143266. lajstromszámú szabadalom • Eljárás alkil- vagy arilszilikonok előállítására

O Megjelent: 1956. augusztus hó 1-én ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 143.266. SZÁM 12. o. 26—27. OSZTÁLY — PO-146. ALAPSZÁM Eljárás alkil- vagy ariiszilikonok előállítására A magyar állam, mint a feltalálók, Dr. Proszt János, Lipovetz Iván- és Nagy József budapesti lakosok jogutóda. A bejelentés napja: 1954 január 20. Pótbejelentés: a 142.960 számú szabadalomhoz. A 142 960. sz. szabadalom eljárást ismertet szili­konvegyületek előállítására, amelyek oldószernél­küli Grignard-elj árassal katalitikus hatásra ke­letkeznek. Az eljárás során az etiléter csak mini­mális mennyiségben kerül alkalmazásra. Az e szabadalom szerinti eljárás továbbfejleszté­seként felismertük, hogy a szilikon-vegyületek előállításához katalikus (2%-nyi) mennyiségben etiléter helyett egyéb éterek, ciklikus éterek, első­sorban dioxán, pirán stb., valamint nitrogéntar­talmú heterociklikus vegyületek, amelyek aktív hidrogént nem tartalmaznak (pl. piridin, kinolin), katalizátorként alkalmazhatók. A Grignard-reakció kivitele tehát a Pa 126. sz. szabadalomhoz képest annyiban módosul, hogy a 2%-nyi etiléter helyett pl. dioxánt adagolunk és a reaktor hőmérsékletét 80—100 C° között tartjuk. Az új katalizátorokkal az éter alkalmazása telje­sen kiküszöbölődik és ezáltal a Grignarol-üzem biz­tonsága tovább fokozódik. Szabadalmi igénypontok. 1. A 142 960. sz. szabadalom 1. igénypontja sze­rinti eljárás továbbfejlesztése, melyre jellemző, hogy a Grignard-reakció során etiléter helyett etiléternél magasabb rendű étereket, ciklikus éte­reket, valamint nitrogéntartalmú, aktív hidrogént nem tartalmazó heterociklikus vegyületeket alkal­mazunk. 2. Az 1. igénypont szerinti eljárás kiviteli módja, melyre jellemző, hogy etiléter helyett dioxánt al­kalmazunk. A kiadásért felel: a Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó igazgatója 1693. Terv Nyomda, 1956. — Felelős vezető: Bolgár Imre

Next

/
Thumbnails
Contents