141619. lajstromszámú szabadalom • Készülék espressokávé előállítására gőznyomás alatt

Megjelent 1952. évi október hó 1-én. ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 141619. SZÁM. 341. /—9. OSZTÁLY. — S-20958. ALAPSZÁM. Készülék espiressokávé előállítására gőznyomás alatt. Stern Dezső műszaki tervező, Budapest. A bejelentés napja: 1949. február 16. A találmány espresso-rendszerű, gőznyomás alatti kávé készítésére szolgáló, háztartási ké­szülék, melynek előnye abban áll az eddig is­mertekkel szeftben, hogy kezelése és előállí­tása egyszerűbb. A találmány szerinti készülék három egymás fölött elrendezett főrészből áll, melynél a szű­rőtartó külső fala egyszersmind a víztartály köpenyének függőleges nyúlványát képezi. A 'kávé ugyancsak a szűrőtartóban lévő, mégis a szűrő alatti nyíláson folyik ki. A szűrőtartó alsó része a középrész felé emelkedőén kupolás kiképzésű, úgyhogy az alatta keletkező üreg a víztartály gőzgyüjtőterét alkotja. A három fő­rész összefogása célszereűn csavarral leszorít­ható középtengellyel történhet, ami által a ré­szek tömített összeköttetése és mégis könnyű oldhatósága biztosítható. A felszallóvezetéken át, mely célszerűen a szűrőtartón van megerősítve — jut a forró­víz és gőz keveréke a víztartályból a fedő alatti gőzkúpba, így a kávéőrlemény átmosása nyo­más által történik felülről lefelé, ami az őrle­mény teljes kilúgozását biztosítja. , A rajz a találmány egyik kiviteli alakját mu­tatja keresztmetszetben: Az (1) víztartályt vízzel kell megtölteni a (2) peremig. A víztartály fenékén a (3) szemnél van a (4) közép tengely rúd lecsavarozva. Az' (5) szűrőtartó úgy van az (1) víztartályba he­lyezve, hoey a (6) külső fala egyszersmind a víztartály köpenyének függőleges folytatását képezi. A (7) szűrőre helyezzük a kávéőrle-, •ményt és a (8) tetőt feltesszük. A (9) gomb csavarása által a három főrész összezárul, tö­mítésüket a (10) és. (11) vájatokba helyezett gumigyűrűk biztosítják.. Ez után hőforrásra tesszük a készülőket, amíg a víz a tartályban felforr. A forró víz a (12) felszálló vezetéken és ugyanennek a (14) nyílásán át a gőz is —mely a szűrőtartó kupolás része (13) alatti gyűlik össze -— feljut a tető alatti (14a) gőzkúpba, ahonnét a gőz és víz keveréke felülről lefelé nyomulva lúgozza át a (7) szűrő fölött elhe­lyezett kávéőrleményt és a kész italt a (6) kö­penynek a (7) szűrő alatti (7;a) térségéből a (15) nyíláson át vezetjük ki. 'Szabadalmi igénypontok: 1. Készülék espressókávé előállítására gőz­nyomás alatt, azzal jellemezve, hogy a víztar­tály és a tető közé helyezhető szűrőtartó külső fala egyszersmind a víztartály köpenyének füg­gőleges folytatását képezi és a szűrőtartó kö­penyében — a ikávészűrő alatt — nyílás van a kész ital kivezetésére. 2. Az 1. igénypont szerinti készülék kiviteli alakja, azzal jellemezve, hogy, a szűrőtartó fe­neke a középrész felé errielkedoew, kupolás ki* képzésű,, úgyhogy az alatta keletkező üreg a víztartály gőzgyüjtőterét alkotja. 3. Az 1. és 2. igénypont szerinti készülék ki­viteli- alakja, azzal jellemezve, hogy a készülék három főrésze: víztartály, szűrőtartó és fedő, csavarral leszorítható középtengellyel, tömített zárással, oldhatóan van egymással összekötve. 4. Az 1., 2. és 3. igénypont szerinti készülék kiviteli alakja, azzal jellemezve, hogy a szűrő­tartón megerősített felszállóvezeték van, mely­nek alsó nyílása a víztartály fenekénéll van, felső vége pedig a kávéőrlemény fölé nyúlva a víztartályból' elvezetett gőzt és forró vizet a fedő alatti gőzkúpba irányítja és így a kávé­őrleményt felülről lefelé nyomás alatt átlú­gozza. 1 rajzlap-melléklettel

Next

/
Thumbnails
Contents