141754. lajstromszámú szabadalom • Fogtisztítószer

2 141.754 mikus egyensúlyi állapotban van. A találmány cél­jai szempontjából fontos, hogy a szájüregbeli vi­szonyok mellett teljesen elegendő a vegyületet úgy alkalmazni, amint az a szokásos ipari előállítás folyamán keletkezik, anélkül, hogy a fentemlített tényekre 'figyelemmel kellene lennünk. Jóllehet a fogpép, -víz vagy -szappan napi adagja és ezzel az egyes alkatrészek mennyisége is aránylag kicsiny, a találmány szerint már 0,5% racemikus gliceral­dehid hozzáadása elegendő, mert már ilyen kis mennyiség is képes a kívánt inhibiciós hatást ki­fejteni. Ez azt bizonyítja, hogy az említett anyag­nak a szóbanforgó értelemben már igen kicsiny mennyiségek, ill. töménységek' mellett fajlagos ha­tása van. Minthogy azonban a gliceraldehid még nagyobb töménységek mellett is higiéniailag telje­sen ártalmatlan, a racemátot a fogpép súlyára szá­mítva 0,5—5% mennyiségben alkalmazhatjuk. Na­gyobb töménységben ez az anyag bizonyos mérték­ben ízesítőként hat és így egyenértékű pótanyaga a glicerinnek, melyet néhány fogvízben és fogpép­ben alkalmaznak ugyan, de az itt szóbanforgó ér­telemben az hatástalannak minősül. Végül megem­lítjük, hogy a gliceraldehid a fogpépek, -vizek és szappanok szokásos alkatrészeinek nem árt és ezek sem ártanak neki, úgyhogy az tetszés szerinti ösz­szetételű savanyú, semleges és bázisos fogpépekhez, -vizekhez és -szappanokhoz ezek élőáljításának bár­mely szakaszában baj nélkül hozzáadható. Szabadalmi igénypont. Fogtisztítószer azzal jellemezve, hogy egyéb anya­gokon kívül gliceraldehidot, pl. kb. 0,5—5% racemkus gliceraldehidot tartalmaz. A kiadásért felel a Tervgazdasági Könyvkiadó igazgatója, Terv Nyomda. —1163 — F. v.: Sumits István-

Next

/
Thumbnails
Contents