141956. lajstromszámú szabadalom • Világítógép ágyazása léghűtésű égési erőgépeknél

Megjelent 1953. évi május hó 15-én. ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 141.956. SZÁM. 46. ci. OSZTÁLY. - TA^185. ALAPSZÁM. Világítógép. ágyazása léghűtésű égési erőgépeknél. Tatra národni podnik cég és Mackerle Julius mérnök mindkettő Koprivnice (Csehszlovákia). A bejelentés napja: 1951. október 26. Csehszlovákiai elsőbbsége: 1950. november 24. Axiális légfúvók alkalmazása, p. o. léghűtésű jár­műmotoroknál, gyakran megnehezíti, hogy a Vilá­gítógépet a motortérben helyezhessük el. Ama te­relőlemezek ú. i., amelyek a hengerekhez juttatják és vezetik a hűtőlevegőt, meggátolják, hogy a vilá­gítógépet valamely gyámra vagy egyéb támaszté­kokra ágyazhassuk, mert hiszen a rendelkezésre álló tér nem volna ilyesmihez elegendő. A találmány azon a réven küszöböli ki a világító­gép elhelyezésénél mutatkozó hátrányokat, hogy a világítógépet közvetlenül az axiális légfúvó helyt­álló koszorújának agyába építjük be úgy, hogy karimák felerősítő segédszerveit és egyéb ilyfélc elemeket mellőzhetünk. Annak előnye, hogy a vi lágítógépet közvetlenül a helytálló koszorú agyába ágyazzuk, abban a tekintetben is érvényesül, hogy a légfúvót k'ózvetlenül, még pedig a legrövidebo crőközlő úton hajthatjuk. A rajz vázlatosan, felülnézetben és részlegesen a motor légszívó vezetékén át vett vízszintes met­szetben tünteti fel az új ágyazás egyik kiviteli példáját. Az —1— világítógép ezúttal közvetlenül a hűtő­lég szívóvezetékében elrendezett axiális légfúvó helytálló —2— koszorújának agyába van ágyazva. Ennek folytán a világítógépet tetszőleges ismert módon erősíthetjük be. Ehhez a megrajzolt esetben előnyösen felhasított, kúpos —3_ betéthüvelyt veszünk, amely utánaállítható —4— csavaranyá­val feszíthető meg. A világítógép új ágyazása, a vele biztosított céi szerű térkihasználáson kívül főként azzal az el.őny­nyel jár, hogy a világítást szolgáltató - _1_ di­namó meghajtása kényszerkapcsolatos az axiális légfúvó -5— futókerekéével. A —6— szívóvezeték a hengerek felé 7 ki­puffogóvezetékekbe ágazik szét. Amint az ábrából látható, az erőgép 10- ék­szíjjal hajtja az —1— világítógép tengelyének egyik végét, e tengely másik vége viszont az axiális légfúvó —5— futókerekét hajtja úgy, hogy e két egységet közösen hajthatjuk. Az új ágyazás további lényeges előnye, hogy a beszívott hűtőlevegő a világítógépet is hatályosan hűti, mert a légfúvó —5— futókerekével a —9— szűkületben előidézett léghijoltság folytán a levegő a —8— áttöréseken át, vagyis az —1— világító­gép külseje és belseje mentében egyaránt áramlik. Végül megemlítendő, hogy az —1— világítógép áramszedőinek, vagyis keféinek burkolata az axi­ális légfúvó helytálló —2— koszorújának szájnyílá­sánál, azaz oly helyen van, amely annyira meg­könnyíti az áramszedő kefékhez való hozzáférést, hogy az —1— világítógépet nem szükséges emiatt felbontanunk. Szabadalmi igénypontok: 1. Világítógép ágyazása léghűtésű égési erőgé­peknél, azzal jellemezve, hogy a világítógép (—1 ) közvetlenül a hűtőlég szívóvezetékében elrendezett axiális légfúvó helytálló koszorújának (—2—) agyába van ágyazva, mimellett a világítógép (—1—) tengelyének egyik végét az erőgép hajtja, a másik vége viszont az axiális légfúvó futókerekét (—-5—) hajtja. , • . •. 2. Az. 1. igénypont szerinti ágyazás kiviteli alakja, azzal jellemezve, hogy a világítógép (—1—) utána­állítható csavaranyával (—4—) megfeszíthető, fel­hasított, kúpos betéthüvellyel (—3—) van az axi­ális légfúvó helytálló koszorújának (—2—) agyába erősítve. 3. Az 1. vagy a 2. igénypont szerinti ágyazás kiviteli alakja, jellemezve a világítógép (_ 1 ) áramszedőinek a hozzájukf érést megkönnyítő he­lyen, az axiális légfúvó helytálló koszorúja ( 2 ) szájnyílásánál elrendezett burkolatával. 1 rajzlap-mplléklettel A kiadásért felel a Tervgazdasági Könyvkiadó igazgatója Terv Nvomiiíi —iáin SJmriifa TaH*i5r

Next

/
Thumbnails
Contents