143048. lajstromszámú szabadalom • Egészségügyi betét

Megjelent: 1956. augusztus hó 1-én ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 143.048. SZÁM 30. d. 7-20. OSZTÁLY — Vi—164, ALAPSZÁM Egészségügyi betét Vita Tibor sebkötözőszer készítő mester, Budapest. A bejelentés napja: 1955. április 20. Ismeretesek már egészségügyi betétekként hasz­nálható tamponok, melyeknél egy préselt vatta­csom|jfmullszövetteI van burkolva és a tampon egyik végeJPsinórral van ellátva. Egy másik ismert meg­oldás, hogy a henger egyik vége, könnyebb kezel­hetőség végett, vízhatlan burkolattal van befedve. E tamponok azonban mind hengeralakúak, legfel­jebb egyik végük le van gömbölyítve, vagy labda­szerű fejjel ellátva. Ezeknek hátránya, hogy a hü­velybe dugva teljes palástfelületükkel nekifeküsz­nek a hüvely falának, sőt azt kinyomva tartják, miáltal a váladék csak a tampon felső részén, tud felszívódni, ami a felszívódást késlelteti, sőt a vá­ladék megolvad és lerakódik a tampon felületére. A találmány tárgyát képező egészségügyi betét a fent leírt hátrányokat megszünteti ,ez áll vála­dékanyagot felszívó anyagú tamponból, melynek alsó részéből zsinór lóg ki és ritkafonatú burkolata van, lényege az, hogy a tampontest palástfelülete. nagyobb felszívófelület nyerése végett, bordázattal, illetve kúpos felületté, van kialakítva. A csatolt rajzon, a találmány tárgyát képező egészségügvi betét példaképpeni felvett kiviteli alakjai vannak feltüntetve. Az 1. ábra az egészségügyi betét oldalnézete, hossz­irányú bordázattal, a 2. ábra az egészségügyi betét oldalnézete, körben futó keresztirányú bordázattal, a 3. ábra az egészségügyi betét egy másik kiviteli alakjának keresztmetszete, bemélyített felsőlappal, a 4. ábra pedig kúpalakban kivitelezett egészség­ügyi betét oldalnézete. A rajzon —a— a tampontest, —b— a tampontest alatt kialakított nyak, melynél fogva a betét két újjal megfogható és a már feltárt hüvelybe irá­nyítható, —c— a nyakból kinyúló zsinór, vagy tex­tilszál, mely a hüvelyből kilóg és melynél fogva a betét a hüvelyből kihúzható, —d— pedig a zsinór végén levő csomó, mely arra szolgál, hogy a zsinór könnyebben legyen megtalálható. Az 1. ábrán fel­tüntetett kiviteli alaknál az —a— tampontest hen-­geralakú, felső vége célszerűen le van gömbölyítve, esetleg kúposán kialakítva, a könnyebb hüvelybe­helyezés végett, míg palástfelülete hosszirányú —e— bordázattal van ellátva, mely a feltüntetett kiviteli alaknál a tampontestbe mélyülő csatorna, lehet azonban a bordázat kiálló is. A 2. ábrán feltüntetett kiviteli alaknál az —e— bordázat a hengeralakú -—a:— tampontest palást­felületén, körbe, egymással párhuzamosan futó be­mélyített csatorna, vagy pedig kiálló bordázat. A 3. ábrán feltüntetett kiviteli alaknál az —a— tampontéstnek felső lapja be van mélyítve, mely '—f— bemélyítés a felszívandó váladék befogadá­sára alkalmas. E bemélyítés végén van megerő­sítve a —c— zsinór felső vége. A —c— zsinór az —a— tampontest hosszten­gely vonalában és a —d— nyakon halad keresz­tül. Az 1—3. ábrákon feltüntetett kiviteli alakoknál a bordázatnak és a felső lap bemélyítésének az a célja,' hogy a tampon palástfelülete és a hüvely belső fala között ne legyen teljesen szoros, tapadó kapcsolat és a tampon palástfelülete nagyobbodjék, hogy a váladék felszívódása könnyebb, illetve gyor­sabb legyen. A 4. ábrán feltüntetett kiviteli alaknál 'az —a— tampontest kúpalakú, melynek —g— talprésze a hüvelynyílást elzárja, míg a test kúpos alakjánál fogva könnyebben irányítható bármely nagyságú hüvelybe és a tampontest és a hüvely fala között a váladék akadálytalanul folyhat és szívódhat fel a tampontest felületén. Az egészségügyi betét tamponfelülete ritkaszö­vésű burkolatú (mullgéz, organil stb.), hogy a tele­szívott tampon a hüvelyből való eltávolításakor szét ne essen. Természetesen a tampontest az ismertetett kivi­teli alaktól eltérő is lehet, a találmány lényegének keretén belül. Szabadalmi igénypontok: 1. Egészségügyi betét, mely váladékanyagot fel­szívó anyagú tamponból áll és melynek alsó részé­ből zsinór lóg ki és ritkafonatú burkolata van, azr­zal jellemezve, hogy a tampontest palástfelülete nagyobb felszívófelület nyerése végett, bordázattal van ellátva, illetve kúpos felületté van kialakítva. •2. Az 1. alatt igényelt egészségügyi betét kiviteli alakja azzal jellemezve, hogy a tampontest palást­felületén a bordázat hosszirányú és a tampontestbe mélyülő csatornát képez.

Next

/
Thumbnails
Contents