143170. lajstromszámú szabadalom • Eljárás fenil-acetil-etil-hidroxikumarin előállítására

Megjelent: 1956. augusztus hó 1-én ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL ® SZABADALMI LEÍRÁS í W' 143.170. SZÁM 4 12. q. 14-31. OSZTÁLY — Bo—450. ALAPSZÁM Eljárás fenil-acetiletil hidroxikumarin előállítására Bejelentők: Bródy György vegyészmérnök és dr. Véghelyi Péter orvos, budapesti lakosok. Bejelentés napja: 1955. március 1. Fenil-acetiletil-hidroxikumarint és analógjait hidroxikumarinból és az illető ketonból lehet előállítani. Ez az eljárás hosszadalmas és arány­lag rossz kitermelést ad. Azt találtuk, hogy e reakciót lényegesen meg lehet gyorsítani és egyben a kitermelést növelni, ha azt alumíniumoxid vagy alumíniumoxídhid­­rát jelenlétében folytatjuk le. Feltételezhető, hogy nevezett alumíniumvegyületek katalizátor­ként hatnak. A találmány szerinti eljárást egy példa kap­csán ismertetjük részletesen. 150 gramm 4-hid­­roxikumarint és ugyanannyi súlyú benzalacetont 800 gramm piridinben oldunk. Az oldathoz kb. .50 gramm finomra őrölt ortoklázt [AIO(OH)] ada­golunk és az elegyet keverve visszafolyatás mel­lett 45 percig hevítjük. A meleg anyagot 20 C°-ú vízbe öntjük és sósavval pH 2-ig megsavanyít­­juk.A felszínen kiválik 3-«-fenil-Á-acetiletil-4- hidroxikumarin, amit metilalkoholból átkristá­lyosítva kb. 165 gramm 161—162 C’ olvadás­pontú anyagot nyerünk. Szabadalmi igénypont: Eljárás fenil-acetil-etil-hidroxikumarin előál­lítására, azzal jellemezve, hogy hidroxikumarint és benzalacetont alumíniumoxid vagy alumíni­­umoxidhidrát jelenlétében hagyunk egymásra hatni. A kiadásért felel a Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó igazgatója 1172. Terv Nyomda, 1956. — Felelős vezető: Bolgár Imre.

Next

/
Thumbnails
Contents