143191. lajstromszámú szabadalom • Motorkocsi hajtott forgóváznál kocsi rugózás

2 143.191 2. Az 1. igénypontban meghatározott szerkezet kiviteli alakja azzal jellemezve, hogy a kocsiszek­rény a kerékpár csapágyaira alul függesztett hosz­­szanti gerendákra rugó közbeiktatásával támasz­kodó keresztgerendára, amely a forgóvázhoz ké­pest hossz- és keresztirányban oly módon van mindkét végén csuklósán kiképzett rudakkal ki­kötve, hogy függőleges rugózása szabadon bizto­sítva van, vagy kereszthimbás felfüggesztéssel és himbarugózással, vagy kereszthimbás felfüggesz­tés, illetve himbarugózás nélkül a forgóvázhoz ké­pest vízszintes síkban elforgatható módon, — Rónai csúszópofákkal, vagy forgótányérral és csúszópo­fákkal, vagy csúszópofákkal és az alvázat és forgó­vázat összekötő mindkét végen csuklós vonóru­­dakkal, — van alátámasztva és a forgóváz alátá­masztása a kocsiszekrény rugózásától függetlenül a csapágyakat felül terhelő kétkarú emelők vé­gein rugók közbeiktatásával történik. 3. Az 1. igénypontban meghatározott szerkezet kiviteli alakja azazl jellemezve, hogy a kocsiszek­rény terhelését átadó gerenda a csapágyak felső síkjára támaszkodik, a forgóváz rugók közbe­iktatásával a kocsiszekrény rugózásától függetle­nül a csapágyakra elül felfüggesztett kétkarú eme­lők végeire támaszkodik. 4. Az l.,-2., 3. igénypontok bármelyikében megha­tározott szerkezet kiviteli alakja azzal jellemezve, hogy a teherátadó keresztirányú gerendák forgó­vázhoz képest nem . csuklós rudakkal, hanem csúszóvezetékekkel van kocsihossz- és keresztirány­ban vezetve (2 rajz) A kiadásért felel: a Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó igazgatója. 1175. Terv Nyomda, 1956. — Felelős vezető: Bolgár Imre.

Next

/
Thumbnails
Contents