141402. lajstromszámú szabadalom • Áramszedő, különösen trolleybuszok számára

Megjelent 1952. évi július hó 15-én. ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 141402. SZÁM. 20 í, 8—20. OSZTÁLY. — SO-37. ALAPSZÁM. Áramszedő, különösen trolleybuszok számára. Skoda Works, National Corporation, Pilzen. A bejelentés napja; 1949. október 4. Csehszlovákiai elsőbbsége:, 1948. október 6. Trolleybuszok és villamos jármüvek áram­szedőinek eddigi szerkezeti megoldásai nem tették lehetővé, hogy a kocsivezető azokat köz­vetlenül munkahelyéről kezelje, vagyis azokat menet közben a felsővezetékről leválasztani nem tudta. A trolleybusz egyenes menetirányba hozása és különösen gyors fordulása érdekében, pl. út­vonali akadály miatt, az áramszedőket oly be­rendezéssel kell ellátnunk, amellyel az áram­szedőt a kocsivezető menet közben is leválaszt­hatja és így a kocsi fordulása olyképen történ­hetik, hogy a kocsivezető az áramszedőt a fel­sővezetéktől leválasztja és azután a kocsi len­dülete segítségével lehetőleg nagy fordulatot vesz, utána pedig az áramszedőt megint a felső vezetékhez illeszti. - A találmány tárgya, alábbi leírás szerint, olyan berendezés, amely az áramszedő kezelé­sét menet közben is lehetővé teszi. Elvben olyan hidraulikus-pneumatikus szerkezet, amellyel az áramszedők levétele a felsővezeték' minden helyzetében a kocsivezető munkahelyéről lehe­tővé válik. A 'találmány szerinti berendezést a mellékelt rajzok 1.—3. ábrája mutatja. Az 1. ábra a teljes berendezés metszetét oly helyzet­ben ábrázolja, amikor az áramszedő a felső­vezetékhez csatlakozik. A 2. ábra az áramsze­dőt lecsapott helyzetében mutatja és a 3. ábra az áramszedő teljes elrendezését alaprajzban tünteti fel. A jármű fedelén felerősített -1- tartányhan pneumatikus dugattyú helyezkedik el, melynek -4- dugattyúrúdja -5- kulissza segítségével a -9- hidraulikus henger -7- .tolattyújának -6-tolattyúrúdjával van összekötve. Ä -9- hidra­ulikus henger egyik (az alsó) vége -20- csap segítségével a -15a- csapágyakban ágyazott el­fordítható -15- házzal van összekötve. A -10-hidraulikus dugattyúnak -19- dugattyúrúdja -21- csap révén a -11- áramszedőrúddal van összekötve. A -18- horonnyal írencfakező -5-kulissza, amelyben a -7- tolattyúnak -6- tolaty­tyúrúdja mozog, a -16- csap révén forgatha­tóan van ágyazva. A tartány felső részében néhány -17- fékbetét van, amelyek a forgatható -15- ház és ezáltal a -11- rúd forgás közbeni lefékezésére szolgálnak. A levegőt a -2- csator­nával vezetjük a -3- dugattyúhoz. A -9- hidraulikus henger a folyadék átvezeté­sére -8-, -13- átfolyócsatornával és az átfolyó fojlyadékmennyiség beállítására -14- fojtósze­leppel (a rúdmozgásgyorsasága) van ellátva. A -12- rugók a -11- rúdnak a felső vezeték­hez való szorításához szükséges nyomást ad­ják. A pneumatikus hajtás és a hidraulikus beren­dezés alkotják az egész berendezés lényeges részét. A pneumatikus hajtás az- áramszedő tartánya alatt van elrendezve, míg a hidraulikus henger egyik oldala forgathatóan az áramszedő mozgatható házával van összekötve, míg a másik oldalán dugattyúrúd révén az áramszedő rúdjával kapcsolódik. A hidraulikus henger to­lattyüja kulisszával van összekötve, melyet a pneumatikus hajtás dugattyúrúdja igazgat. A leírt berendezés működése a következő: A -2- nyíláson át a nyomólevegő az -1- pneu­matikus hengerbe tódul és a -3- dugattyút feiső helyzetébe hozza. A -4- dugattyúrúd a dugattyú mozgását a -16- csap körül foirgatható -5- ku­lisszára viszi át, melynek' ívalakú -18- hornyá­ban a -7- tolattyúnak -6- csúszó része mozog. A -7- tolattyú mozgása révén a -9- hidraulikus hengernek -8- átfolyó csatornája zárul, miáltal a folyadék elfolyása a -7- tolattyú és -10- du­gattyú közti térségből megszűnik és a dugattyú felfelé mozog. -10- dugattyú mozgását a -19-dugattyúrűd átviszi az áramszedőrúdra, amely ennélfogva a felsővezetéktől eltávolodik. A du­gattyú véghelyzetéig való mozgásával az áram­szedőt kb. 1 m-re eltávolítja a felsővezetéktőr. Lecsapott helyzetében az áramszedőt a 2. ábra mutatja be. Ha a levegőnyomást az -1- pneumatikus hen­gerben légtelenítéssel feloldjuk, úgy a -12- ru­gók erőkifejtése folytán a -10- dugattyú lefelé nyomódik és így a -7- tolattyú is alsó véghely­zetébe nyomódik. Ezáltal a -8- átfolyó csatorna megnyílik és a -10- dugattyú a -11- áramszedő-

Next

/
Thumbnails
Contents