143244. lajstromszámú szabadalom • Kivágókés

Megjelent: 1956. augusztus hó 1-én ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 143.244. SZÁM 42. k. 20-29. OSZTÁLY - HO-338. ALAPSZÁM Kiwágékés A Magyar Állam, mint a feltaláló Hoványi Pál s. tervező jogutódja, Budapest. Bejelentés napja: 1954. október 13. Ismeretes, hogy talajmechanikai vizsgálatok­nál folyási határ megállapításához a Casagran­de-készülék csészéjébe kent talajpépbe kihúzó­késsel szabványméretű árkot, rézsűt kell húzni. Az árok magassága 8 mm, felső rézsűtávolsága 11 mm, az alsó rézsűtávolság 2 mm. Ezt az árkot kötött talajoknál a régi típusú árkolókéssel min­den nehézség nélkül, egyetlen kézmozdulattal ki lehet húzni. Nem ez a helyzet azonban a 0,1— 0,02 mm nagyságrendű, ún. mós talajoknál, va­lamint iszapos vagy agyagos homokfrakcióknál. Ezeknél a szabványárkot az eddig használatos kihúzókéssel csak hosszas és óvatos munkával, a talajréteg aprólékos kiemelésével idézhetjük elő, sőt az alacsony (0—7) plasztikus indexű ta­lajoknál a kísérlet szinte kivihetetlen. Ezeknél a talajfrakcióknál az árok szélét a kihúzókés ki­tépi, megrongálja, sőt valósággal kitolja a talaj­pép jelentékeny részét a csészéből. Az említett hátráltató jelenségek viszonylago­san sok időt igényelnek a kísérlet végrehajtása során, mert a talaj pép bekészítését és a kihúzást többször is meg kell ismételni, amíg végre sike­rül aránylag hibátlan árkot húzni a csészébe. Ezzel szemben a találmány szerinti üreges pro­filú és vágó élű árkolókés előnye éppen itt je­lentkezik. Az új kés nem tolja, hanem vágja a talajt. A vágás megszünteti a talajpép kohéziós erőit és ezután a csésze felfordításával a feles­leges rész magától kiesik. A mellékelt ábra a találmány szerinti kivágó­kés kiviteli alakját szemlélteti. Az ábrázoló kivágókés eddigi szabvány mére­teinek megtartása mellett üreges profilura van kiképezve és kétoldali vágóéllel van ellátva. Az A, B, C, D jellel ellátott részek vágóélek, melyek metszik a talajt, az E jellel ellátott részek üre­gek. Az élezésre az árkolókés mindkét oldalán szükség van, azért, mert a kétoldali élezés által kiképzett 0,6—0,7 mm átmérőjű,, ovális kereszt­metszetű élen könnyen átsiklanak a szemcsék és a szabvány hibátlanul kiképezhető. Szabadalmi igénypont. 1. Kivágókés, mellyel a Casagrande készülék csészéjébe kent talajpépbe szabványméretű árok vágandó a talajmechanikai vizsgálatoknál szük­séges folyási határ megállapításához, azzal jelle­mezve, hogy a kivágókés eddigi méreteinek meg­tartása mellett üreges profilura van kiképezve és kétoldali vágó éllel van ellátva. ^(1 rajz) A kiadáséi't felel: a Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó igazgatója 1691. Terv Nyomda. 1956. — Felelős vezető: Bolgár Imre

Next

/
Thumbnails
Contents