141645. lajstromszámú szabadalom • Villamos lámpa

Megjelent 1952. évi október hó 15-én. ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 141645. SZÁM. 21 f. 82—87. OSZTÁLY. — Lu-48. ALAPSZÁM. Villamos lámpa. Lumalampan Aktiebolag cég, Stockholm. "A bejelentés napja: 1950. december 13. A találmány olyan villamos lámpa, pl. izzó­lámpa vagy kisütőlámpa, amelynek egy áram­bevezetőhuzallal és legalább egy támasztó­huzallal tartott izzóteste van, mimellett a lámpa az izzótest egyes részeinek rövidrezárására való kettős fém megszakítóvá! felszereit. Ilyen, hővel befolyásolt megszakítók vilíaró­lámpákkal kapcsolatosan használatosak. Á ta­lálmány szerint a lámpa árambevezetőhuzalai­nak, vagy támasztóhuzalainak tegaiábbis egyi­kén az. izzótesttel összekötött kettős fémcsík van olyképen elrendezve, hogy íelhevülésekor egy másik árambevezetőhuzallal, vagy egy támasztóhuzallal érintkezve rövidrezárja az izzótestnek a két említett huzal közötti részét. A találmány lényege tehát abban van, hogy az izzótest említett részének vezetési hőié készteti a kettős fémcsíkot rövidre záró ailakvál'tozta­tására. Az ismert elrendezésekben hősugárzás befolyásolta a kettős fémcsíkot és a befolyá­solásnak ez a módja sokkal kevésbbé érzé­keny, mint a találmány szerinti, mert az izzó­testnek izzó és nem izzó állapota közötti hő­különbsége rendkívül nagy. A találmányt a rajzban ábrázolt kiviteli pél­dái nyomán ismertetjük részletesebben. Az 1. ábra V-alakú izzótesttel rendelkező olyan lámpát mutat, amelyben az izzótest egyik szára a lámpa üzeme közben időszakosan is­métlődően felvillan; a 2. ábra hasonlóan kiala­kított olyan lámpát szemléltet, amelyben az izzótest mindkét szára időszakos cin víia gít, a 3. ábra pedig más alakú izzótesttel felszerelt, hasonló működésű lámpa vázlata. Az 1. és a 2. ábra szerinti lámpák karácsony­favilágításira hivatottak. Erre a célra rendesen tizenhat, egymással sorbakapcsolt lámpát hasz­nálnak. Ha néhányait1 ezek közül a találmány szerint alakítunk ki, akkor az egész karácsony­favilágítás lobogó gyertyák benyomását kelti. Ha a lámpáknak csak ilyen kis hányada a találmány szerinti kialakítású, akkor az sem okoz kárt, hogy pl. a 2... ábra. szerinti iámpánal előfordulhat, hogy a kettős fémcsíkok az izzó­test mindkét szárát egyszerre zárják rövidre. Az 1. ábra szerinti lámpa gyertyaláng alakú 3 buráját alul a 9 forrasztás zárja le, amelyen áthatolnak az árambevezető 7 és 12 huzalok. Ezeket, amelyek a 10 aljzathoz csatlakoznak és 11 üveggöniggyel rögzítettek, 8 támasztóhíd hidalja át, amelyet pl. oxidált aluminiumcsík alkothat. A 7 huzalhoz 6 kettős fémcsík van hozzäforrasztva. A lámpa izzótestét csavar­vonalalakú, V-alaikban hajlított 2 wolframhuzal alkotja. Az izzótest csúcsát all üveggyöngybe beforrasztott 5 támasztóhuzal 1 kampója tartja. Az izzótest egyik vége a 12 huzalhoz, másik vége pedig a 6 kettős fémcsíkhoz csatlakozik. Az 5 íámasztóhuzalra a 6 kettős fémcsík felé néző 13 huzaldarab van ráforrasztva. Amikor a lámpa izzőteste izzik, az izzótestnek a 6 ket­tős fémcsíkkal! összekötött szára felhevíti a kettős, fémcsíkot, mire ez befelé hajolva érint­kezésbe' jut a 13 huzal darabbal és így rövidre­zárja az izzótest említett szárát. Ekkor a kettős fémcsík lehűl és eltávolodik a 13 huzaldarabtól, mire az imént leírt folyamat megismétlődik. A 2. ábra szerinti lámpában az izzótest mindkét vége egy-egy kettős fémcsíkhoz csat­lakozik. A rövidrezáiró érintkezőt ez esetben az 5 támasztóhuzalnak a kettős fémcsíkok ma­gasságában elrendezett hurka alkotja. A 3. ábra szerinti lámpa esetében a 4 izzótest középső 16 részét két 5 támasztóhuzal 1 kam­pója tartja és a tárnasztóhuzalok 17 kihajlásai alkotják a 6 kettős fémcsíkokkal együttműködő rövidrezáró érintkezőket. A találmány természetesen az ismert kiviteli példáktól eltéirő sokféle más változatban is megvalósítható és alkalmazható pl. villamos ki­sütőcsövek izzótestére is. Szabadalmi igénypontok: 1. Villamos lámpa, amelynek egy árambeve­zetőhuzallal és legalább egy támasztóhuzallal tartott izzóteste van. amelyre jellemző, hogy az említett huzaloknak legalább egyikén az izzó­testtel összekötött kettős fémcsík van olyképen

Next

/
Thumbnails
Contents