141634. lajstromszámú szabadalom • Sínvég-rögzítő szerelék tompa sínillesztések hegesztéséhez

Megjelent 1952. évi október hó 15-én. ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 141634. SZÁM. 19 a, 15—19. OSZTÁLY. — Go-27. ALAPSZÁM. 4 Sínvég-rögzítő szerelék tompa sínillesztések hegesztéséhez. A Magyar Állam, mint a feltalálók György István BSzKRT műszaki tanácsos és Imry Sándor BSzKRT főintéző, budapesti lakosok jogutóda. A bejelentés napja: 1949. szeptember 1?. A .__• ___ számú szabadalom (G-10467. alap­számú szabadalmi bejelentés) tompa sínillesz­tés, valamint azok előállítására való eljárást ismertet. A jelen találmány célja szerelék léte­sítése, melynek segítségével a sínvégeik a he­gesztés lefolytatásához szükséges helyzetben átmenetileg rögzíthetők. A találmány szerint e szerelék részei: vasból való hosszúkás hasáb alakú alátétlap, melynek egyik legnagyobb felülete harántirányban végig mélyítve van és e mélyedést nem hegedő anyagú, pl. vörösréz betét tölti ki: az alátétlap két sor furatába illesztett csavarok; e csavarok révén a sínek talpára szárítható szorítólemezek. A sínvégek rögzítése végett azokat úgy he­lyezzük az alátétlapra, hogy a sínek hegesztés­sel összeerősítiendő végfelületei az említett vö­rösréz betét fölé essenek. A mellékelt rajz a találmány szerinti sínvég­rögzítő szerelék egyik kiviteli alakját példa­képen tünteti fel. Az 1. ábra a szereléknek és a csatlakozó sínvégeknek oldalnézete. A 2. ábra metszet az 1. ábra II—II vonalán. •Az ábrákon 1 és 2 az összehegesztendő sínek, 3 az alátétlap, - melynek mérete példaképén 600X300X50 mm, 4 a vörösréz betét, 5 az anyás csavarok, melyek száma az adott eset­ben mindkét oldalon négy, végül a 6 csavarok­hoz tartozó szorítólemezek, melyek a sínek talpát közvetlenül szorítják a 3 alátétlaphoz. Az : ábrákon egyszerűségből az összehegesztendő sín végeket a hegesztési varrat lemunikálásának feltüntetése nélkül ábrázoltuk. Az ismertetett szerelék fölöslegessé teszi a fentenilített szabadalomban ismertetett (4.-el jelölt) alátámasztó lágyvaslemiez alkalmazását és annak a hegesztés utáni legyalulását. E lemez szerepét most a 4 vörösréz betét tölti be, mely.' minthogy maga nem heged, a hegesztés után a 3 alátétlappal együtt eltávolítható és épségben tartható. Az 5 csavarok és G szorítólemezek más rög­zítőelemekkel is helyettesíthetők és számuk is változtatható. Szabadalmi igénypontok. 1. Sínvég-rögzítő szerelék tompa sínilleszté­sek hegesztéséhez, jellemezve vasból való, hosszúkás hasáb alakú alátétlappal, melynek egyik legnagyobb felülete harántirányban méV lyítve van és e mélyedést nem hegedő anyagú betét tölti ki, jellemezve továbbá az alátétlapot a sínvégek talpához szorító szervekkel. 2. Az 1. igénypont szerinti szerelék kiviteli alakja, azzal jellemezve, hogy az alátétlap mé­lyedése az alátétlap egyik szélétől a másikig halad és azt vörösréz anyagú (4) betét tölti ki. 3. Az l. vagy 2. igénypont szerinti szerelék kiviteli alakja, azzal jellemezve, hogy a szorító­szervek (5) anyás csavarok, melyek a sínvége­ket (6) szorító lemezek révén szorítják a (3) alátétlaphoz. 1 rajzlap-melléklettel

Next

/
Thumbnails
Contents