztergályozás). Szabadalmi igénypontok: 1. Cuclitartó, jellemezve olyan bórvíztartó té­gellyel, amelyre vízmentesen, célszerűen bajo­nett-csatlakozással vagy menettel kapcsolódó fedőkupak illeszkedik. 2. Az 1. pont szerinti cuclitartó, jellemezve a fedőkupakon elhelyezett furattal (E). (1 rajz) A kiadásért felel: a Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó igazgatója. 2553. Terv Nyomda. 1956. Felelős vezető: Bolgár Imre

Next

/
Thumbnails
Contents