143067. lajstromszámú szabadalom • Eljárás fehérjeanyagok tartósítására

Megjelent: 1956. június hó 1-én ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 143.067. SZÁM 53. c. OSZTÁLY - Aa-227. ALAPSZÁM Eljárás fehérjeanyagok tartósítására A magyar állam, mint a feltalálók. Arányi Árpád és Szemző Endre oki. vegyészmérnökök, budapesti lakosok jogutódja A bejelentés napja: Ismeretes, hogy a réz-ion baktericid hatást fejt ki. s e tulajdonságát megkísérelték már romlandó anyagok tartósításánál hasznosítani. Az e célra al­kalmazott rézsók. pl. a rézszulfát azonban fehérjék tartósítására nem váltak be. mivel ezek a fehérje­molekulában mélyreható változást idéznek elő. amelynek következtében pl. a fehérje ragasztóké­pessége 40—60" o-kal csökken. A találmány szerinti eljárás alapját az a felisme­rés képezi, hogy rézteiraminszulfátot alkalmazva tartósítóanyagként, a rézion káros hatásai nem je­lentkeznek. sőt a tartósítandó anyagban minőség­­javulás iéphc't fel. Ez a jelenség megfigyelhető pl. az ipari vér tartósítása során, amikoris a gyakor­lati tapasztalatok szerint a rézaminszulfáttal tartó­sított vérből készült véralbumin 20—30%-kal gaz­daságosabban nyerhető, mint a friss vérből készült. minőség javulása azzal magyarázható, hogy a tartósítószer a vérnek a véralbuminná való feldol­gozásánál kedvezően befolyásolja a fehérjék szük­­ségszerü lebontását a gyártás folyamata alatt. A találmány szerinti tartósitóanyagot az alábbi példa szerint állíthatjuk elő: Kiindulási anyagként rézszulíátot, illetve e sót nagy mennyiségben tartalmazó anyagot, célszerűen Kiadásért fi Ifi: a Közgazdasá. 67 5. Terv Nyomda, 1956. — 1953. augusztus 22. feketegálicot alkalmazunk, mely hulladékanyagot jól hasznosíthatunk ennél az eljárásnál. A fekete­gálicot térfogatának többszöröséig terjedhető vízben oldjuk, szűrjük, majd az oldatot ammóniumhidro­­xiddal kezeljük. Az ammóniumhidroxid a rézszul­fátból kékszínü rézhidroxidot választ le. amely azonban gyorsan bázikus vegyületté alakul át: CuSÜ4-r2NH4OH==( NH, („SO.+Cu1 OH ), Cu(OH ),+CuS04=Cu,(0H )->S04 A csapadék az 'tmmóniumhidroxid feleslegében komplex réztetraminszulfátként sötétkék színnel oldódik: Cu .( OH >,S04+(NH4 )2S04+2 NH .=2 C.u<NH:;)4SÖ4+2H,0 A CuvNH., )4S04 a levegő széndioxidjának hatá­sára rézoxidaminná — Cu<NH:i)4 < OH' — alakul-Szabadalmi igénypont: Eljárás fehérjeanyagok tartósítására, melyre jel­lemző. hogy, a tartósítandó anyaghoz réztetramin­­szulfátot adagolunk. és Jogi Könyvkiadó igazgatója Felelős vezető: Bolgár Imre.

Next

/
Thumbnails
Contents