141459. lajstromszámú szabadalom • Rugalmas anyagból készített sapka rajzoló folyadékos üvegre

Megjelent 1952. évi augusztus hó 15-én. ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 141.459. SZÁM. 70. e. OSZTÁLY. — SA—325. ALAPSZÁM. Rugalmas anyagból készített sapka rajzoló folyadékos üvegre. Sass Gábor, oki. gépészmérnök, Mosonmagyaróvár. A bejelentés iiiaiija: 1950. június 15. Rajzok kihúzására való folyadékokat (tust) üveg­ben szokás tartani, melyből a folyadékot az üveg dugójába erősített tollvéggel, vagy író-, vagy rajzoló tollal szokás kimártani és úgy a kihúzószerszámba tenni. A töltést elég sűrűn kell ismételni, mind­annyiszor mind a két kezet használi kell. Ez ké­nyelmetlen művelet, hosszadalmassá teszi a rajzo^ lást, különösen akkor, amikor már kevés tus van az üvegben és a toll nem éri el. Szokás a tust tubusban is árusítani, azonban en­nek alkalmazása sem jelent különösebb egyszerűsé­get. Vannak szélesfejű kihúzótollak, melyek na­gyobb mennyiségű tust fogadnak be, tehát ritkáb­ban kell tölteni, de ezek használata sem terjedt ef nagyobb mértékben. Az alább leírt sapka a kihúzótoll töltését kívánja egyszerűsíteni és ezáltal a kihúzás munkáját köny. nyíteni, gyorsítani. Miként az ábrán látható, a sapka úgy van ala­kítva, hogy az üvegre rá lehet húzni, erős, gyűrű­alakú részével rátámaszkodik az üveg szájának szélére, felső, kiszélesedő részét lemezalakú tető zárja le. A lemez közepén nyílás van, melyen át kis tölcsér vékony belsejű csövét lehet belebocsá­tani az üvegbe olyan mélyen, hogy a cső alsó vége valamivel a tus felszíne felett maradjon, vagy kö­rülbelül elérje. Ha a kihúzót tölteni akarjuk, csúcsát.. rátesszük a tölcsér szélére, úgyhogy a két lapja közötti rés alul legyen és a csavar a rajzoló felé. Ekkor a ki­húzóval kissé megnyomjuk a tölcsért, mire a tus a csőben felnyomódik és a kihúzó megtelik. * Tehát a sapka használata által eg"y mozdulattal meg lehet tölteni a ,kihúzót, ezzel sok időt meg le­het takarítani, mivel pedig az üveg állandóan zárva van, a tus nem párolog, nem sűrűsödik meg. A tus megsűrűsödése igen sok kellemetlenséget, idővesz­teséget okoz, az üveg alja rendeseri használhatat­lanná válik, vagyis a sapka anyagveszteségeket is hárít el és nem csekély értéket ment meg. Szabadalmi igények: 1. Rugalmas anyagból késztíett, rajzolásra, írásra használt folyadék üvegjének szájára húzható záró­sapka, melyet az jellemez, hogy fedőlapján nyílás van és ezen áttolt vékonybelsejű cső nyúlik le a fo­lyadékhoz. 2. Az 1. igénypont szerinti zárósapka, melyet az jellemez, hogy a nyíláson áttolt cső felül tölcsére­sen kibővül. ] rajzlap melléklettel A kiadásért felel a Tervgazdasági Könyvkiadó vezetője. Terv Nyomda. — 970 — F. v.: Sumits István-

Next

/
Thumbnails
Contents