141385. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és berendezés monoklórbenzol folytonos előállítására

Megjelent 1952. évi július hó 15-én. ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 141385. SZÁM. 12 o', 1—4. OSZTÁLY. — DE-6. ALAPSZÁM. Eljárás és berendezés monoklórbenzol folytonos előállítására. A Magyar Állam, mint a feltalálók Dr. Demény László vegyész­mérnök, fűzfőgyártelepi, Sipos Zoltán vegyészmérnök, fűzfő­gyártelepi, Szellem András laboráns, káptalanfüredi és Bárdos István laboráns, fűzfőgyártelepi lakosok jogutóda. A bejelentés napja: 1949. augusztus 10. A Porria—Casano—Maderno-féle ismeretes, folytonos üzemű benzol'klórozási eljárás értel­mében a benzolban klórgázt oldanak és ezt az oldatot vasforgáccsal megtöltött oszlopon veze­tik keresztül, melynek hatására főként mono­klóirbenzol keletkezik és sósav szabadul fel. (L. Fierz—Dávid: „Farbenchemie" V. kiadás, 1943. 65. oldal.) Ennél az eljárásnál, csakúgy, mint a többi benzol-klórozási eljárásoknál, a felszabaduló sósav egy része gázalakba ntávozik, más része viszont oldva marad az egyrészt klórbenzolt, másrészt át nem alakult változatlan benzolt tartalmazó reakcióelegyben. Ismeretes, hogy a sósav az elegyből eltávo­lítandó; e célra az irodalomban az elegynek alkáliás-vizes mosását ajánlották. Ez a művelet körülményes és nem gazdaságos. A találmány szerint, a klórozott elegyből az oldott HCl-t, a vizes-alkáliás semlegesítés ki­kapcsolásával egyszerű módon és maradékta­lanul eltávolíthatjuk és ezzel a sósav-tartalom okozta készülék-nehézségeket is kiküszöbölhet­jük. A találmány szerint egyrészt úgy járunk el, hogy a reaktort nem teljes egészében, ha­nem célszerűen félig töltjük meg vasforgáccsal, amely az eljárás kontaktusanyaga; így az alul­ról felfelé haladó reakcióelegyben keletkező sósavgáz egy részének módjában áll már a kontaktusanyag feletti térben felszabadulnia és onnan elvezethető. A folyékony reakcióelegyet pedig, amely még sósavat tartalmaz, a talál­mány szerint egy, a folytonos üzem menetébe beiktatott, külön sósaveltávolító oszlopba vezet­jük, mely fűthető és megfelelő deflegmátorral van felszerelve. A deffegmátoron át eltávozó sósavgőzöket felfogjuk, a sósavmentes, folyé­kony fázist az ismeretes rektifikáló oszlopba vezetjük, majd ismert módon tovább dolgozzuk fel. A találmány szerinti eljárást a csatolt rajz kapcsán ismertetjük, mely a találmány szerinti hozagos berendezéssel ellátott benzolklórozó aggregátumot változatosan tünteti fel. A'benzol az -1- benzoladagoíóból a (fel nem tüntetett) csapon és rotamáteren keresztül, fe­lülről a Raschig-gyürükkel töltött 2 abszorpciós oszlopba jut, melybe ellenárambaoi pontosan számított mennyiségű klórgázt vezeütnk. A klórral telített benzol saját súlyánál fogva a -3-reaktorcső aljára kerül, mely azonban, a talál­mány szerint, csak félig van vasfo-rgáccsal megtöltve. Az itt képződő sósavgáz felszabadul és a -4- vezetéken a (fel nem tüntetett) sósav­elnyelető berendezésbe jut. A folyékony reakció­elegyet a reaktorcső közepetáján elrendezett cső a'találmány szerinti -5- oszlopba vezeti, mely a gőzzel fűthető -6- üsttel és a -7- defleg­mátorral van felszerelve. Innen a sósavmentes reakcióelegy túlfolyón át' a -8- rektifikáló­oszlopba kerül, melynek fűthető -9- üstjében gyűlik össze a max. 1 % magasabban klórozott termékkel szennyezett, sósavmentes monoklór­benzol, melyet a továbbiakban ismert módon vákuumlepárlással ugyancsak folytonos üzem­ben megtisztítunk. A -8- oszlop tetején távozó benzolgőzöket, ugyancsak ismert módon, az -1-tartályba visszavezetjük. A benzol által elnyelt klór mennyiságét és így a berendezés kapacitását fokozhatjuk úgy, hogy a -2- abszorpciósoszlopot hűtőberendezéssel látjuk el. A'-3- reaktorban a reakció'megindu­lását fűtéssel elősegíthetjük; az üzem folya­mán ez beszüntethető, mert a kellő hőmérséklet fennmaradásáról a reakcióhő gondoskodik. Az irodalomban (1. Fierz—Dávid fentidézett műve, 65. oldal) ismeretes a reakció folyamán keletkező di- és poliklórbenzolok mennyiségé­nek csökkentésére olyan eljárás, mely szerint

Next

/
Thumbnails
Contents