143458. lajstromszámú szabadalom • Légcsatornás tűzálló testek nagyobb portartalmú szenek gazdaságos eltüzelésére

Megjelent 1957. március hó 1-én. ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 143.458. SZÁM 36. a. 1. OSZTÁLY - Vo-75. ALAPSZÁM Légcsatornás tűzálló testek nagyobb portartalmú szenek gazdaságos eltüzelésére Vödrös Kálmán oki. vegyészmérnök — laboratóriumvezető, Budapest. A bejelentés napja: 1955. április 11. Pótszabadalom a 143.212. 1. sz. (VO—63 alapszámú) törzsszabadalomhoz. A nagy portartalmú szenek gazdaságos eltü­zelését célzó 143 212. 1. sz. törzsszabadalomban említett samottgolyók helyett ugyanazon cél el­érésére alkalmazhatók olyan tűzálló anyagból készült különféle mértani alakú idomtestek, melyek felületükön rovátkolva vannak és át­menő légcsatornákkal vannak ellátva. Az idom­testek használatát — melyek hasáb-, henger-, kocka- stb. alakúak lehetnek — a csatolt ábrák mutatják. Az 1., 2., 3., 4. ábrák a különféle mértani ala­kú tűzálló anyagból készített testeket mutatják. A testek átmenő lyukakkal vannak ellátva és külső felületükön rovátkoltan csatornákkal is bírnak. Az 5. ábrán a kályha metszete a begyúj­tást szemlélteti. Az átlyuggatott idomtestek egy része közvetlen a rostélyra van elhelyezve, má­sik része a poros szén közé van téve. A 6. ábra azt mutatja, hogy a kályhába bele­rakott idomtestek a tüzelés közben a poros sze­net fellazítva, elégését gazdaságosabbá teszik, miután raegakadályozzák a poros szén rostélyon történő áthullását, azonfelül biztosítják a levegő hozzájutását, ugyanakkor a. rostélyra helyezett átlyuggatott testek a levegőt elő is melegítik. Szabadalmi igénypontok: 1. A 143 212. lajstromszámú (VO—63 alapszá­mú) törzsbejelentés 1. igénypontja szerinti eljá­rás változata, azzal jellemezve, hogy a rostélyra és a szén közé felületükön rovátkolt és/vagy légcsatornákkal ellátott különféle mértani idom­testeket helyezünk és a szenet ily módon éget­jük el. 2. Az 1. igénypont szerinti eljárás foganatosí­tásához való idomtestek azzal jellemezve, hogy azok gömb, továbbá kocka, henger, hasáb, cson­ka gúla, vagy egyéb mértani alakú testek. 3. A 2. igénypont szerinti idomtestek fogana­tosítási alakja, azzal jellemezve, hogy azok fe­lületén rovátkák vannak. 4. A 2. igénypont szerinti idomtestek, azzal jellemezve, hogy bennük átmenő csatornák vannak. 5. A 2. igénypont szerinti idomtestek, azzal jellemezve, hogy a testek külső felületén rovát­kák és átmenő csatornák vannak. 2 rajz A kiadásért felel: a Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó igazgatója 2553. Terv Nyomda. 1956. — Felelős vezető: Bolgár Imre

Next

/
Thumbnails
Contents