143452. lajstromszámú szabadalom • Sorozatkapocs véglap

Megjelent 1957. március hó 1-én. ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 143.452. SZÁM 21. c. 20—27 OSZTÁLY — So-448. ALAPSZÁM Sorozatkapocs véglap Szonda István mérnök A bejelentés napja: 1955. szeptember 7. A sorozatkapocs véglap, mint ismeretes a soro­zatkapocs nyitott oldalának lezárására szolgál. Az eddig használt sorozatkapocs véglap két horony segítségével fűzhető fel a tartólécre, azon rögzítő­darabbal és csavar segítségével erősíthető meg. Hátránya e megoldásnak a törékenység és az, hogy szerelésnél külön rögzítődarabot kell alkal­mazni. Jelen találmány szerinti sorozatkapocs véglap mentes a fenti hibáktól és saját magát rögzíti a tartólécre. A találmány egy példakénti kiviteli alakját a rajz szemlélteti. 1. ábra a sorozatkapocs véglap elölnézete; 2. ábra a sorozatkapocs véglap oldalnézete; 3. ábra a sorozatkapocs véglap felülnézete. A sorozatkapocs véglap lényeges alkatrészei 1 véglap test, amely tetszés szerint készülhet préselt műanyagból, keramikus vagy más szigetelőanyag­ból. Az 1 véglap test S üregében foglal helyet a 2 rögzítőrugó. Szerelésnél a 2 rögzítőrugóval ellátott 1 végla­pot a felerősítés céljára szolgáló 4 tartóléc nyílá­sába benyomjuk, így 2 rögzítőrugó külső része a 4 tartólécnek, két szára pedig az 1 véglapház üre­gének feszül és az 1 véglapot minden más rögzítő­szerelvény nélkül automatikusan rögzíti a tartó­lécre. Szabadalmi igénypont: Sorozatkapocs véglap azzal jellemezve, hogy a véglap rögzítésére két végével a véglap oldalsó mélyedésébe besüllyesztett köralakú, de nem teljes körkiképzésű lemezrugója van. 1 rajz A kiadásért felel a Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó igazgatója 2552. Terv Nyomda. 1956. — Felelős vezető: Bolgár Imre

Next

/
Thumbnails
Contents