141403. lajstromszámú szabadalom • Készülék derékszögű háromszög oldalhosszainak és szögeinek leolvasásához

Megjelent 1952. évi július hó 15-én. ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 141403. SZÁM. 42 o, 1—4. OSZTÁLY..— S-20982. ALAPSZÁM. Készülék derékszögű háromszög oldalhosszainak és szögeinek leolvasásához. Sándor Ferenc műszerész, Újpest. A bejelentés napja: 1949. március 10. A találmány készülék derékszögű háromszög oldalhosszainiak leolvasásához, melynek helyt­álló alapvonal mentén fekvő tengely körül el­forgatható vonalzója, az alapvonal mentén egyenes vezetéken elmozgatható és az egyenes vezetékre merőleges, irányban eltolható máso­dik vonalzója, a két vonalzón és az alapvonal mentén elrendezett hosszosztásai, végül a for­gatható vonalzó, valamint az alapvonal közötti szög leolvasására alkalmas fokosztás Van. A találmány szerinti készülék tehát lehetővé teszi, hogy valamely derékszögű háromszög szögfüggvényeit leolvasás alapján határozzuk meg, amennyiben a beállított szög nagyság és a keresett szögfüggvényt meghatározó viszony­ban szereplő két mennyiség nagysága a készü­léken leolvasható. A fok két perces és a nilli­méter érték öt-század mill, pontossággal 0°, 0 mm-től. -A találmány példaként! kiviteli alakját a :ajz két ábrájában tüntettem fel. Az l-es ábra elül­nézet, a 2-es ábra hátulnézet. Alapvonalnak nevezzük azt az egyenest ,(5.­sz.), mely a fokbeosztáson a 0°-ot és az (1. sz.) vonalzó forgó központját (2-es csap. közép) köti össze. Az l-es vonalzó szárnak milliméter osztása van. Ezen fut egy tolóka (4. sz.), melynek az osztása 0.05 mm méret leolvasási lehetőséget ad. Ilyen elrendezés ill. leolvasási lehetőség van a (3. sz.) vonalzón ill. a (4. sz.) tolóka (11-es) beosztásán. A tolóka rögzítését a (7. sz.) csa­varral eszközöljük. A (6. sz.) vonalzó helyzetét az l-es vonalzón futó (13. sz.) tolókán lévő (15. sz.) csap forgás­pontja és a (4. sz.) tolókára erősített (10. sz.) beosztással ellátott (8. sz.) lefogólap határozza meg. Ennek rögzítését a (9. sz.) csavar végzi. A (14. sz.) köríven lévő osztás a fokokat jelzi. Az (l. sz.) vonalzó fokban való elfordulását a (2. sz.) csap körül végzi. Vonalzó végén kör­íven futó osztás van, mely a perces leolvasást segíti elő. Ennek rögzítését a (17. sz.) köríves vályatban csúszó (16. sz.) menetes csap végzi. A száraik és szögeik értéke a (2. sz.) csap központjából a 0°-ból indul ki. Szabadalmi igénypont: Készülék derékszögű háromszög oldalhosszai­nak és szögeinek leolvasásához, melyet helyt­álló, alapvonal mentén fekvő tengely körül el­forgatható vonalzó, az alapvonal mentén egye­nes vezetéken elmozgatható, az alapvonalra "merőleges irányban eltolható második vonalzó, a két vonalzón és az alapvonal mentén1 elren­dezett hosszosztás, végül az elforgatható vo­nalzó, valamint az alapvonal közötti szög leol­vasására alkalmas fokosztás jellemeznek. 1 rajzlap-mell&klettel

Next

/
Thumbnails
Contents