143054. lajstromszámú szabadalom • Hamutartó

Megjelent: 1956. június hó 1-én ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 143.054. SZÁM 44. b. 16—31. OSZTÁLY — Sa-704. ALAPSZÁM Hamutartó Dr. Szász Bejelentés napja: Az eddig használatban levő. füst- és szagfelíogó — víz nélkül működő — hamutartók nem feleinek meg kifogástalanul céljuknak, mert nagyobb meny­­nyiségü levegő és így oxigén is tárolódik üregük­ben. ami által a beléjük dobott cigarettavégek elal­­vása csak hosszabb időtartam után következik be és igy az égési termékként keletkezett füst mer.y­­nyisége is nagyobb, semhogy a henger üregében elférne és megmaradhatna. Hibájuk az is. hogy csak nehézkesen szabadítha­tok meg a dohányzással járó szennyezésektől és -gy a cigarettavégek kellemetlen szaga állandósul bennük, továbbá, hogy könnyen szivároghat égést tápláló levegő üregükbe. Az így felsorolt hibák következtében a füst és u cigarettavégek szaga nem marad 100°, ,,-ban meg az ilyen hamutartókban, ami által ezek a dohány­zás közismerten levegőrontó és így közegészségügy i szempontból káros és ártalmas következményeit sem képesek megakadályozni. A felsorolt hibákat a következő elgondolás sze­rint lehet megszüntetni: Megfelelő méretű tányérra üreges hengert he­lyezünk. amelynek az egyik, nem a tányéron fekvő végéi elmozd;thatatlan, a henger ürege felé dorn­­borúan kialakított fedőlap zárja le. — A fedőlap közepén a cigarettavégek és a hamuk bedobására szolgáló nyílás van. — A henger belső felületén üregébe nézőén kiemelkedő bordákat képezünk ki. Ezek a bordák több rekeszre osztják a henger bel­sejét. így a bedobott cigarettavégek kevesebb lég- és oxigén-tartalmú rekeszekbe kerülnek, ami által a kis mennyiségű oxigén gyors felhasználódása folytán szinte azonnal elalusznak és így füst. szag képződésére csak a legrövidebb időtartamra van lehetőség. De célja ezen bordák kiképzésének az is. hogy a füst és a szag a henger fala mentén a henger le­felé domborodó tetejéhez i rányittassanak, ahol meggyűlve lecsapódnak és így a hengerből nem tá­vozhatnak. A henger elhelyezésére szolgáló tányér közepét felfelé domborúan képezzük ki. hogy- a bedobott cigarettavégek a henger falához gurulhassanak, a (1 A kiadásért felel: a Közgazdasá idor lőoivos 1954. január 27. reáhelyezendő henger peremének megfelelő részén pedig a henger peremét befogadó kiemelkedő gyű­rűvel is szegélyezett árkot mélyítünk, hogy ne áramolhassák be levegő a henger üregébe. — Vé­gül a tányért körkörösen futó peremmel vesszük körül, ami által a tányér lapos tálkává alakul. Ez azért szükséges, hogy a hengert fordított helyzet­ben. bedobó.nyíiásával lefelé fordítottan is elhe­lyezhessük benne. Ez az elhelyezési lehetőség ugyanis a hamutartó tisztítását biztosítja, amelyet az tesz tökéletessé, hogy a tálba — amikor a ha­mutartó használaton kívül van. és miután a ciga­rettavégeket eltávolítottuk és csak a hamut hagy­tuk benne — vizet öntünk. Ezáltal a hamuból lú­gos oldat keletkezik, amely úgy a tálkában fordí­tottan elhelyezett hengernek a bordák * halasztotta rekeszeit, valamim a tálkát is a reájuk tapadó szennyeződésektől — lemarva ezeket — automatice megtisztítja. A két darabból álló hamutartót üvegből, porce­lánból. vagy fémből is készíthetjük. A találmány! a bejelentéséhez csatolt rajz példa­képpen négy ábrán tünteti fel. A Fig. 1. a hamutartó hengerének, a Fig. 2. a tálkájának a keresztmetszetét mutatja be. A Fig. 3. a hamutálka és reáillő henger homlok­nézetét. a Fig. 4. felülnézetüket példaképpen ábrá­zolja éspedig a hamutálkáét, a hengerét, ennek be­dobónyílását, a belsejében kiképzett, rekeszeket al­kotó bordáit, végül cigaretták elhelyezésére szol­gáló vályúit. Szabadalmi igénypontok: 1. Hamutartó, amelyet <1* peremes tálka jelle­mez. amelynek a közepén felfelé domborodó (2) felülete, ekörül kiemelkedő '3' gyűrűvel körülvett ' 4 > válvúszerü mélyedés van és amelyet a tálkára helyezett. < 5 > bedobónyílással ellátott. 6 homorú tető, fenék nélkül kiképzett. (1' bordákkal reke­szekre osztott, üreges (8) henger jellemez. 2. Az 1. igénypontban védett hamutartó, amely­nél a henger peremén cigaretták elhelyezésére szol­gáló (9' mélyedések vannak. jz) i és Jopi Könyvkiadó ¡«razuntója 11.*3. Terv Nyomda, 1956.— Felelős vezeti»: Bol.uár Imre.

Next

/
Thumbnails
Contents